Wykaz publikacji wybranego autora

Bolesław Zachara, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 68, z ogólnej liczby 68 publikacji Autora


1
 • [zgłoszenie patentowe, 2019]
 • TytułAmortyzator hydrauliczny o zmiennej sile tłumienia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Szydło Sebastian, SZCZĘCH Marcin, ZACHARA Bolesław
  DetailsInt.Cl.: F15B 15/22textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 423142 A1 ; Opubl. 2019-04-23. — Zgłosz. nr P.423142 z dn. 2017-10-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2019  nr 9, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL423142A1.pdf
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułAusgewählte Probleme der Dichtheit von gross en Kugelhähnen für Erdgas-Rohrleitungen
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Józef SALWIŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoDichtungstechnik : Zeitschrift für die Praxis Dichtungstechnik. — 2005 H. 1, s. 27–32
3
 • [referat, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoUszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : międzynarodowa XII konferencja naukowo-techniczna : Wrocław–Kudowa Zdrój, 26–28 maja 2010 / pod red. Marka Gawlińskiego ; SIMP. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, cop. 2010. — S. 121–128
4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadanie ciśnienia przebicia w uszczelnieniu z cieczą magneto-reologiczną dla wałów obrotowych
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Marcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoArmatura i Rurociągi. — 2010 R. 10 z. 3, s. 35–38
5
 • [referat, 2001]
 • TytułBadanie szczelności i oporów tarcia w uszczelnieniu z cieczą magnetyczną
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoUszczelnienia i technika uszczelniania maszyn i urządzeń : IX międzynarodowa konferencja : Wrocław–Polanica Zdrój, 2001 / pod red. Marka Gawlińskiego. — Wrocław : SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr, 2001. — S. 221–231
6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułBurst pressure of magnetic fluid rotary shafts seals
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoZagadnienia Eksploatacji Maszyn. — 2000 vol. 35 z. 3, s. 145–156
7
 • [referat, 1999]
 • TytułCiecze ferromagnetyczne i ich zastosowanie w budowie maszyn
  AutorzyZbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA, Włodzimierz OCHOŃSKI
  ŹródłoAutomatyzacja maszyn, urządzeń i procesów APRO'99 : I konferencja, Krynica 19–22 kwiecień 1999 : referaty recenzowane / organizatorzy : Katedra Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Sekcja Mechanizacji Górnictwa Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — [Kraków] : Gutenberg, 1999. — S. 411–418
8
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2005]
 • TytułDwustronne uszczelnienie ferromagnetyczne wału obrotowego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew SZYDŁO, Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: F16J 15/53. — Polska. — Opis patentowy ; PL 189982 B1 ; Udziel. 2005-02-10 ; Opubl. 2005-10-31. — Zgłosz. nr P.334328 z dn. 1999-07-09. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL189982B1.pdf
9
 • [referat, 1999]
 • TytułExperimental study of friction forque of a ferromagnetic seal
  AutorzyWłodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoBalancing leakage, control and performance : 11textsuperscript{th} International Sealing Conference Dresden : sealing systems for fluid power applications : May, 3–4 1999 in Dresden : Vorträge Workshopbeträge / Institut für Fluidtechnik der TU Dresden ; Fachgemeinschaft Fluidtechnik im Verband Deutscher Maschinen- und Aulagenbau e. V. ; Dresden Verein zur Förderung der Fluitechnik e. V.. — Dresden : Technische Universität, 1999. — S. 230–236
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułExperiments on magnetic fluid rotary seals operating under vacuum conditions
  AutorzyZ. SZYDŁO, W. OCHOŃSKI, B. ZACHARA
  ŹródłoTribotest (Deal). — 2005 vol. 11 no. 4, s. 345–354
11
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułFotometryczne urządzenie do pomiaru średnic cząsteczek aerozolu
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jakub Skoupy, Zbigniew SZYDŁO, Edward WOJNAR, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.: G01N 15/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207557 B1 ; Udziel. 2010-08-04 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.369278 z dn. 2004-07-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207557B1.pdf
12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2006]
 • TytułGłowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA, Jurij Michalew, Sergiej Łysenkow
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/56textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192718 B1 ; Udziel. 2006-05-17 ; Opubl. 2006-12-29. — Zgłosz. nr P.337471 z dn. 1999-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192718B1.pdf
13
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2006]
 • TytułGłowica pomiarowa do badania ciśnienia przebicia uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA, Jurij Michalew, Sergiej Łysenkow
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/56textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 192715 B1 ; Udziel. 2006-05-17 ; Opubl. 2006-12-29. — Zgłosz. nr P.337470 z dn. 1999-12-23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL192715B1.pdf
14
 • [zgłoszenie patentowe, 2007]
 • TytułGłowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: SZYDŁO Zbigniew, OCHOŃSKI Włodzimierz, ZACHARA Bolesław
  DetailsInt.Cl.: G01N 3/56textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 377598 A1 ; Opubl. 2007-04-16. — Zgłosz. nr P.377598 z dn. 2005-10-12 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2007  nr 8, s. 22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL377598A1.pdf
15
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2011]
 • TytułGłowica pomiarowa do badania parametrów uszczelnień z cieczą ferromagnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew SZYDŁO, Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.: G01M 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207555 B1 ; Udziel. 2010-07-14 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.377598 z dn. 2005-10-12. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207555B1.pdf
16
 • [zgłoszenie patentowe, 2011]
 • TytułGłowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: OCHOŃSKI Włodzimierz, ZACHARA Bolesław, POTOCZNY Marcin
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 390575 A1 ; Opubl. 2011-09-12. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2011  nr 19, s. 23. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL390575A1.pdf
17
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2014]
 • TytułGłowica pomiarowa do wyznaczania granicznych warunków pracy uszczelnień z cieczą magnetyczną
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Bolesław ZACHARA, Marcin POTOCZNY
  DetailsInt.Cl.: F16J 15/43textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217660 B1 ; Udziel. 2013-12-16 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.390575 z dn. 2010-03-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217660B1.pdf
18
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2004]
 • TytułHybrydowe uszczelnienie łożyska tocznego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: F16J 15/43. — Polska. — Opis patentowy ; PL 187134 B1 ; Udziel. 2003-11-12 ; Opubl. 2004-05-31. — Zgłosz. nr P.326903 z dn. 1998-06-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL187134B1.pdf
19
 • [referat, 2000]
 • TytułIdentyfikacja przyczyn uszkodzenia łożysk rolki podporowej pieca obrotowego
  AutorzyJózef SALWIŃSKI, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X konferencja naukowa, T. 2 / kom. red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan, Jerzy Niedźwiedzki ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : AGH, 2000. — S. 167–174
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułInfluence of magnetorheological fluid volume onto obtained critical pressures on rotary shaft seals
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2012 vol. 490 Spec. topic volume on Fundamentals of machine design / ed. Waldemar Karaszewski, s. 119–127. — tekst: http://www.scientific.net/KEM.490.119
21
 • [referat, 2003]
 • TytułKoncepcja symulatora pracy do badań endoprotez stawu kolanowego
  AutorzyMarcin POTOCZNY, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoXXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 145–150
22
 • [referat, 2003]
 • TytułKonstrukcja tarczy przeciwpróbkowej tribotestera
  AutorzyZbigniew OLEKSIAK, Bolesław ZACHARA
  ŹródłoXXI Sympozjon PKM : Ustroń 2003, T. 2 / red. Józef Wojnarowski, Józef Drewniak. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. — S. 115–118
23
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2004]
 • TytułMagnetyczne uszczelnienie wału
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Włodzimierz OCHOŃSKI, Zbigniew SZYDŁO, Bolesław ZACHARA
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: F16J 15/53. — Polska. — Opis patentowy ; PL 187368 B1 ; Udziel. 2003-12-18 ; Opubl. 2004-06-30. — Zgłosz. nr P.330020 z dn. 1998-11-30. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL187368B1.pdf
24
 • [referat, 2003]
 • TytułMetodyka likwidacji koparek wielkogabarytowych technikami wybuchowymi
  AutorzyStanisław KISIEL, Józef LEWICKI, Ryszard MORAWA, Bolesław ZACHARA, Paweł KRZYWORĄCZKA
  ŹródłoTrhacia technika 2003 : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie : Stará Lesná 22. – 23. 05. 2003 / Slovenská spoločnost' pre trhacie a vŕtacie práce SSTVP. — [Slovakia : s. n.], [2003]. — S. 72–89
25
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułMłyn do rozdrabniania nasion i części nieorganicznych pracujący z zawracaniem cząstek ponadwymiarowych
  AutorzyBolesław ZACHARA, Jacek Radło
  ŹródłoPodstawy konstrukcji maszyn – kierunki badań i rozwoju, T. 1/3 / red. nauk. Michał Wasilczuk ; Politechnika Gdańska. Wydział Mechaniczny. — Gdańsk : WM PG, 2011. — S. 66–73