Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Konieczny, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3513-0601

ResearcherID: G-5156-2011

Scopus: 24399292000

PBN: 900892

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza możliwości wykorzystania czujników siły dynamicznej do określania stanu narzędzi w wybranych procesach technologicznych[Analysis of the possibility of using sensors to determine the dynamic force of the tools in selected technological processes] / FLAGA S., KONIECZNY J. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 522–529. — Bibliogr. s. 529

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości wykorzystania czujników siły dynamicznej do określania stanu narzędzi w wybranych procesach technologicznych[Analysis of the possibility of using sensors to determine the dynamic force of the tools in selected technological processes] / FLAGA S., KONIECZNY J. // W: IV Ukraïns'ko-Pol's'kí Naukoví Díalogi : mižnarodna naukova konferencíâ : 11–14 žovtnâ 2011 r, Hmel'nic'kij–Âremče = IV Ukrainian-Polish scientific dialogue : international scientific and technical conference : 11–14 of October 2011, Khmelnytsky–Jaremche / M\'{i}nísterstvo osvíti í nauki = Ministry of Education and Science, molodí ta sportu Ukra\"{i}ni = Youth and Sports of Ukraine, Hmel'nic'kij Nacíonal'nij Uníversitet = Khmelnytsky National University. — [Ukraïna : s. n.], [2011]. — S. 71–73

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of self-excited acoustical system for stress changes measurement in sandstone barZastosowanie samowzbudnego akustycznego systemu do pomiaru zmian naprężeń / Janusz KWAŚNIEWSKI, Ireneusz DOMINIK, Jarosław KONIECZNY, Krzysztof LALIK, Abdurahim SAKEB // Journal of Theoretical and Applied Mechanics ; ISSN 1429-2955. — 2011 vol. 49 no. 4, s. 1049–1058. — Bibliogr. s. 1058, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • C-LQR method dedicated for seat susspension / Marek SIBIELAK, Waldemar RĄCZKA, Jarosław KONIECZNY // W: 10th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Wojanow, Poland, June 06–08, 2011 : proceedings / AGH – University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-70-1. — S. 46–47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fuzzy model of SMA actuator / KONIECZNY J., RĄCZKA W., SIBIELAK M. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 142–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Fuzzy model of SMA actuator / KONIECZNY J., RĄCZKA W., SIBIELAK M. // W: IV Ukraïns'ko-Pol's'kí Naukoví Díalogi : mižnarodna naukova konferencíâ : 11–14 žovtnâ 2011 r, Hmel'nic'kij–Âremče = IV Ukrainian-Polish scientific dialogue : international scientific and technical conference : 11–14 of October 2011, Khmelnytsky–Jaremche / M\'{i}nísterstvo osvíti í nauki = Ministry of Education and Science, molodí ta sportu Ukra\"{i}ni = Youth and Sports of Ukraine, Hmel'nic'kij Nacíonal'nij Uníversitet = Khmelnytsky National University. — [Ukraïna : s. n.], [2011]. — S. 173

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • Laboratory tests of active suspension system / Jarosław KONIECZNY // Journal of KONES : Powertrain and Transport ; ISSN 1231-4005. — 2011 vol. 18 no. 1, s. 263–271. — Bibliogr. s. 270–271, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Mathematical model of a shape memeory alloy spring intended for vibration reduction systems / Waldemar RĄCZKA, Jarosław KONIECZNY, Marek SIBIELAK // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2011 vol. 177: Control engineering in materials processing, s. 65–75. — Bibliogr. s. 74–75, Abstr.. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.177.65.pdf

 • keywords: vibration, damping, shape memory alloy, identification, modelling, SMA

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modeling of a vibration reduction system based on SMA spring / Waldemar RĄCZKA, Jarosław KONIECZNY, Marek SIBIELAK // W: 10th Conference on Active noise and vibration control methods MARDiH : Krakow – Wojanow, Poland, June 06–08, 2011 : proceedings / AGH – University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control. — [Kraków : AGH], [2011]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-89772-70-1. — S. 66–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modeling of piezoelectric actuator hysteresis / SIBIELAK M., KONIECZNY J., RĄCZKA W. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 137–141. — Bibliogr. s. 141

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modeling of piezoelectric actuator hysteresis / SIBIELAK M., KONIECZNY J., RĄCZKA W. // W: IV Ukraïns'ko-Pol's'kí Naukoví Díalogi : mižnarodna naukova konferencíâ : 11–14 žovtnâ 2011 r, Hmel'nic'kij–Âremče = IV Ukrainian-Polish scientific dialogue : international scientific and technical conference : 11–14 of October 2011, Khmelnytsky–Jaremche / M\'{i}nísterstvo osvíti í nauki = Ministry of Education and Science, molodí ta sportu Ukra\"{i}ni = Youth and Sports of Ukraine, Hmel'nic'kij Nacíonal'nij Uníversitet = Khmelnytsky National University. — [Ukraïna : s. n.], [2011]. — S. 179

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Modified clipped-LQR method for semi-active vibration reduction systems with hysteresis / Marek SIBIELAK, Waldemar RĄCZKA, Jarosław KONIECZNY // Diffusion and Defect Data – Solid State Data. Part B, Solid State Phenomena ; ISSN 1012-0394. — 2011 vol. 177: Control engineering in materials processing, s. 10–22. — Bibliogr. s. 21–22, Abstr.. — tekst: http://www.scientific.net/SSP.177.10.pdf

 • keywords: clipped LQR, magnetoreological (MR) damper, semiactive seat suspension

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Smart vibration insolation systems / RĄCZKA W., SIBIELAK M., KONIECZNY J. // W: Scientific basis of modern technologies: experience and prospects / eds. Y. I. Shalapko, L. A. Dobrzanski. — Jaremche : Department of Principles of Engineering Mechanics of Khmelnitsky National University, cop. 2011. — ISBN: 978-966-8776-23-6. — S. 186–190. — Bibliogr. s. 190

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Smart vibration isolation systems / RĄCZKA W., SIBIELAK M., KONIECZNY J. // W: IV Ukraïns'ko-Pol's'kí Naukoví Díalogi : mižnarodna naukova konferencíâ : 11–14 žovtnâ 2011 r, Hmel'nic'kij–Âremče = IV Ukrainian-Polish scientific dialogue : international scientific and technical conference : 11–14 of October 2011, Khmelnytsky–Jaremche / M\'{i}nísterstvo osvíti í nauki = Ministry of Education and Science, molodí ta sportu Ukra\"{i}ni = Youth and Sports of Ukraine, Hmel'nic'kij Nacíonal'nij Uníversitet = Khmelnytsky National University. — [Ukraïna : s. n.], [2011]. — S. 177

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Zespół zawieszania kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza wielokołowych pojazdów terenowych[Suspension of motor vehicles, especially multi–wheel off–road vehicles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: APOSTOŁ Marcin, JURKIEWICZ Andrzej, Cygankiewicz Tadeusz, KOWAL Janusz Krzysztof, KONIECZNY Jarosław, MICEK Piotr [et al.]. — Int.Cl.: B60G 11/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393407 A1 ; Opubl. 2011-06-20. — Zgłosz. nr P.393407 z dn. 2010-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393407A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: