Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Zorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603283041

PBN: 900527

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
2
  • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
3
  • Dekonwolucja w geofizyce wiertniczej – korzyści i ograniczenia w praktycznym zastosowaniu
4
  • Geofizyczna ocena mioceńskich skał zbiornikowych – stan obecny i najbliższe zamierzenia
5
  • Numeryczna analiza spektrometrycznego profilowania neutron-gamma do oznaczania wybranych pierwiastków w skałach
6
  • Otworowe metody geofizyczne w badaniach stanu górotworu w obszarach eksploatacji górniczej
7
  • Przetwarzanie i interpretacja profilowań geofizyki wiertniczej system GeoWin
8
  • Przykład zastosowania najnowszych technik pomiarowo-interpretacyjnych do wyznaczania wodonasycenia w cienkowarstwowych formacjach miocenu przedgórza Karpat