Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Filipowicz, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (0%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2807-2295 połącz konto z ORCID

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392048

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 78 publikacji Autora


1
 • Analiza modułowa (AMS) i reengineering (BDR) jako narzędzie analizy diagnostycznej organizacjiThe use of AMS and BDR methods in organization diagnostic / Paweł FILIPOWICZ // W: Komputerowe wspomaganie projektowania, wytwarzania i eksploatacji : II Wiosenna Szkoła : Żegiestów 11 – 15 maja 1998 r. : referaty, T. 2 / Wojskowa Akademia Techniczna. — [Warszawa : WAT Ośrodek Szkolenia CAD], [1998]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 151–157. — Bibliogr. s. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza modułowa systemów organizacyjnychModular analysis of organizational systems / Paweł FILIPOWICZ, Łukasz WACŁAWIK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2001 R. 52 nr 3, s. 17–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania operacyjne[Operation research] / Paweł FILIPOWICZ, Zbigniew ŁUCKI, Izabella STACH, Jerzy WĄCHOL ; pod red. Zbigniewa ŁUCKIEGO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 172, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1701). — Bibliogr. s. 172–[173]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Concept design of a management tool for measurement of consumer value added assessment of innovation based strategies / Paweł FILIPOWICZ // The Journal of American Academy of Business, Cambridge ; ISSN 1540-7780. — 2014 vol. 20 no. 1, s. 106–113. — Bibliogr. s. 113, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Customer commitment to value creation process: case of innovation based differentiation strategies / Paweł FILIPOWICZ // W: Joint proceedings of the international conference on Advances in Computer and Electronics Technology – ACET & Civil, Structural and Mechanical Engineering – CSM & Environmental, Economics, Social Science & Human Behaviour Study – ESHB [Dokument elektroniczny] : 03–04 August, 2013, Hongkong / ed.-in-chief R. K. Singh. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : UACEE], [2013]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-981-07-7227-7. — S. 6–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9, Abstr.

 • keywords: customer commitment, differentiation, innovation, product value creation process, co-production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Customer commitment to value creation process: case of innovation based differentiation strategies / Paweł FILIPOWICZ // International Journal of Business and Management Study [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2372-3955. — 2014 vol. 1 iss. 1, s. 10–13. — Tryb dostępu: http://seekdl.org/nm.php?id=2599 [2014-06-18]. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • keywords: customer commitment, differentiation, innovation, product value creation process, co-production

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Customer commitment to value creation process – example of innovation based differentiation strategies / Paweł FILIPOWICZ // W: Value-based marketing – selected problems / sci. eds. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2013. — ISBN: 978-83-63713-39-3. — s. 45–52. — Bibliogr. s. 52, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Decyzja w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ujęcie procesowe[Decision in enterprise management – a process approach] / P. FILIPOWICZ // W: Produkcja i zarządzanie w hutnictwie : XI konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec, 25–27 czerwca 2003 / red. nauk. Ryszard Budzik ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS, 2003. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 32). — ISBN10: 8387745960. — S. 162–165. — Bibliogr. s. 165, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Dług technologiczny jako narzędzie optymalizacji procesu zarządzania innowacjamiTechnological debt as innovation process management optimalization tool / Paweł FILIPOWICZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej ; nr 1941. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2015 z. 83, s. 153–163. — Bibliogr. s. 162–163, Streszcz., Summ., Abstr.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — tekst: http://www.woiz.polsl.pl/znwoiz/z82/14%20-%20Filipowicz_P.pdf

 • słowa kluczowe: innowacyjność, komercjalizacja, dług techniczny, dług technologiczny, zarządzanie technologią

  keywords: innovativeness, commercialization, technical debt, technological debt, technology management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Epifania technologiczna jako źródło innowacji radykalnejTechnology epiphany as the source of radical innovation / Paweł FILIPOWICZ // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2019 t. 26 nr 11, s. 42–47. — Bibliogr. s. 46–47. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: wzornictwo, epifania technologiczna, innowacja radykalna, proces innowacyjny, znaczenie produktu

  keywords: design, technology epiphany, radical innovation, innovation process, meaning of product

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.33226/1231-7853.2019.11.6

14
 • Ewolucja procesu zarządzania technologią – wybrane zagadnieniaEvolution of technology management process – some aspects / Paweł FILIPOWICZ // W: Zarządzanie produkcją – planowanie, wytwarzanie, optymalizacja i kontrola : monografia = Management of production – planning, production, optimization and control / red. nauk. Ryszard Barcik, Marek Dudek, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-76-9. — S. 113–130. — Bibliogr. s. 129–130, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ewolucja strategii zarządzania przedsiębiorstwami sektora naftowego w gospodarce rynkowej[Management strategy evolution in market oil company sector] / Paweł FILIPOWICZ. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2002. — 213 s.. — Bibliogr. s. 205–213

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Fuzje i przejęcia – przegląd opcji strategicznych[Mergers and acquisitions – general options overview] / Tadeusz JURKOWSKI, Paweł FILIPOWICZ // W: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji (wybrane zagadnienia) : praca zbiorowa / pod red. nauk. Edwarda Urbańczyka. — Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001. — S. 59–64. — Bibliogr. s. 64, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Historical value chain analysis as the tool of continuous regional innovation developmentHistoryczna analiza łańcucha wartości jako narzędzie spójnego rozwoju innowacyjności regionalnej / Paweł FILIPOWICZ // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2008 nr 3, s. 45–55. — Bibliogr. s. 54–55, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2008-03/EM_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Innovativeness of high and low technology manufacturing companies: sectorial resources utilization dissimilarities / P. FILIPOWICZ // Vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. — 2014 no. 797, s. 167–176. — Bibliogr. s. 175–176. — ISBN: 9770321049002

 • keywords: resources, heterogeneity, innovativeness, pro-innovation management, correlation analysis, low technology manufacturing companies, high technology manufacturing companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Innowacyjność a strategiczne zarządzanie procesami przedsiębiorstwaThe innovation and the company strategic management process – a systematic approach / Paweł FILIPOWICZ // W: Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2005 : ekonomika, organizacja, zarządzanie i marketing w przemyśle wydobywczym : Krynica 14–16 września 2005 / oprac. i red. nauk. Kazimierz Czopek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. — Kraków : AGH WGiG, 2005. — Na s. tyt. dodatkowo: Publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — S. 129–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Innowacyjność obszarem działalności strategicznej przedsiębiorstwa – próba syntezyInnovation as company strategic activity domain – synthesis challenge / Paweł FILIPOWICZ // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 202–213. — Bibliogr. s. 213, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Innowacyjność przedsiębiorstwa a proces tworzenia wartości – wybrane modele strategii[Innovativeness of enterprises and value creation process – selected models of strategy] / Paweł FILIPOWICZ // W: Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. — Warszawa : Difin SA, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7641-120-0. — S. 100–110. — Bibliogr. s. 109–110

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Innowacyjność sieciowa a proces tworzenia wartości na przykładzie przedsiębiorstw sektora nowych technologiiNet innovation and the value creation process, the case of new-technology based firms / Paweł FILIPOWICZ // W: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach : ujęcie sektorowe / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — (Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ; ISSN 1689-7374 ; 171). — ISBN: 978-83-7417-575-3. — S. 72–82. — Bibliogr. s. 82, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Innowacyjność strategiczna MSP – perspektywa międzynarodowa[Strategic innovation SME – an international perspective] / Paweł FILIPOWICZ // W: Infrastruktura rozwoju społeczno-gospodarczego / pod red. Jacka Brdulaka, Łukasza Wódkowskiego. — Warszawa : Instytut Wiedzy, 2004. — ISBN10: 8389132222. — S. 295–301. — Bibliogr. s. 301

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Kierunki rozwoju działalności badawczo-rozwojowej a nowe oblicze strategii dywersyfikacjiDevelopment paths of R&D activity and the new face of diversification / Paweł FILIPOWICZ // W: Unowocześnianie przemysłu i usług – organizacja i finansowanie : praca zbiorowa = Service and industry modernization – organization and financing / pod red. Jana Pyki ; Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : TNOiK Oddział w Katowicach, 2005. — Na okł. dod.: Nowoczesność przemysłu i usług. — ISBN10: 8385587160. — S. 136–146. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Kierunki zmian w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwami naftowymi[Change directions in strategic management of oil enterprises] / FILIPOWICZ Paweł // W: Polska w Europie 2000 – polskie nauki o zarządzaniu wobec wyzwań XXI wieku : Szkoła Letnia „Warszawa 2000” : forum młodych badaczy i organizatorów : [Warszawa, 18–20 września 2000] : streszczenia referatów / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. — [Warszawa : WSPiZ im. Leona Koźmińskiego], [2000]. — Opis część. wg wstępu. — S. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: