Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Konieczny, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3513-0601

ResearcherID: G-5156-2011

Scopus: 24399292000

PBN: 900892

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
2
3
 • Liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pamięci kształtu[Linear thermal actuator with the thermal resilient memory element of shape] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: RĄCZKA Waldemar, KOWAL Janusz, SIBIELAK Marek, KONIECZNY Jarosław. — Int.Cl.: F03G 7/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401948 A1 ; Opubl. 2013-06-24. — Zgłosz. nr P.401948 z dn. 2012-12-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 13, s. 38. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401948A1.pdf

 • słowa kluczowe: siłownik

  keywords: actuator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Liniowy siłownik cieplny z termosprężystym elementem pamięci kształtu[Linear thermal actuator with the thermal resilient memory element of shape] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar RĄCZKA, Janusz KOWAL, Marek SIBIELAK, Jarosław KONIECZNY. — Int.Cl.: F03G 7/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 232316 B1 ; Udziel. 2019-01-08 ; Opubl. 2019-06-28. — Zgłosz. nr P.401948 z dn. 2012-12-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL232316B1.pdf

 • słowa kluczowe: siłownik

  keywords: actuator

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Układ zawieszenia pojazdów drogowych[Suspension system of the road vehicles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PLUTA Janusz, PODSIADŁO Andrzej, KORZENIOWSKI Roman, KONIECZNY Jarosław, KOWAL Janusz. — Int.Cl.: B60G 15/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 386902 A1 ; Opubl. 2009-08-03. — Zgłosz. nr P.386902 z dn. 2008-12-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 16, s. 8. — Błędnie podane nazwisko: Krzeniowski Roman. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL386902A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • Urządzenie do monitorowania zmian naprężeń[Device for measuring stress intensity changes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz KWAŚNIEWSKI, Ireneusz DOMINIK, Jarosław KONIECZNY, Krzysztof LALIK. — Int.Cl.: G01N 29/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 219351 B1 ; Udziel. 2014-08-05 ; Opubl. 2015-04-30. — Zgłosz. nr P.393730 z dn. 2011-01-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL219351B1.pdf

 • słowa kluczowe: badania nieniszczące, system samowzbudny, monitorowanie naprężeń

  keywords: non-destructive testing, stress monitoring, self-excited system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zespół zawieszania kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza wielokołowych pojazdów terenowych[Suspension of motor vehicles, especially multi–wheel off–road vehicles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: APOSTOŁ Marcin, JURKIEWICZ Andrzej, Cygankiewicz Tadeusz, KOWAL Janusz Krzysztof, KONIECZNY Jarosław, MICEK Piotr [et al.]. — Int.Cl.: B60G 11/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 393407 A1 ; Opubl. 2011-06-20. — Zgłosz. nr P.393407 z dn. 2010-12-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2011  nr 13, s. 11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL393407A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zespół zawieszania kół pojazdów mechanicznych, zwłaszcza wielokołowych pojazdów terenowych[Suspension of motor vehicles, especially multi-wheel off-road vehicles] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marcin APOSTOŁ, Andrzej JURKIEWICZ, Tadeusz Cygankiewicz, Janusz Krzysztof KOWAL, Jarosław KONIECZNY, Piotr MICEK [et al.]. — Int.Cl.: B60G 11/50\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 216343 B1 ; Udziel. 2013-08-21 ; Opubl. 2014-03-31. — Zgłosz. nr P.393407 z dn. 2010-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL216343B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: