Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Zorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603283041

PBN: 900527

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A new Monte Carlo support for the interpretation of the gamma-gamma borehole geophysical tool responses in case of heterogeneous borehole vicinity
2
 • Aktualne możliwości oceny gazonośności cienkowarstwowych mioceńskich utworów Przedgórza Karpat metodami geofizyki wiertniczej na przykładzie złoża Cierpisz
3
 • Analiza wyników interpretacji pomiarów geofizyki wiertniczej programem SATUN otrzymanych dla różnych zestawów danych wejściowych w cienkowarstwowych formacjach przedgórza Karpat
4
 • Analiza wyników profilowania XRMI i innych profilowań geofizyki otworowej oraz istniejących wyników badań laboratoryjnych na próbkach przed wyborem miejsc do pobrania uzupełniających rdzeni
5
 • Analiza wyników profilowań radiometrycznych pod kątem utworzenia modelu skały łupkowej z gazem
6
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
7
 • Architektura oraz możliwości przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczej w systemie GeoWin
8
 • Badania mineralogiczne dla kalibracji pomiarów geofizyki otworowej: przykład z Zapadliska Przedkarpackiego
9
 • Badania promieniotwórczości ośrodka skalnego w celu rozpoznania geologicznego oraz oceny bezpieczeństwa radiacyjnego środowiska
10
 • Badania własności neutronowych próbek skał formacji mioceńskiej przedgórza Karpat
11
 • Budowa modeli geochemiczno-mineralogicznych na podstawie danych uzyskiwanych z zaawansowanych metod geofizyki jądrowej
12
 • Correlation between measurements and Monte-Carlo calculations for the NNTE logging-tool [Dokument elektroniczny]
13
 • Dekonwolucja w geofizyce wiertniczej
14
 • Dekonwolucja w geofizyce wiertniczej – korzyści i ograniczenia w praktycznym zastosowaniu
15
 • Geofizyczna ocena mioceńskich skał zbiornikowych – stan obecny i najbliższe zamierzenia
16
 • Geofizyczne i mineralogiczne aspekty identyfikacji składu mineralnego w cienkowarstwowych kompleksach piaszczysto-ilastych na podstawie jądrowych profilowań otworów
17
 • Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – modele interpretacyjne i specyfika zastosowań w zagadnieniach rozpoznawania złóż gazu z łupków
18
 • Geofizyka otworowa w dobie poszukiwań gazu w łupkach – przegląd metod pomiarowych
19
 • Metoda wyznaczania wodonasycenia piaskowcowo-ilastych kompleksów cienkowarstwowych, stosowana w programie SATUN systemu GeoWin
20
 • Metoda wyznaczania wodonasycenia piaskowcowo-ilastych kompleksów cienkowarstwowych, stosowana w programie SATUN systemu GEOwin
21
 • Metody geofizyki otworowej
22
 • Metody jądrowe w profilowaniach otworów kierunkowych i poziomych
23
 • Metodyka interpretacji pomiarów geofizyki otworowej w cienkowarstwowych utworach gazonośnych przedgórza Karpat
24
 • Mineral composition and petrophysical parameters evaluation from well logging data: Carpathian Foredeep example
25
 • Modelowanie numeryczne odpowiedzi sondy gęstościowej gamma-gamma w otworze poziomym