Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Zorski, dr inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geofizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603283041

PBN: 900527

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Geofizyczne i mineralogiczne aspekty identyfikacji składu mineralnego w cienkowarstwowych kompleksach piaszczysto-ilastych na podstawie jądrowych profilowań otworówGeophysical and mineralogical aspects of identification of mineral components of thin-layers and shaly-sand complexes on the base of nuclear logs / Tomasz ZORSKI, Karol PAŁKA, Jan Środoń // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 265–270. — Bibliogr. s. 269, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25-28.09.2000]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Porównanie rozwiązania teoretycznego trójwarstwowego modelu odwiertu z pomiarami na stanowisku kalibracyjnym w Zielonej GórzeComparison between results of computations using the three-layer borehole model and results of laboratory measurements / Andrzej Drabina, Dominik Dworak, Jerzy Łoskiewicz, Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 289–292. — Bibliogr. s. 292, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28.09.2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Przykłady zastosowania otworowych profilowań neutronowych z rejestracją neutronów termicznych i nadtermicznych do wyznaczania stref o podwyższonym przekroju czynnym absorpcji neutronówExamples of thermal and epithermal neutron logs used for determination of increased neutron cross-section formation / Tomasz ZORSKI, Tadeusz Massalski, Andrzej Drabina // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 271–276. — Bibliogr. s. 276, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28.09.2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • System GeoWin w środowisku Windows – programy do przetwarzania i interpretacji profilowań geofizyki wiertniczejGeoWin in Windows – computer programs for processig and interpretation of well logging / Jadwiga JARZYNA, Maria BAŁA, Adam CICHY, Jerzy KARCZEWSKI, Tomasz ZORSKI, Władysław Twaróg, Wiktor Gądek, Marek Stadtmüller // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 253–257. — Bibliogr. s. 257, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28. 09. 2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • System kalibracji i standaryzacji profilowań neutronowych w Geofizyce Kraków Sp. z o. o.Calibration and standardisation system of neutron logs in Geofizyka Kraków Ltd. Poland / Andrzej Drabina, Marek Stadtmüller, Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 283–287. — Bibliogr. s. 286–287, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28.09.2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wyznaczanie wodonasycenia cienkowarstwowych kompleksów miocenu przedgórza Karpat na podstawie profilowań geofizyki wiertniczej poddanych procedurom dekonwolucjiDetermination of the water saturation in thin beds complexes of Miocene formation in SE Poland on the base of deconvolved geophysical logs / Tomasz ZORSKI, Andrzej OSSOWSKI, Marek Stadtmüller // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 259–264. — Bibliogr. s. 263, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28.09.2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000. — Opis częściowo wg obwol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie otworowych profilowań geofizycznych do badania stanu górotworu w rejonie SzopienicWell logging surveys for determination of orogene condition in Szopienice region / Maria BAŁA, Jadwiga JARZYNA, Tomasz ZORSKI, Janusz RADOMIŃSKI, Karol PAŁKA, Marek Krzeszowiec // Prace Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa ; ISSN 0209-0724. — 2000 nr 110, s. 293–297. — Bibliogr. s. 297, Summ.. — Problemy naukowo-badawcze i rozwojowe poszukiwań i eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowej : wydanie konferencyjne : [konferencja naukowo-techniczna Geopetrol 2000 : Zakopane, 25–28. 09. 2000] / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. — Kraków : IGNiG, 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: