Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Kwaśniewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kze, *Katedra Zarządzania w Energetyce


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7909-5799 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: 57193774477

PBN: 5e70923a878c28a047392066

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem43578221
2019211
2018312
2017211
20165113
201551112
201433
2013514
201011
200951121
2008211
2006312
20043111
200122
2000211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem433571
2019211
20183111
2017211
2016541
201555
201433
2013541
201011
200955
2008211
200633
200433
200122
200022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem43412
201922
201833
2017211
201655
201555
201433
201355
201011
200955
2008211
200633
200433
200122
200022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem43340
201922
201833
201722
2016532
201555
201433
201355
201011
200955
200822
200633
200433
200122
200022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem432716
2019211
2018321
201722
2016541
2015541
201433
201355
201011
2009532
200822
200633
200433
200122
200022
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem432914
201922
201833
201722
2016541
2015541
201433
201355
201011
2009523
200822
200633
2004312
200122
2000221
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w drugim stuleciu działalności[AGH University of Science and Technology in second century of activity] / Andrzej GOŁAŚ, Andrzej JAJSZCZYK, Jerzy NIEWODNICZAŃSKI, Ryszard TADEUSIEWICZ, Ryszard HEJMANOWSKI, Jerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI ; Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [Fundacja dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie], 2009. — 12 s.. — Na okł. dodatkowo: Raport grupy 2020

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza efektów powiązania technologii suchego chłodzenia koksu z podsuszaniem wsadu węglowegoAnalysis of the effects of combining coke dry quenching with coal predrying / Piotr BURMISTRZ, Andrzej Czaplicki, Grzegorz CZERSKI, Krzysztof KOGUT, Wacław Janicki, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Piotr Żarczyński // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2014 t. 17 z. 3, s. 355–368. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: suche chłodzenie koksu, podsuszanie wsadu węglowego, koks, rachunek efektywności ekonomicznej

  keywords: coke, coke dry quenching, coal predrying, economic effficiency account

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza wpływu wybranych czynników makro- i mikroekonomicznych na ocenę strategii rozwoju koksowniAnalysis of influence of selected macro- and microeconomic factors on valuation of cokery development strategy / Aleksander KARCZ, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2006 t. 9 z. spec., s. 107–117. — Streszcz., Abstr.. — XX Konferencja z cyklu: Zagadnienia surowców energetycznych i energii w gospodarce krajowej pt. Rynki paliw i energii : Zakopane, 8–11 października 2006 / Polska Akademia Nauk, Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bariery rozwoju rynku sprężonego gazu ziemnego do napędu pojazdów w PolsceBarriers of market development of the compressed natural gas for car refueling in Poland / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jan SAS // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 527–537. — Bibliogr. s. 536–537, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dywersyfikacja portfela produktów PGNiG S. A. – substytucja paliw płynnych gazem ziemnym sprężonym[Diversification of Polish Oil and Gas Company product portfolio – substitution of liquid fuels with compressed natural gas] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: 80-lat gazownictwa ziemnego w rozwoju polskiej gospodarki : I małopolska konferencja energetyczna : Tarnów, 4–6 października 2000 r.. — [Polska : s. n.], [2000]. — S. 141–147. — Bibliogr. s. 147, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla – światowe doświadczenia ze szczególnym uwzględnieniem analizy opcji rzeczowych, Cz. 1Economic assessment of the coal gasification technology – global experiences with particular focus on the analysis of real options, Pt. 1 / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Jerzy KICKI, Michał Kopacz // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 2, s. 221–230. — Bibliogr. s. 230, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla z wykorzystaniem analizy opcji rzeczowych – przegląd stosowanych podejśćEconomic assessment of coal gasification technologies using real option analysis – review of applied approaches / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 89, s. 143–155. — Bibliogr. s. 154–155, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, wartość strategiczna, analiza opcji rzeczowych, elastyczność decyzyjna, model wyceny, XNPV

  keywords: coal gasification, strategic value, real options analysis, managerial flexibility, valuation model, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Ekonomiczna ocena technologii zgazowania węgla ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji składanej opcji czekania i wzrostu skaliEconomic assessment of coal gasification technologies with particular focus on sequential compound option to wait and growth option / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 11, s. 97–106. — Bibliogr. s. 105–106, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: wycena, zgazowanie węgla, analiza opcji rzeczowych, sekwencyjne opcje składane, model wyceny, XNPV, wartość strategiczna ROV

  keywords: valuation, appraisal model, sequential compound options, IGGC coal gasification, real option analysis, strategic value ROV, XNPV

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Ekonomiczne aspekty stosowania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania[Economic aspects of using of gas-fired instantaneous water heaters with a closed combustion chamber] / K. KWAŚNIEWSKI, G. CZERSKI // W: Innowacyjny system dla bezpiecznego i ekonomicznego przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielokondygnacyjnych : seminarium przeznaczone dla zarządców budynków, zarządców spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych, instalatorów, projektantów instalacji i budynków : 4 listopad 2009, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2009]. — S. [1–6]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Evaluation method of economic efficiency of industrial scale research based on an example of coking blend pre-drying technology / Piotr Żarczyński, Andrzej STRUGAŁA, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2017 vol. 14 art. no. 02014, s. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2017/02/e3sconf_ef2017_02014.pdf [2017-04-07]. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-15. — Toż w wersji drukowanej. — Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20171402014

11
 • Evaluation method of economic efficiency of industrial scale research based on an example of coking blend predrying technology / Piotr Żarczyński, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // W: Energy and fuels 2016 : Kraków, 21–23 September 2016 : book of abstracts = Energetyka i paliwa 2016 / eds. Magdalena Dudek, Tadeusz Olkuski, Wojciech Suwała, Bartłomiej Lis, Marcin Pluta ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering. — [Kraków : AGH University of Science and Technology], [2016]. — ISBN: 978-83-911589-9-9. — S. 27

 • keywords: coke making, decision tree, economic efficiency, industrial research

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Evaluation of the economic efficiency of hydrogen production by lignite gasificationOcena efektywności ekonomicznej wytwarzania wodoru na drodze zgazowania węgla brunatnego / Michał Kopacz, Radosław KAPŁAN, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2019 vol. 22 iss. 4, s. 21–35. — Bibliogr. s. 34–35, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2019-12-20. — tekst: https://epj.min-pan.krakow.pl/pdf-113369-44928?filename=Evaluation%20of%20the.pdf

 • słowa kluczowe: produkcja wodoru, SMR, zgazowanie węgla brunatnego, ocena ekonomiczna, pozwolenia na emisję CO2

  keywords: coal gasification, hydrogen production, SMR, economic evaluation, CO2 allowances

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33223/epj/113369

13
 • Gaz ziemny dla pojazdów : podręcznik dla użytkowników[Natural gas for vehicles : handbook for the users] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 79, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0125). — Źródła informacji s. 74. — ISBN10: 83-89388-77-4. — Dodatkowo na okł.: Gaz ziemny : źródło przyjaznej energii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Gaz ziemny do pojazdów : ocena techniczna i modelowanie finansowe projektów NGV[Natural gas for vehicles] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0206). — Bibliogr. s. 108–[110]. — ISBN10: 83-7464-058-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gaz ziemny – paliwo do pojazdów[Natural gas as a fuel for vehicles] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: Gaz ziemny – paliwo do pojazdów samochodowych : Warszawa 25 kwietnia 2001. — [Polska : s. n.], [2001]. — S. 1–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rozwoju zgazowania węgla w PolsceMacro- and microeconomic conditions of coal gasification in Poland / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2013 R. 58 nr 1, s. 112–123. — Bibliogr. s. 122–123

 • słowa kluczowe: węgiel, zgazowanie, rozwój technologii, czynniki makroekonomiczne, czynniki mikroekonomiczne

  keywords: coal, technology development, gasification, macro- and microeconomic factors

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Mechanizmy wspierania przedsięwzięć inwestycyjnych zgazowania węgla – przegląd rozwiązań światowychSupport mechanisms of coal gasification investments overview of global solutions / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2013 t. 16 z. 3, s. 99–114. — Bibliogr. s. 112–113, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, polityka przemysłowa, pomoc publiczna, finansowe mechanizmy wsparcia

  keywords: coal gasification, industrial policy, public assistance, financial support mechanisms

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Metan - paliwo gazowe do pojazdów : technologia CNG[Methane - gas fuel to vehicles : CNG technology] / Jan SAS, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 87, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0672). — Bibliogr. s. 85–88. — ISBN: 978-83-7464-919-3. — Na dołączonym CD-ROM-ie model finansowy "cng_model_v31" (arkusz Exel)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Methodology for the preparation of a long-term strategy concerning lignite price formation between amine and power station in an “imperfect market” situation / Jerzy KICKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI // W: Management : theory and practice = teoria i praktyka : Polish and Kazakh experiences = doświadczenia polskie i kazachskie = Zarządzanie / eds. Piotr Łebkowski, Jan Sas. — Kraków : AGH Univeristy of Science and Technology Press, 2010. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0386). — ISBN: 978-83-7464-349-8. — S. 61–71. — Bibliogr. s. 71, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metoda opcji rzeczowych i możliwość ich wykorzystania do oceny projektów inwestycyjnych w koksownictwieReal options method and the possibility of application of the real options in evaluation of the investment projects in cokemaking industry / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Andrzej STRUGAŁA, Piotr Żarczyński // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2009 vol. 54 nr 3, s. 161–165. — Bibliogr. s. 165

 • słowa kluczowe: ryzyko, niepewność, zarządzanie strategiczne, opcje rzeczowe, rozwój technologiczny, przemysł koksowniczy

  keywords: risk, uncertainty, strategic management, cokemaking industry, real options, technological development

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Modele Data Envelopment Analysis (DEA) wykorzystywane do oceny efektywności energochemicznego przetwórstwa węglaData envelopment Analysis (DEA) models used to efficiency evaluation of the energo-chemical coal processing / Piotr ŁEBKOWSKI, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Michał Kopacz, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2015 t. 18 z. 2, s. 43–59. — Bibliogr. s. 57–58, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: czyste technologie węglowe, zgazowanie węgla, ocena efektywności, DEA, analiza obwiedni danych

  keywords: clean coal technologies, coal gasification, DEA, Data Envelopment Analysis, efficiency evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Ocena efektywności ekonomicznej procesu zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowych[Economic assessment of the municipal and industrial waste gasification process] / Radosław KAPŁAN, Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XVIII międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 21–22 czerwca 2018 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka, Piotr Łebkowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2018. — ISBN: 978-83-66016-30-9. — S. 54–55. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zgazowanie, odpady, ocena efektywności

  keywords: waste, economic assessment, gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena efektywności ekonomicznej procesu zgazowania odpadów komunalnych i przemysłowychThe economic assessment of the municipal and industrial waste gasification process / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2018 nr 107, s. 5–17. — Bibliogr. s. 16–17, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://min-pan.krakow.pl/wydawnictwo/wp-content/uploads/sites/4/2019/01/kwasniewski-i-inni.pdf

 • słowa kluczowe: efektywność, technologie energetyczne, COE, zgazowanie odpadów

  keywords: efficiency, energy technologies, COE, municipal waste gasification

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24425/123722

25
 • Ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii zgazowania węglaAssessment of economic selected coal gasification technologies / Krzysztof KWAŚNIEWSKI, Paweł GRZESIAK, Radosław KAPŁAN, Michał Kopacz // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2014 R. 59 nr 4, s. 202–213. — Bibliogr. s. 212–213

 • słowa kluczowe: zgazowanie węgla, miary i ocena efektywności ekonomicznej

  keywords: coal gasification, measures an economic effectiveness

  cyfrowy identyfikator dokumentu: