Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Czubak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / mechanika


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8030-7173 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 14018864900

PBN: 5e709208878c28a04738eee2

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 96 publikacji Autora


1
 • A dispensing vibratory conveyor with reversing operation function / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŻMUDA Weronika, CZUBAK Piotr. — Int.Cl.: B65G 27/20\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP 4279424 A1 ; Opubl. 2023-11-22. — Zgłosz. nr EP23162232 z dn. 2023-03-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP4279424A1.pdf

 • słowa kluczowe: transport, materiały sypkie, przenośnik wibracyjny, transport rewersyjny, dozowanie

  keywords: transportation, vibratory conveyor, dosing, bulk material, reverse transportation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Analiza możliwości zmiany częstotliwości drgań własnych kolumny kierowniczejAnalysis of the possibility of changing natural vibrations frequency of a steering column / Piotr CZUBAK, Andrzej Jasiński // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2007 t. 2 nr 33, s. 49–54. — Bibliogr. s. 54, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości zmiany częstotliwości drgań własnych kolumny kierowniczejAnalysis of the possibility of changing the natural frequencies of the steering column / Piotr CZUBAK, Andrzej Jasiński // W: Modelowanie w mechanice [Dokument elektroniczny] : XLVI sympozjon : Wisła, 26 luty – 2 marca 2007 : streszczenia referatów / red. Ewa Opoka ; Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, PAN, PTMTS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gliwice : Wydawnictwo KMS, 2007. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN10: 83-60102-40-6. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza obciążeń korpusu maszyny wibracyjnej przenoszącej nadawęLoad analysis of a frame of a feed conveying vibratory machine / Piotr CZUBAK, Zbigniew RADOSZ // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2008 R. 105 z. 1-M, s. 47–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza przenośnika samoistnie utrzymującego prędkość transportowania[Analysis of the conveyor with self-maintaining transportation speed] / Piotr CZUBAK, Witold SURÓWKA // W: Wpływ wibracji na otoczenie : XVI sympozjum : 22–23 września 2022, [Kraków] : rozszerzone streszczenia / red. Marek S. Kozień. — Kraków : Politechnika Krakowska, 2022. — ISBN: 978-83-67188-22-7. — S. 15–16. — Bibliogr. s. 16. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: drgania, przenośnik wibracyjny, zatrzymanie transportu, eliminator dynamiczny, podajnik, zmienna wydajność, dozownik

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Analiza przenośnika wibracyjnego umożliwiającego nagłe zatrzymanie transportuAnalysis of the author's solution of the vibratory conveyor / Witold Surówka, Antoni LIS, Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2018 t. 37 nr 68, s. 119-124. — Bibliogr. s. 124, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_37/15_37_68.pdf

 • słowa kluczowe: drgania, przenośnik wibracyjny, eliminator Frahma, zatrzymanie transportu, dynamika maszyn wibracyjnych

  keywords: vibration, vibratory conveyor, Frahm's eliminator, non stationary state, dynamic reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Analiza sił przekazywanych na podłoże przez przenośnik wibracyjny działający na zasadzie eliminatora drgań Frahma[Analysis of force transmitted to the foundation by a vibratory conveyer operating on the basis of the Frahm's eliminator] / Piotr CZUBAK // W: WIBROTECH 2006 : XII konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : VII ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Kraków, 28–29 wrzesień 2006 : konferencja dedykowana Profesorom: Wojciechowi Batce, Andrzejowi Gołasiowi z okazji 60-lecia urodzin / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki [etc.]. — [Kraków : AGH], [2006]. — S. 98–99. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Analiza sił przekazywanych na podłoże przez przenośnik wibracyjny działający na zasadzie eliminatora drgań Frahma[Analysis of force transmitted to the foundation by a vibratory conveyer operating on the basis of the Frahm's eliminator] / Piotr CZUBAK // W: Procesy wibroakustyczne w technice i środowisku : praca zbiorowa / pod red.: Wojciecha Batko, Zbigniewa Dąbrowskiego. — Kraków : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, 2006. — Monografia zawiera wybrane materiały prezentowane podczas: XII Konferencji naukowej Wibroakustyki i wibrotechniki oraz VII Ogólnopolskiego seminarium Wibroakustyki w systemach technicznych WIBROTECH 2006. — ISBN10: 8389772310. — S. 201–207. — Bibliogr. s. 207

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Analiza sposobu zamocowania wibratora w przenośniku działającym na zasadzie eliminatora drgań FrahmaAnalysis of the vibratory mounting method in the conveyor operating on the basis of the Frahm's eliminator / Piotr CZUBAK, Zbigniew RADOSZ // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2007 nr 13, s. 57–64. — Bibliogr. s. 63–64, Streszcz., Summ.. — Artykuły laureatów XLIV Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza i Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo STN, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Analiza stanu nieustalonego przenośnika wykorzystującego efekt eliminacji dynamicznej FrahmaUnsteady state analysis of the vibratory conveyor that works due to Frahm's effect / Witold Surówka, Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2017 t. 33 nr 64, s. 96–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.kms.polsl.pl/mi/pelne_33/13_33_64.pdf

 • słowa kluczowe: drgania, przenośnik wibracyjny, eliminator Frahma, stan nieustalony, reakcje dynamiczne

  keywords: vibration, vibratory conveyor, Frahm's eliminator, non stationary state, dynamic reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Analiza teoretyczna i badania symulacyjne antyrezonansowego wibroizolatora dynamicznegoTheoretical analysis and simulation investigation of the dynamic anti-resonant vibroinsulator / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Mechanika / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 0239-5282. — 1999 t. 18 z. 1, s. 87–98. — Bibliogr. s. 98, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Analysis of a new vibratory conveyor allowing for a sudden stopping of the transport / Piotr CZUBAK, Antoni LIS // Tehnički Vjesnik = Technical Gazette ; ISSN 1330-3651. — 2020 vol. 27 no. 2, s. 520–526. — Bibliogr. s. 526, Abstr.

 • keywords: vibrations, vibratory conveyor, Frahm's eliminator, non stationary state, dynamic reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17559/TV-20181206111514

14
 • Analysis of a vibratory conveyer operating on the basis of the Frahm's eliminator of vibrations / Piotr CZUBAK // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 2007 vol. 31 no. 4, s. 34–45. — Bibliogr. s. 45, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Analysis of forces transmitted to the foundation by hydroextractorsAnaliza sił przekazywanych na podłoże przez wiórki odwadniające / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2004 vol. 49 iss. 3, s. 417–432. — Bibliogr. s. 432, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Analysis of the new solution of the vibratory conveyorAnaliza nowego rozwiązania przenośnika wibracyjnego / P. CZUBAK // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 4, s. 1037–1043. — Bibliogr. s. 1042–1043

 • keywords: vibratory conveyor, disphasing of vibrators, feed material transport

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amm-2013-0123

17
 • Anomaly detection approach for fan monitoring – an industrial case study / Antoni LIS, Ziemowit DWORAKOWSKI, Piotr CZUBAK // W: EWSHM 2018 [Dokument elektroniczny] : 9\textsuperscript{th} European Workshop on Structural Health Monitoring : 10–13 July 2018, Manchester, United Kingdom. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Manchester : s. n.], [2018]. — Dysk Flash. — S. 1–10. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.. — Toż. {https://www.ndt.net/article/ewshm2018/papers/0306-Lis.pdf} [2018-09-26]. — A. Lis - dod. afiliacja: Elmodis Sp. z o. o.

 • keywords: anomaly detection, condition monitoring, vibrodiagnostics, bearing damage, broadband features

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Antyrezonansowy rewersyjny przenośnik wibracyjny[Anti-resonance reversible vibrating conveyor] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Grzegorz CIEPLOK, Łukasz BEDNARSKI, Piotr CZUBAK. — Int.Cl.: B65G 27/32\textsuperscript{(2006.01)}. — Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 440604 A1 ; Opubl. 2023-09-11. — Zgłosz. nr P.440604 z dn. 2022-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL440604A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Application of the antiresonant vibroinsulation in vibratory machinesZastosowanie dynamicznej wibroizolacji antyrezonansowej w maszynach wibracyjnych / Jerzy MICHALCZYK, Piotr CZUBAK // Machine Dynamics Problems ; ISSN 0239-7730. — 2001 vol. 25 no. 2, s. 49–56. — Bibliogr. s. 55, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • Dobór częstości wymuszenia przenośnika działającego na zasadzie eliminatora Frahma z warunku minimalizacji sił przekazywanych na podłoże[Selection of the excitation frequency of the conveyer operating on the Frahm's eliminator basis, taking into account the condition of minimising forces transmitted to the foundations] / Piotr CZUBAK // W: „Modelowanie w mechanice” : 51. sympozjon : 25 lutego – 29 lutego 2012 r., Ustroń : program ; zeszyt streszczeń / Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice, Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Mechaniki Stosowanej Politechniki Śląskiej. — Ustroń : [s. n.], 2012. — Opis część. wg okł.. — S. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Dobór częstości wymuszenia przenośnika działającego na zasadzie eliminatora Frahma z warunku minimalizacji sił przekazywanych na podłożeSelection of the excitation frequency of the conveyor operating on the Frahm's eliminator basis taking into account the condition of minimising forces transmitted to the foundations / Piotr CZUBAK // Modelowanie Inżynierskie / Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ; ISSN 1896-771X. — 2012 t. 12 nr 43, s. 27–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Dobór masy ramy wibroizolacyjnej krótkiego przenośnika wibracyjnego[Mass selection of a vibroinsulating frame of short vibratory conveyers] / Piotr CZUBAK // W: WibroTech 2005 : XI konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : VI ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : Warszawa, 3–4 listopada 2005 r. / Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Radom : Instytut Technologii Eksploatacji], [2005]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8372044708. — S. 95–102. — Bibliogr. s. 102

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Dobór parametrów ramy wibroizolującej przenośnika wibracyjnego podpartego na układzie listew resorujących[Selection of parameters of vibroinsulating frame of a vibratory conveyer supported by a system of leaf springs] / Piotr CZUBAK // W: WibroTech 2003 : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — [Kraków : AGH], 2003. — Opis częśc. wg okł.. — S. 76–77. — Bibliogr. s. 77. — Pełny tekst w: WibroTech 2003 [Dokument elektroniczny] : X konferencja naukowa wibroakustyki i wibrotechniki : V ogólnopolskie seminarium Wibroakustyka w systemach technicznych : konferencja pod patronatem JM Rektora AGH prof. dr. hab. inż. Ryszarda Tadeusiewicza dedykowana prof. dr. hab. inż. Zbigniewowi Engelowi, dr h. c. AGH z okazji 50-lecia pracy naukowej oraz 70-lecia urodzin : Kraków, 24–25 marzec 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, Politechnika Warszawska. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych. Instytut Podstaw Budowy Maszyn. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : AGH], 2003. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 9. — Wymagania systemowe: Acrobat Reader 5.0 ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: