Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Kozarkiewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kzoks, Katedra Zarządzania Organizacjami i Kapitałem Społecznym


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0683-3148 orcid iD

ResearcherID: D-3362-2016

Scopus: 57214676413

PBN: 5e70923a878c28a04739205f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 169, z ogólnej liczby 173 publikacji Autora


1
 • Alianse udziałowe w strategiach koopetycji przedsiębiorstw branży telekomunikacyjnej
2
 • Analiza i wycena opcji rezygnacji – przykłady zastosowań w przemyśle naftowym
3
 • Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej działalności badawczo-rozwojowej
4
 • Analiza portfelowa w strategicznej rachunkowości zarządczej organizacji zorientowanych projektowo
5
 • Application of the three-point method to hydrocarbon reserves estimation
6
 • Badania longitudinalne współpracy międzyorganizacyjnej przedsiębiorstw sektora telekomunikacji mobilnej
7
 • Between IT and societal shift: preconditions of open strategizing
8
 • Business models of sustainable fashion – the exploration from micro-institutional perspective
9
10
 • \emph {Controlling} projektów
11
 • Controlling projektów informatycznych – wyniki badań pilotażowych
12
 • Creating value to project's stakeholders – the concept and its perception from the perspective of project evaluation criteria analysis
13
14
 • Customer value in contemporary performance measurement systems
15
 • Czynniki sukcesu i bariery współpracy międzyorganizacyjnej w realizacji projektów wytwarzania oprogramowania
16
 • Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki
17
 • Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce - prezentacja wyników badań empirycznych
18
 • Determinanty współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym w Polsce – prezentacja wyników badań empirycznych
19
 • Digital transformation of value creation processes in traditional industries: case study of Polish health resort enterprises
20
 • Dojrzałość projektowa młodych organizacji w sektorze IT
21
 • Elastyczność projektów inwestycyjnych a wycena opcji rzeczowych
22
 • E-nauka: automatyzacja procesów w badaniach naukowych
23
 • Estymacja przedziałowa parametrów populacji generalnej
24
 • Ewolucja planowania rocznego w przedsiębiorstwach
25
 • Ewolucja strategii a rozwój systemu rachunkowości zarządczej – studium przypadku