Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Kozarkiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0683-3148 orcid iD

ResearcherID: D-3362-2016

Scopus: 57214676413

PBN: 5e70923a878c28a04739205f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 169, z ogólnej liczby 173 publikacji Autora


1
2
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza i wycena opcji rezygnacji – przykłady zastosowań w przemyśle naftowym
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA
  ŹródłoZarządzanie finansami firm – teoria i praktyka, T. 1 / red. nauk. Wiesław Pluta ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2004. — S. 376–386
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułAnaliza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej działalności badawczo-rozwojowej
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ
  ŹródłoSystemy zarządzania kosztami i wynikami / red. nauk. Edward Nowak ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo UE, 2009. — S. 185–193
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej organizacji zorientowanych projektowo
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2009 nr 20, s. 281–292
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 1999]
 • TytułApplication of the three-point method to hydrocarbon reserves estimation
  AutorzyAlicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA
  ŹródłoThe mining Příbram symposium : October 4–8, 1999 Prague : mathematical methods in geology : MA : mineral resources : proceedings volume / ed. Václav Némec ; Scientiae Rerum Montanarum Příbram. International section. — [Příbram : s. n.], 1999. — S. 1–4
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułBadania longitudinalne współpracy międzyorganizacyjnej przedsiębiorstw sektora telekomunikacji mobilnej
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ, Jarosław POLAK
  ŹródłoStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów. — 2019 z. 175, s. 83–93. — tekst: https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/view/948/839
 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, koopetycja, badania longitudinalne, telekomunikacja mobilna

  keywords: coopetition, longitudinal studies, mobile telecommunications, interorganizational cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [referat, 2022]
 • TytułBusiness models of sustainable fashion – the exploration from micro-institutional perspective
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ, Monika Łada, Agnieszka KABALSKA
  Źródło7textsuperscript{th} international conference on New Business Models [Dokument elektroniczny] : Sustainable Business Model Challenges: Economic Recovery and Digital Transformation : Rome, June 23-24 2022: conference proceedings. — [Rome : LUMSA University], [2022]. — S. 1052–1055
 • keywords: institutional work, institutional portfolio, embedded agency, responsible fashion

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • Tytułemph {Controlling} projektów
  AutorzyMonika ŁADA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2005 R. 56 nr 8, s. 12–18
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułControlling projektów informatycznych – wyniki badań pilotażowych
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Monika ŁADA
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 281–289
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2012]
 • TytułCreating value to project's stakeholders – the concept and its perception from the perspective of project evaluation criteria analysis
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ
  ŹródłoEIIC 2012 [Dokument elektroniczny] : Electronic International Interdisciplinary Conference : 3.–7. September 2012 / eds. Michal Mokryš, Anton Lieskovský. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2012. — S. 66–73
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
14
 • [referat, 2010]
 • TytułCustomer value in contemporary performance measurement systems
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ, Monika ŁADA
  ŹródłoEvropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 27.5–28.5.2010, Brno, Česká republika / ed. Petr Červinek ; Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra financí. — [Brno] : Masarykova univerzita, cop. 2010. — S. 32–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułCzynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów wytwarzania oprogramowania
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ, Przemysław WÓJCIK
  ŹródłoStudia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 113–124. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/11_17.pdf
 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekty wytwarzania oprogramowania, projekty outsourcingowe

  keywords: outsourcing, interorganizational collaboration, software development projects

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • [referat, 2018]
 • TytułDeterminanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce - prezentacja wyników badań empirycznych
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ, Monika BOCHENEK
  ŹródłoZarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : V ogólnopolska konferencja naukowa pt. Informacje - wiedza - kompetencje : 4-5 czerwca 2018, [Kraków] : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania. Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2018]. — S. 6
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułDojrzałość projektowa młodych organizacji w sektorze IT
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ, Tomasz SWAŁDEK
  ŹródłoTransformacja cyfrowa organizacji i społeczeństw : praca naukowa / red. nauk. Ewa Ziemba, Anna Karmańska. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2021. — S. 44–61
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułElastyczność projektów inwestycyjnych a wycena opcji rzeczowych
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA
  ŹródłoEkonomista (Warszawa). — 2004 nr 4, s. 561–573
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [fragment książki, 2021]
 • TytułE-nauka: automatyzacja procesów w badaniach naukowych
  AutorzyAlina KOZARKIEWICZ, Monika Łada
  ŹródłoE-management. T. 1, Digitalizacja procesów biznesowych / red. nauk. Sebastian Kopera. — Kraków : Uniwersytet Jagielloński Instytut Przedsiębiorczości, 2021. — S. 13–27
 • słowa kluczowe: automatyzacja, strategia badawcza, e-nauka, proces badawczy

  keywords: automation, e-science, research strategy, research process

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2001]
 • TytułEstymacja przedziałowa parametrów populacji generalnej
  AutorzyAlicja BYRSKA-RĄPAŁA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA
  ŹródłoMatematyczne techniki zarządzania : przykłady i zadania / pod red. Zbigniewa Łuckiego. — Wyd. 3 popr.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2001. — S. 75–91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEwolucja planowania rocznego w przedsiębiorstwach
  AutorzyMonika ŁADA-CIEŚLAK, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2003 R. 54 nr 5, s. 83–90
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułEwolucja strategii a rozwój systemu rachunkowości zarządczej – studium przypadku
  AutorzyMonika ŁADA-CIEŚLAK, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 2: Ekonomia, s. 519–528
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: