Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kwaśniewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7909-5799 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57193774477

PBN: 5e70923a878c28a047392066

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 43, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułAnaliza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowego
  AutorzyPiotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368
 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułAnaliza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowni
  AutorzyAleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułBariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w Polsce
  AutorzyKrzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS
  ŹródłoWiertnictwo, Nafta, Gaz. — 2009 t. 26 z. 3, s. 527–537
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2000]
 • TytułDywersyfikacja portfela produktów PGNiG S. A. – substytucja paliw płynnych gazem ziemnym sprężonym
  AutorzyJan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI
  Źródło80-lat gazownictwa ziemnego w rozwoju polskiej gospodarki : I małopolska konferencja energetyczna : Tarnów, 4–6 października 2000 r.. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 141–147
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułEkonomiczna ocena technologii zgazowania węgla – światowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji rzeczowych, Cz. 1
  AutorzyKrzysztof KWAŚNIEWSKI, Jerzy KICKI, Michał Kopacz
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2013 t. 69 nr 2, s. 221–230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułEkonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych – przegląd stosowanych podejść
  AutorzyKrzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN
  ŹródłoZeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — 2015 nr 89, s. 143–155
 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, wartość strategiczna, analiza opcji rzeczowych, elastyczność decyzyjna, model wyceny, XNPV

  keywords: coal gasification, strategic value, real options analysis, managerial flexibility, valuation model, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułEkonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skali
  AutorzyKrzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN
  ŹródłoPrzegląd Górniczy. — 2014 t. 70 nr 11, s. 97–106
 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, sekwencyjne opcje składane, model wyceny, XNPV, wartość strategiczna ROV

  keywords: valuation, appraisal model, sequential compound options, IGGC coal gasification, real option analysis, strategic value ROV, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2009]
 • TytułEkonomiczne aspekty stosowania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania
  AutorzyK. KWAŚNIEWSKI, G. CZERSKI
  ŹródłoInnowacyjny system dla bezpiecznego i ekonomicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielokondygnacyjnych : seminarium przeznaczone dla zarządców budynków, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, instalatorów, projektantów instalacji i budynków : 4 listopad 2009, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułEvaluation method of economic efficiency of industrial scale research based on an example of coking blend pre-drying technology
  AutorzyPiotr Żarczyński, Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI
  ŹródłoE3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 14 art. no. 02014, s. 1–8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171402014

11
 • [referat, 2016]
 • TytułEvaluation method of economic efficiency of industrial scale research based on an example of coking blend predrying technology
  AutorzyPiotr Żarczyński, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoEnergy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — S. 27
 • keywords: coke making, decision tree, economic efficiency, industrial research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • [książka, 2004]
 • TytułGaz ziemny dla pojazdów : podręcznik dla użytkowników
  AutorzyJan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 79, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [książka, 2006]
 • TytułGaz ziemny do pojazdów : ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów NGV
  AutorzyJan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 109, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2001]
 • TytułGaz ziemny – paliwo do pojazdów
  AutorzyJan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI
  ŹródłoGaz ziemny – paliwo do pojazdów samochodowych : Warszawa 25 kwietnia 2001. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. 1–15
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułMakro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w Polsce
  AutorzyKrzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA
  ŹródłoKarbo. — 2013 R. 58 nr 1, s. 112–123
 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, rozwój technologii, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne

  keywords: coal, technology development, gasification, macro- and microeconomic factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułMechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowych
  AutorzyKrzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2013 t. 16 z. 3, s. 99–114
 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, polityka przemysłowa, pomoc publiczna, finansowe mechanizmy wsparcia

  keywords: coal gasification, industrial policy, public assistance, financial support mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułMethodology for the preparation of a long-term strategy concerning lignite price formation between amine and power station in an “imperfect market” situation
  AutorzyJerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI
  ŹródłoManagement : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — S. 61–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułMetoda opcji rzeczowych i możliwość ich wykorzystania do oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwie
  AutorzyKrzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA, Piotr Żarczyński
  ŹródłoKarbo. — 2009 vol. 54 nr 3, s. 161–165
 • słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, zarządzanie strategiczne, opcje rzeczowe, rozwój technologiczny, przemysł koksowniczy

  keywords: risk, uncertainty, strategic management, cokemaking industry, real options, technological development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułModele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węgla
  AutorzyPiotr ŁEBKOWSKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN
  ŹródłoPolityka Energetyczna. — 2015 t. 18 z. 2, s. 43–59
 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, zgazowanie węgla, ocena efektywności, DEA, analiza obwiedni danych

  keywords: clean coal technologies, coal gasification, DEA, Data Envelopment Analysis, efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [referat, 2018]
 • TytułOcena efektywności ekonomicznej procesu zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych
  AutorzyRadosław KAPŁAN, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — S. 54–55
 • słowa kluczowe: zgazowanie, odpady, ocena efektywności

  keywords: waste, economic assessment, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOcena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węgla
  AutorzyKrzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz
  ŹródłoKarbo. — 2014 R. 59 nr 4, s. 202–213
 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, miary i ocena efektywności ekonomicznej

  keywords: coal gasification, measures an economic effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: