Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Zorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603283041

PBN: 900527

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [referat, 2011]
 • TytułA new Monte Carlo support for the interpretation of the gamma-gamma borehole geophysical tool responses in case of heterogeneous borehole vicinity
  AutorzyU. Wiącek, T. ZORSKI, U. Woźnicka, D. Dworak
  ŹródłoNUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — S. 130
2
 • [referat, 2005]
 • TytułAktualne możliwości oceny gazonośności cienkowarstwowych mioceńskich utworów Przedgórza Karpat metodami geofizyki wiertniczej na przykładzie złoża Cierpisz
  AutorzyCelina Syrek-Moryc, Teresa Kułaga, Tomasz ZORSKI, Magdalena Front, Marek Stadtmuller
  Źródło„Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Krynica, 15–17 czerwca 2005 / kol. red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 2005. — S. 135–144
3
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza wyników interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem SATUN otrzymanych dla różnych zestawów danych wejściowych w cienkowarstwowych formacjach przedgórza Karpat : [streszczenie]
  AutorzyTomasz ZORSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2006 nr 137 wyd. konferencyjne, s. 399
4
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza wyników profilowania XRMI i innych profilowań geofizyki otworowej oraz istniejących wyników badań laboratoryjnych na próbkach przed wyborem miejsc do pobrania uzupełniających rdzeni
  AutorzyTomasz ZORSKI, Jadwiga JARZYNA
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — S. 315–326
5
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułAnaliza wyników profilowań radiometrycznych pod kątem utworzenia modelu skały łupkowej z gazem
  AutorzyTomasz ZORSKI
  ŹródłoAdaptacja do warunków polskich metodologii wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie korelacji pomiarów geofizycznych z rdzeniami wiertniczymi : zadanie 10. w projekcie MWSSSG: metodologia wyznaczania emph {sweet spotów} na podstawie własności geochemicznych, petrofizycznych, geomechanicznych w oparciu o korelację wyników badań laboratoryjnych z pomiarami geofizycznymi i model generacyjny 3D / red. nauk. Jadwiga Jarzyna, Kamila Wawrzyniak-Guz. — Kraków : [Wydawnictwa AGH], 2017 (Nowy Sącz Drukarnia GOLDRUK Wojciech Golachowski), 2017. — S. 248–262
6
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArchitektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
  AutorzyJ. JARZYNA, M. BAŁA, A. CICHY, J. KARCZEWSKI, K. Marzencki, T. ZORSKI, W. Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmüller, I. Gąsior
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2002 R. 58 nr 9, s. 486–501
7
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułArchitektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Krzysztof Marzencki, Tomasz ZORSKI, Władysław Twaróg, W. Gądek, M. Stadtmuller
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 191–192
8
 • [referat, 2008]
 • TytułBadania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego
  AutorzyJan Środoń, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI
  ŹródłoPierwszy Polski Kongres Geologiczny : Kraków 26–28 czerwca 2008 : abstrakty / zest. Grzegorz Haczewski. — Kraków : Polskie Towarzystwo Geologiczne, 2008. — S. 122
9
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania promieniotwórczości ośrodka skalnego w celu rozpoznania geologicznego oraz oceny bezpieczeństwa radiacyjnego środowiska
  AutorzyJan Swakoń, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoGeofizyka w inżynierii i ochronie środowiska : [dla potrzeb samorządności lokalnej] : konferencja : Dębe, marzec 2001 / red. Jadwiga Jarzyna ; Państwowy Instytut Geologiczny ; Zakład Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : [Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH], 2001. — S. 191–211
10
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania własności neutronowych próbek skał formacji mioceńskiej przedgórza Karpat
  AutorzyAndrzej BOLEWSKI, Marek CIECHANOWSKI, Andrzej KREFT, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 713–716
11
 • [inne, 2008]
 • TytułBudowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej, Cz. 1
  AutorzyUrszula Woźnicka (koordynator) ; współaut. Teresa Cywicka-Jakiel, Andrzej Drabina, Dominik Dworak, Grzegorz Tracz, Krzysztof Drozdowicz z zespołem, Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, [et al.]
  DetailsKraków : IFJ, 2008. — 14 s.
12
 • [inne, 2003]
 • TytułCorrelation between measurements and Monte-Carlo calculations for the NNTE logging-tool [Dokument elektroniczny]
  AutorzyAndrzej Drabina, Tomasz ZORSKI, Urszula Woźnicka
  DetailsKraków : INP, 2003. — 10 s.
13
 • [referat, 2001]
 • TytułDekonwolucja w geofizyce wiertniczej
  AutorzyTomasz ZORSKI
  Źródło„Nauki o Ziemi w badaniach podstawowych, złożowych i ochronie środowiska na progu XXI wieku” : jubileusz 50-lecia : Kraków, 28 i 29 czerwca 2001 roku / red. nauk. Jadwiga Jarzyna ; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — [Kraków : AGH. WGGiOŚ], [2001]. — S. 157–161
14
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułDekonwolucja w geofizyce wiertniczej – korzyści i ograniczenia w praktycznym zastosowaniu
  AutorzyTomasz ZORSKI
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2002 nr 116 wyd. konferencyjne, s. 205
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułGeofizyczna ocena mioceńskich skał zbiornikowych – stan obecny i najbliższe zamierzenia
  AutorzyWiktor Gądek, Władysław Twaróg, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2002 R. 58 nr 2, s. 83–94
16
 • [referat w czasopiśmie, 2000]
 • TytułGeofizyczne i mineralogiczne aspekty identyfikacji składu mineralnego w cienkowarstwowych kompleksach piaszczysto-ilastych na podstawie jądrowych profilowań otworów
  AutorzyTomasz ZORSKI, Karol PAŁKA, Jan Środoń
  ŹródłoPrace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — 2000 nr 110, s. 265–270
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGeofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków
  AutorzyTomasz ZORSKI, Jadwiga JARZYNA, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2013 t. 61 nr 8, s. 478–488. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=1887
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułGeofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych
  AutorzyTomasz ZORSKI, Jadwiga JARZYNA, Arkadiusz Derkowski, Jan Środoń
  ŹródłoPrzegląd Geologiczny. — 2013 t. 61 nr 7, s. 424–434. — tekst: https://www.pgi.gov.pl/docman-tree.html?task=doc_download&gid=1865
19
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMetoda wyznaczania wodonasycenia piaskowcowo-ilastych kompleksów cienkowarstwowych, stosowana w programie SATUN systemu GeoWin
  AutorzyTomasz ZORSKI, Władysław Twaróg
  ŹródłoPrace Instytutu Nafty i Gazu. — 2004 nr 130 wyd. konf., s. 743–758
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMetoda wyznaczania wodonasycenia piaskowcowo-ilastych kompleksów cienkowarstwowych, stosowana w programie SATUN systemu GEOwin
  AutorzyTomasz ZORSKI, Władysław Twaróg
  ŹródłoNafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. — 2004 R. 60 nr 9, s. 438–450
21
 • [książka, 1999]
 • TytułMetody geofizyki otworowej : pomiary i interpretacja
  AutorzyJadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Tomasz ZORSKI
  DetailsWyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 1999. — 248, [1] s.
22
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułMetody jądrowe w profilowaniach otworów kierunkowych i poziomych
  AutorzyTomasz ZORSKI, Urszula Woźnicka, Krzysztof Drozdowicz
  ŹródłoNowe aplikacje w zakresie udostępniania i eksploatacji złóż węglowodorów otworami kierunkowymi i poziomymi : praca zbiorowa / pod red. Urszuli Woźnickiej. — Kraków : Instytut Nafty i Gazu, 2008. — S. 219–241
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułMetodyka interpretacji pomiarów geofizyki otworowej w cienkowarstwowych utworach gazonośnych przedgórza Karpat
  AutorzyTomasz ZORSKI
  ŹródłoGeologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2004 t. 30 z. 3, s. 275–298
24
 • [abstrakt w czasopiśmie, 2008]
 • TytułMineral composition and petrophysical parameters evaluation from well logging data: Carpathian Foredeep example
  AutorzyTomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Jan Środoń
  ŹródłoMineralogia – Special Papers. — 2008 vol. 33, s. 192
25
 • [referat, 2010]
 • TytułModelowanie numeryczne odpowiedzi sondy gęstościowej gamma-gamma w otworze poziomym
  AutorzyUrszula Woźnicka, Dominik Dworak, Urszula Wiącek, Tomasz ZORSKI
  ŹródłoGEOPETROL 2010 : nowe metody i technologia zagospodarowania złóż i wydobycia węglowodorów w warunkach lądowych i morskich = new methods and technology in development and production of oil and gas – onshore and offshore : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : [20–23 września 2010, Zakopane] : wydanie konferencyjne / Instytut Nafty i Gazu. — Kraków : INiG, 2010. — S. 603–607