Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Stojek, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


 • 2023

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (25%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (25%)


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2405-8392 połącz konto z ORCID

ResearcherID: F-2921-2018

Scopus: 25655586700

PBN: 5e709209878c28a04738ef71

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 67, z ogólnej liczby 67 publikacji Autora


1
2
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułAkumulator hydrauliczny
  InventorPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Łatas Waldemar, STOJEK Jerzy
  DetailsInt.Cl.: F15B 1/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 408804 A1 ; Opubl. 2016-01-18. — Zgłosz. nr P.408804 z dn. 2014-07-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 2, s. 28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL408804A1.pdf
3
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułAkumulator hydrauliczny
  InventorPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Waldemar Łatas, Jerzy STOJEK
  DetailsInt.Cl.: F15B 1/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 226149 B1 ; Udziel. 2016-12-27 ; Opubl. 2017-06-30. — Zgłosz. nr P.408804 z dn. 2014-07-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL226149B1.pdf
4
 • [referat, 2010]
 • TytułAnaliza zapełnienia modelowej formy ciśnieniowej za pomocą programu LEICA QWIN 2.2
  AutorzyJ. DAŃKO, R. DAŃKO, J. STOJEK, M. GÓRNY
  Źródło„Tendencje rozwojowe w mechanizacji procesów odlewniczych” [Dokument elektroniczny] : V międzynarodowa konferencja : Kraków–Inwałd, 14–16 października 2010. — [Polska : s. n.], [2010]. — S. [1–10]
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2024]
 • TytułApplication of analysis of variance to determine important features of signals for diagnostic classifers of displacement pumps
  AutorzyJarosław KONIECZNY, Waldemar Łatas, Jerzy STOJEK
  ŹródłoScientific Reports [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2024 vol. 14 art. no. 6098, s. 1–16. — tekst: https://www.nature.com/articles/s41598-024-56498-0.pdf
6
7
8
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAproksymacja charakterystyki przesterowania rozdzielacza suwakowego w diagnostyce stanu jego uszkodzenia
  AutorzyZenon JĘDRZYKIEWICZ, Andrzej PODSIADŁO, Jerzy STOJEK
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2006 R. 52 nr 2, s. 12–14
10
 • [referat, 2007]
 • TytułBadania modelowe II fazy procesu odlewania ciśnieniowego przy centralnym usytuowaniu szczeliny wlewowej
  AutorzyJózef DAŃKO, Jerzy STOJEK, Rafał DAŃKO
  ŹródłoXXXI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2007 : nowoczesne technologie w odlewnictwie : Kraków, listopad 2007 / publ. do druku przygot.: Jacek Siedlecki ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. Oddział Krakowski, Fundacja Wydziału Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2007. — S. 161–168
11
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadania modelowe przepływu ciekłego stopu w komorze prasowania ciśnieniowej maszyny odlewniczej
  AutorzyJĘDRZYKIEWICZ Z., PLUTA J., STOJEK J.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2002 R. 8 spec. iss. 2 (1/2), s. 352–357
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania modelowe zjawisk przepływowych w komorze prasowania zimnokomorowej maszyny ciśnieniowej
  AutorzyZenon JĘDRZYKIEWICZ, Jerzy STOJEK, Rafał DAŃKO
  ŹródłoPrzegląd Odlewnictwa / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków. — 2004 t. 54 nr 3, s. 222–229
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułBadania modelowe zjawisk przepływowych w procesie odlewania ciśnieniowego
  AutorzyJerzy STOJEK, Rafał DAŃKO
  ŹródłoPneumatyka (Wrocław). — 2007 nr 1, s. 37–39
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBadania zużycia tarczy wychylnej pompy wielotłoczkowej
  AutorzyJerzy STOJEK
  ŹródłoHydraulika i Pneumatyka. — 2010 R. 30 nr 6, s. 9–13
15
 • [referat, 2002]
 • TytułBadanie wpływu współczynnika $m$ krzywej prędkości $v=mcdot y^{2}$ tłoka prasującego na występowanie okluzji powietrza w procesie odlewania ciśnieniowego
  AutorzyZenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Jerzy STOJEK
  ŹródłoXXVI konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2002 : Kraków, listopad 2002 / publik. do druku przygot.: Zygmunt Kulig ; Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, [etc.]. — [Kraków : WO AGH], [2002]. — S. 65–70
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBadanie zespołów funkcjonalnych prototypowego regeneratora wibracyjnego REGMAS
  AutorzyR. DAŃKO, J. STOJEK, J. Kuźmin
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2012 vol. 12 spec. iss. 1, s. 27–32
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2023]
 • TytułClassification of wear state for a positive displacement pump using deep machine learning
  AutorzyJarosław KONIECZNY, Waldemar Łatas, Jerzy STOJEK
  ŹródłoEnergies [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2023 vol. 16 iss. 3 art. no. 1408, s. 1-19. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/3/1408/pdf?version=1675408027
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułCognisable effects of model investigations of die casting processes
  AutorzyJ. DAŃKO, R. DAŃKO, J. STOJEK
  ŹródłoArchives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering. — 2008 vol. 8 spec. iss. 1, s. 57–62. — tekst: http://goo.gl/Q3Q5pJ
19
 • [referat, 2009]
 • TytułDetecting output pressure change of positive-displacement pump by phase trajectory method
  AutorzyJerzy STOJEK
  ŹródłoICCC'2009 : 10textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May, 24–27, 2009 / eds. Andrzej KOT. — Kraków : Faculty of Mechanical Engineering and Robotics AGH – Univesity of Science and Technology, [2009]. — S. 105–108
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułDetecting output pressure change of positive-displacement pump by phase trajectory method
  AutorzyJerzy STOJEK
  ŹródłoActa Montanistica Slovaca. — 2010 R. 15 č. 1, s. 5–8. — tekst: http://actamont.tuke.sk/pdf/2010/n1/1stojek.pdf
21
 • [przegląd , 2008]
 • TytułDevelopment of revised model for describing flow phenomena in squeeze chamber of cold chamber die casting machine using analogue fluids
  AutorzyJ. STOJEK
  ŹródłoInternational Journal of Cast Metals Research / British Cast Iron Research Association. — 2008 vol. 21 no. 6, s. 445–451. — tekst: http://goo.gl/GTdaok
22
23
 • [referat, 2000]
 • TytułEffect of the control signal parameters on the course of the first phase of the pressure die casting
  AutorzyZenon JĘDRZYKIEWICZ, Janusz PLUTA, Jerzy STOJEK
  ŹródłoICCC'2000 : proceedings of International Carpathian Control Conference : 14th international conference Automated systems of control of technological processes (ASRTP'2000) : 2nd conference on Information and Control Systems of Production (ICSP'2000) : 2. konferencija Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : 25. konference Automatizované systémy řizeni (ASŘ) : High Tatras, Podbanské May 23–26, 2000 / SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics ; Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU. BERG Faculty, 2000. — S. 427–430
24
 • [referat, 2008]
 • TytułEksploatacja pomp wielotłoczkowych w oparciu o analizę trajektorii fazowych
  AutorzyTomasz KORBIEL, Jerzy STOJEK
  ŹródłoISTSD'08 : VII international technical systems degradation seminar : Liptovský Mikuláš, 26–29 March 2008 / Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering Warsaw University of Technology, [et al.]. — [Žilina : Žilinská Univerzita], [2008]. — S. [72–74]
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEstimation of the wear in positive-displacement pumps by the time series method
  AutorzyJerzy STOJEK
  ŹródłoMechanics / AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics, Commission on Applied Mechanics of Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. — 2006 vol. 25 no. 4, s. 173–178. — tekst: https://goo.gl/CV34XJ