Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Zorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603283041

PBN: 900527

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego
2
 • Budowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej
3
 • Metody jądrowe w profilowaniach otworów kierunkowych i poziomych
4
 • Mineral composition and petrophysical parameters evaluation from well logging data: Carpathian Foredeep example
5
 • Modelowanie wpływu zmiennego nasycenia gazem przestrzeni porowej skał na wyniki pomiarów akustycznych i innych profilowań w otworach oraz sejsmicznych pól falowych
6
 • Modyfikacja metodyki interpretacyjnej pomiarów otworowych w utworach cienkowarstwowych stosowanej w aplikacji SATUN systemu GEOwin
7
 • Nowe aplikacje systemu GeoWin® – do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej
8
 • Ocena dokładności szacowania koncentracji Si, Ca, i Fe otworową metodą spektrometrii neutron-gamma (SPNG) w warunkach formacji mioceńskiej przedgórza Karpat
9
 • Ocena dokładności wyznaczania $\Sigma$a i porowatości neutronowej sondą otworową rejestrującą neutrony termiczne i epitermiczne (NNTE) w warunkach formacji mioceńskiej przedgórza Karpat
10
 • Rozwój systemu GeoWin® do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki otworowej – charakterystyka nowych aplikacji
11
 • Szacowanie składu mineralnego i parametrów petrofizycznych skał z pomiarów geofizyki otworowej: przykład z zapadliska przedkarpackiego
12
 • Wpływ strefy przyotworowej na wskazania sondy neutronowej