Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Furgał, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Aspekty ekonomiczne wytopów odzyskowo-tlenowych staliwa Hadfielda w warunkach PPU Metalodlew S. A.Economical aspects of oxygen-recovery meltings of Hadfield's steel cast in the Metalodlew S. A. / M. Młyński, S. SOBULA, G. FURGAŁ // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 95–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania morfologii zgorzelin utworzonych na powierzchni monokryształów stopów Fe-17Cr-5Al podczas ich utlenianiaInvestigations of the scale morphology grown on the single crystals of the Fe-17Cr-5Al alloys during oxidation / G. FURGAŁ, J. GŁOWNIA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 530–534. — Bibliogr. s. 534, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka odlewów ze stali stopowych : laboratorium[Characterization of high alloyed castings : laboratory] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Grzegorz FURGAŁ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 108 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1569). — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekonomiczne aspekty wytopów odzyskowo-tlenowych stali Hadfielda w Odlewni Metalodlew SAEconomic aspects of the oxygen-recovery melts of Hadfield cast steel in the Foundry of Metalodlew SA / Mariusz Młyński, Sebastian SOBULA, Grzegorz FURGAŁ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 11, s. 382–384. — Bibliogr. s. 384, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości usuwania azotu i tlenu podczas argonowania stali HadfieldaPossibility of reducing of nitrogen and oxygen contents during argon stirring of Hadfield steel / Jan GŁOWNIA, S. SOBULA, Z. Sierant, G. FURGAŁ, A. Pietrzak, G. TĘCZA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 9, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-eng.

 • słowa kluczowe: odlew, odlewnictwo, masa formierska, stal Hadfielda, argonowanie

  keywords: foundry, cast, mouldings sand, Hadfield steel, argon stirring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Projektowanie procesów odlewania średnich walców hutniczych[The design of casting processes in middle cast rolls] / Jan GŁOWNIA, Adam Pietrzak, Grzegorz FURGAŁ // W: Walcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 221–226. — Bibliogr. s. 226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola orientacji ziarn w kinetyce utleniania stopów $Fe-Cr-Al-Y$Role of orientation of grains in the kinetic of the oxidation of $Fe-Cr-Al-Y$ alloy / Grzegorz FURGAŁ // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wytapianie staliwa Hadfielda o niskiej zawartości gazów metodą odzyskową ze świeżeniem tlenem[Remelting of Hadfield steels with lower gas contents using oxygen blowing] / Sebastian SOBULA, Grzegorz FURGAŁ, Adam Pietrzak, Jan GŁOWNIA // W: Zaawansowane technologie w odlewnictwie staliwa : konferencja : Kraków 22 czerwca 2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Odlewnictwa ; Polska Akademia Nauk. Komitet Metalurgii ; Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Sekcja Staliwa. — Kraków : Wydawnictwa CCNS, 2001. — S. 144–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Żaroodporne stopy Fe-Cr-Al do pracy w temperaturach powyżej 1000°C[The Fe-Cr-Al high resistant alloy to work in temperature above 1000°C] / Grzegorz FURGAŁ, Jan GŁOWNIA // W: Współpraca'03 : IX [dziewiąta] międzynarodowa konferencja odlewników : Kraków, 28–30 kwietnia 2003 r. = Spolupráce'03 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o. o., 2003. — S. 129–134. — Bibliogr. s. 133–134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: