Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Zorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603283041

PBN: 900527

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem774822385
201766
201644
201522
201322
2012321
2011413
201011
2009211
20081211271
2007211
2006514
2005321
2004651
200311
200291116
200122
200077
19996141
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem7758181
201766
201644
201522
201322
2012312
201144
201011
2009211
200812111
2007211
20065311
2005312
2004651
200311
2002981
200122
200077
1999651
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem776611
201766
201644
201522
201322
2012312
2011413
201011
200922
20081212
2007211
2006541
2005321
200466
200311
2002981
200122
200077
199966
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem77572
201766
201644
201522
201322
201233
2011431
201011
200922
20081212
200722
200655
200533
200466
200311
200299
200122
200077
199966
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem771562
2017633
201644
201522
201322
2012312
2011431
201011
2009211
20081239
2007211
200655
200533
200466
200311
200299
200122
200077
199966
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem773047
201766
201644
201522
201322
201233
2011431
201011
2009211
20081293
2007211
200655
200533
2004624
200311
200299
200122
200077
19996151
 • Aktualne możliwości oceny gazonośności cienkowarstwowych mioceńskich utworów Przedgórza Karpat metodami geofizyki wiertniczej na przykładzie złoża Cierpisz
2
 • Analiza wyników interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem SATUN otrzymanych dla różnych zestawów danych wejściowych w cienkowarstwowych formacjach przedgórza Karpat
3
 • Analiza wyników profilowania XRMI i innych profilowań geofizyki otworowej oraz istniejących wyników badań laboratoryjnych na próbkach przed wyborem miejsc do pobrania uzupełniających rdzeni
4
 • Analiza wyników profilowań radiometrycznych pod kątem utworzenia modelu skały łupkowej z gazem
5
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
6
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
7
8
 • A new Monte Carlo support for the interpretation of the gamma-gamma borehole geophysical tool responses in case of heterogeneous borehole vicinity
9
 • Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego
10
 • Badania promieniotwórczości ośrodka skalnego w celu rozpoznania geologicznego oraz oceny bezpieczeństwa radiacyjnego środowiska
11
 • Badania własności neutronowych próbek skał formacji mioceńskiej przedgórza Karpat
12
 • Budowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej
13
 • Comparision of methods for noise reduction of gamma energy spectra
14
 • Comparison of methods for noise reduction of gamma energy spectra
15
 • Correlation between measurements and Monte-Carlo calculations for the NNTE logging-tool [Dokument elektroniczny]
16
 • Dekonwolucja w geofizyce wiertniczej
17
 • Dekonwolucja w geofizyce wiertniczej – korzyści i ograniczenia w praktycznym zastosowaniu
18
19
 • Geofizyczna ocena mioceńskich skał zbiornikowych – stan obecny i najbliższe zamierzenia
20
 • Geofizyczne i mineralogiczne aspekty identyfikacji składu mineralnego w cienkowarstwowych kompleksach piaszczysto-ilastych na podstawie jądrowych profilowań otworów
21
 • Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków
22
 • Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych
23
 • Geophysical neutron logging tool NNTE for measurements of porosity and rock matrix $\Sigma_{a}$ – numerical simulations
24
 • GeoWin – system for processing and intepreting well logs
25
 • Improvement of the MCNP simulated n-gamma spectrometer response function using the new ENDF/B-VI evaluations for thermal neutron capture