Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Filipowicz, dr inż.

adiunkt

Faculty of Management
WZ-kzp


 • 2021

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (0%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2807-2295 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392048

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 1998]
 • TytułAnaliza modułowa (AMS) i reengineering (BDR) jako narzędzie analizy diagnostycznej organizacji
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoKomputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji : II Wiosenna Szkoła : Żegiestów 11 – 15 maja 1998 r. : referaty, T. 2 / Wojskowa Akademia Techniczna. — [Warszawa : WAT Ośrodek Szkolenia CAD], [1998]. — S. 151–157
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [article, 2001]
 • TytułAnaliza modułowa systemów organizacyjnych
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK
  ŹródłoEkonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. — 2001 R. 52 nr 3, s. 17–22
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • [article, 2014]
 • TytułConcept design of a management tool for measurement of consumer value added assessment of innovation based strategies
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoThe Journal of American Academy of Business, Cambridge. — 2014 vol. 20 no. 1, s. 106–113
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • [proceedings, 2013]
 • TytułCustomer commitment to value creation process: case of innovation based differentiation strategies
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoJoint proceedings of the international conference on Advances in Computer and Electronics Technology – ACET & Civil, Structural and Mechanical Engineering – CSM & Environmental, Economics, Social Science & Human Behaviour Study – ESHB [Dokument elektroniczny] : 03–04 August, 2013, Hongkong / ed.-in-chief R. K. Singh. — [USA : UACEE], [2013]. — S. 6–9
 • keywords: customer commitment, differentiation, innovation, product value creation process, co-production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [article, 2014]
 • TytułCustomer commitment to value creation process: case of innovation based differentiation strategies
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoInternational Journal of Business and Management Study [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2014 vol. 1 iss. 1, s. 10–13
 • keywords: customer commitment, differentiation, innovation, product value creation process, co-production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [chapter, 2013]
 • TytułCustomer commitment to value creation process – example of innovation based differentiation strategies
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoValue-based marketing – selected problems / sci. eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — s. 45–52
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [proceedings, 2003]
 • TytułDecyzja w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ujęcie procesowe
  AutorzyP. FILIPOWICZ
  ŹródłoProdukcja i zarządzanie w hutnictwie : XI konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — S. 162–165
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [article, 2015]
 • TytułDług technologiczny jako narzędzie optymalizacji procesu zarządzania innowacjami
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1941. Organizacja i Zarządzanie. — 2015 z. 83, s. 153–163. — tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z82/14%20-%20Filipowicz_P.pdf
 • słowa kluczowe: innowacyjność, komercjalizacja, dług techniczny, dług technologiczny, zarządzanie technologią

  keywords: innovativeness, commercialization, technical debt, technological debt, technology management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [article, 2019]
 • TytułEpifania technologiczna jako źródło innowacji radykalnej
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoMarketing i Rynek. — 2019 t. 26 nr 11, s. 42–47
 • słowa kluczowe: wzornictwo, epifania technologiczna, innowacja radykalna, proces innowacyjny, znaczenie produktu

  keywords: design, technology epiphany, radical innovation, innovation process, meaning of product

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33226/1231-7853.2019.11.6

14
 • [chapter, 2010]
 • TytułEwolucja procesu zarządzania technologią – wybrane zagadnienia
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoZarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — S. 113–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [book, 2002]
 • TytułEwolucja strategii zarządzania przedsiębiorstwami sektora naftowego w gospodarce rynkowej
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  DetailsKraków : Wydawnictwo POLDEX, 2002. — 213 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [chapter, 2001]
 • TytułFuzje i przejęcia – przegląd opcji strategicznych
  AutorzyTadeusz JURKOWSKI, Paweł FILIPOWICZ
  ŹródłoZarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. — S. 59–64
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [article, 2014]
 • TytułInnovativeness of high and low technology manufacturing companies: sectorial resources utilization dissimilarities
  AutorzyP. FILIPOWICZ
  ŹródłoVìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. — 2014 no. 797, s. 167–176
 • keywords: resources, heterogeneity, innovativeness, pro-innovation management, correlation analysis, low technology manufacturing companies, high technology manufacturing companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [proceedings, 2005]
 • TytułInnowacyjność a strategiczne zarządzanie procesami przedsiębiorstwa
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoSzkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2005. — S. 129–137
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [chapter, 2009]
 • TytułInnowacyjność obszarem działalności strategicznej przedsiębiorstwa – próba syntezy
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoUwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — S. 202–213
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [chapter, 2009]
 • TytułInnowacyjność przedsiębiorstwa a proces tworzenia wartości – wybrane modele strategii
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoInstrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. — Warszawa : Difin SA, cop. 2009. — S. 100–110
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [chapter, 2011]
 • TytułInnowacyjność sieciowa a proces tworzenia wartości na przykładzie przedsiębiorstw sektora nowych technologii
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoWybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — S. 72–82
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [chapter, 2004]
 • TytułInnowacyjność strategiczna MSP – perspektywa międzynarodowa
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoInfrastruktura rozwoju społeczno-gospodarczego / pod red. Jacka Brdulaka, Łukasza Wódkowskiego. — Warszawa : Instytut Wiedzy, 2004. — S. 295–301
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [chapter, 2005]
 • TytułKierunki rozwoju działalności badawczo-rozwojowej a nowe oblicze strategii dywersyfikacji
  AutorzyPaweł FILIPOWICZ
  ŹródłoUnowocześnianie przemysłu i usług – organizacja i finansowanie : praca zbiorowa / pod red. Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : TNOiK Oddział w Katowicach, 2005. — S. 136–146
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [proceedings, 2000]
 • TytułKierunki zmian w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami naftowymi
  AutorzyFILIPOWICZ Paweł
  ŹródłoPolska w Europie 2000 – polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku : Szkoła Letnia „Warszawa 2000” : forum młodych badaczy i organizatorów : [Warszawa, 18–20 września 2000] : streszczenia referatów / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. — [Warszawa : WSPiZ im. Leona Koźmińskiego], [2000]. — S. 33
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: