Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Furgał, mgr inż.

doktorant

Wydział Odlewnictwa
WO-kis, Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem9153
2003211
2002211
2001431
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem99
200322
200222
200144
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem99
200322
200222
200144
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem99
200322
200222
200144
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem99
200322
200222
200144
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem918
2003211
200222
200144
1999111
 • Aspekty ekonomiczne wytopów odzyskowo-tlenowych staliwa Hadfielda w warunkach PPU Metalodlew S. A.Economical aspects of oxygen-recovery meltings of Hadfield's steel cast in the Metalodlew S. A. / M. Młyński, S. SOBULA, G. FURGAŁ // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 95–98. — Bibliogr. s. 98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania morfologii zgorzelin utworzonych na powierzchni monokryształów stopów Fe-17Cr-5Al podczas ich utlenianiaInvestigations of the scale morphology grown on the single crystals of the Fe-17Cr-5Al alloys during oxidation / G. FURGAŁ, J. GŁOWNIA // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2002 wyd. spec., s. 530–534. — Bibliogr. s. 534, Streszcz., Abstr.. — KOROZJA 2002 : „problemy nowego tysiąclecia” : VII [siódma] ogólnopolska konferencja = the 7th Polish corrosion conference : 260 impreza Europejskiej Federacji Korozji = 260 st event of European Federation of Corrosion : Kraków, 17–21 czerwca 2002 : materiały konferencyjne = proceedings / pod red. Jacek Banaś, Robert Filipek, Zbigniew Żurek. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, [2002]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Charakterystyka odlewów ze stali stopowych : laboratorium[Characterization of high alloyed castings : laboratory] / Jan GŁOWNIA, Barbara KALANDYK, Grzegorz FURGAŁ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 1999. — 108 s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; 1569). — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Ekonomiczne aspekty wytopów odzyskowo-tlenowych stali Hadfielda w Odlewni Metalodlew SAEconomic aspects of the oxygen-recovery melts of Hadfield cast steel in the Foundry of Metalodlew SA / Mariusz Młyński, Sebastian SOBULA, Grzegorz FURGAŁ // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2001 t. 51 nr 11, s. 382–384. — Bibliogr. s. 384, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Możliwości usuwania azotu i tlenu podczas argonowania stali HadfieldaPossibility of reducing of nitrogen and oxygen contents during argon stirring of Hadfield steel / Jan GŁOWNIA, S. SOBULA, Z. Sierant, G. FURGAŁ, A. Pietrzak, G. TĘCZA // Przegląd Odlewnictwa = Foundry Journal of the Polish Foundrymen's Association / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2003 t. 53 nr 9, s. 319–325. — Bibliogr. s. 325, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.. — Tekst pol.-eng.

 • słowa kluczowe: odlew, odlewnictwo, masa formierska, stal Hadfielda, argonowanie

  keywords: foundry, cast, mouldings sand, Hadfield steel, argon stirring

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Projektowanie procesów odlewania średnich walców hutniczych[The design of casting processes in middle cast rolls] / Jan GŁOWNIA, Adam Pietrzak, Grzegorz FURGAŁ // W: Walcownictwo'02 : procesy – narzędzia – wyroby : 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej Profesora Andrzeja Nowakowskiego : [druga spec. konferencja] : Ustroń 16–18 października 2002 r. / eds. Andrzej Nowakowski, Stanisław Turczyn, Zbigniew Kuźmiński, Wiesław Madej. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2002. — Opis częśc. wg wstępu. — S. 221–226. — Bibliogr. s. 226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Rola orientacji ziarn w kinetyce utleniania stopów $Fe-Cr-Al-Y$Role of orientation of grains in the kinetic of the oxidation of $Fe-Cr-Al-Y$ alloy / Grzegorz FURGAŁ // W: Nauka dla przemysłu odlewniczego : III [trzecia] międzynarodowa konferencja : Kraków, 13–15 września 2001 r. = Science for the foundry industry : III [third] international conference / [ do druku przygot. Eugeniusz Ziółkowski] ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków : Wydawnictwo CCNS], [2001]. — Dod. Wydział Odlewnictwa AGH 1951–2001. — ISBN10: 8391431339. — S. 43–48. — Bibliogr. s. 48

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wytapianie staliwa Hadfielda o niskiej zawartości gazów metodą odzyskową ze świeżeniem tlenem[Remelting of Hadfield steels with lower gas contents using oxygen blowing] / Sebastian SOBULA, Grzegorz FURGAŁ, Adam Pietrzak, Jan GŁOWNIA // W: Zaawansowane technologie w odlewnictwie staliwa : konferencja : Kraków 22 czerwca 2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Odlewnictwa ; Polska Akademia Nauk. Komitet Metalurgii ; Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Sekcja Staliwa. — Kraków : Wydawnictwa CCNS, 2001. — S. 144–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Żaroodporne stopy Fe-Cr-Al do pracy w temperaturach powyżej 1000°C[The Fe-Cr-Al high resistant alloy to work in temperature above 1000°C] / Grzegorz FURGAŁ, Jan GŁOWNIA // W: Współpraca'03 : IX [dziewiąta] międzynarodowa konferencja odlewników : Kraków, 28–30 kwietnia 2003 r. = Spolupráce'03 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Odlewnictwa [et al.]. — Kraków : CCNS Sp. z o. o., 2003. — S. 129–134. — Bibliogr. s. 133–134

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: