Wykaz publikacji wybranego autora

Bolesław Zachara, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułAmortyzator hydrauliczny o zmiennej sile tłumienia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Szydło Sebastian, SZCZĘCH Marcin, ZACHARA Bolesław
  DetailsInt.Cl.: F15B 15/22textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423142 A1 ; Opubl. 2019-04-23. — Zgłosz. nr P.423142 z dn. 2017-10-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 9, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423142A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAusgewählte Probleme der Dichtheit von gross en Kugelhähnen für Erdgas-Rohrleitungen
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoDichtungstechnik : Zeitschrift für die Praxis Dichtungstechnik. — 2005 H. 1, s. 27–32
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoUszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : międzynarodowa XII konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010 / pod red. Marka Gawlińskiego ; SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, cop. 2010. — S. 121–128
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoArmatura i Rurociągi. — 2010 R. 10 z. 3, s. 35–38
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułFotometryczne urządzenie do pomiaru średnic cząsteczek aerozolu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jakub Skoupy, Zbigniew SZYDŁO, Edward WOJNAR, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.: G01N 15/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207557 B1 ; Udziel. 2010-08-04 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.369278 z dn. 2004-07-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207557B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2006]
 • TytułGłowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA, Jurij Michalew, Sergiej Łysenkow
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/56textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192718 B1 ; Udziel. 2006-05-17 ; Opubl. 2006-12-29. — Zgłosz. nr P.337471 z dn. 1999-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192718B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2006]
 • TytułGłowica pomiarowa do badania ciśnienia przebicia uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA, Jurij Michalew, Sergiej Łysenkow
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/56textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192715 B1 ; Udziel. 2006-05-17 ; Opubl. 2006-12-29. — Zgłosz. nr P.337470 z dn. 1999-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192715B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [zgłoszenie patentowe, 2007]
 • TytułGłowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYDŁO Zbigniew, OCHOŃSKI Włodzimierz, ZACHARA Bolesław
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/56textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 377598 A1 ; Opubl. 2007-04-16. — Zgłosz. nr P.377598 z dn. 2005-10-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2007  nr 8, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL377598A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułGłowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew SZYDŁO, Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.: G01M 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207555 B1 ; Udziel. 2010-07-14 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.377598 z dn. 2005-10-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207555B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułGłowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, ZACHARA Bolesław, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390575 A1 ; Opubl. 2011-09-12. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 19, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390575A1.pdf
 • słowa kluczowe: uszczelnienie z cieczą magnetyczną, głowica pomiarowa, pomiar momentu tarcia w uszczelnieniu, pomiar ciśnienia przebicia w uszczelnieniu

  keywords: magnetic fluid seal, measuring head, measurement of friction moment in seal, measurement of burst pressure in seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułGłowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA, Marcin POTOCZNY
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217660 B1 ; Udziel. 2013-12-16 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217660B1.pdf
 • słowa kluczowe: uszczelnienie z cieczą magnetyczną, głowica pomiarowa, pomiar momentu tarcia w uszczelnieniu, pomiar ciśnienia przebicia w uszczelnieniu

  keywords: magnetic fluid seal, measuring head, measurement of friction moment in seal, measurement of burst pressure in seal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInfluence of magnetorheological fluid volume onto obtained critical pressures on rotary shaft seals
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2012 vol. 490 Spec. topic volume on Fundamentals of machine design / ed. Waldemar Karaszewski, s. 119–127. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.490.119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 2003]
 • TytułKoncepcja symulatora pracy do badań endoprotez stawu kolanowego
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoXXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 145–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2003]
 • TytułKonstrukcja tarczy przeciwpróbkowej tribotestera
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoXXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 115–118
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • [referat, 2003]
 • TytułMetodyka likwidacji koparek wielkogabarytowych technikami wybuchowymi
  AutorzyStanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł KRZYWORĄCZKA
  ŹródłoTrhacia technika 2003 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 22. – 23. 05. 2003 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce SSTVP. — [Slovakia : s. n.], [2003]. — S. 72–89
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułMłyn do rozdrabniania nasion i części nieorganicznych pracujący z zawracaniem cząstek ponadwymiarowych
  AutorzyBolesław ZACHARA, Jacek Radło
  ŹródłoPodstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 1/3 / red. nauk. Michał Wasilczuk ; Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. — Gdańsk : WM PG, 2011. — S. 66–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • [zgłoszenie patentowe, 2013]
 • TytułPrzyrząd do montażu na koła napędowe pojazdu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Gubała Grzegorz, ZACHARA Bolesław
  DetailsInt.Cl.: B60C 27/22textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 395959 A1 ; Opubl. 2013-02-18. — Zgłosz. nr P.395959 z dn. 2011-08-16 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2013  nr 4, s. 12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL395959A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułPrzyrząd do montażu na koła napędowe pojazdu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Grzegorz Gubała, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.: B60C 27/22textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217469 B1 ; Udziel. 2013-12-24 ; Opubl. 2014-07-31. — Zgłosz. nr P.395959 z dn. 2011-08-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217469B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [zgłoszenie patentowe, 2009]
 • TytułPrzyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZACHARA Bolesław, Norek Łukasz
  DetailsInt.Cl.: G01B 3/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 383304 A1 ; Opubl. 2009-03-16. — Zgłosz. nr P.383304 z dn. 2007-09-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2009  nr 6, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL383304A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2012]
 • TytułPrzyrząd do oceny stopnia zużycia łańcucha
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Bolesław ZACHARA, Łukasz Norek
  DetailsInt.Cl.: G01B 3/24textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 211352 B1 ; Udziel. 2011-09-07 ; Opubl. 2012-05-31. — Zgłosz. nr P.383304 z dn. 2007-09-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL211352B1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: