Wykaz publikacji wybranego autora

Wojciech Pawnik, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / nauki socjologiczne (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5048-5438

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392087

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem45814914
201911
201811
201722
201611
2015312
2014211
201311
2012321
2010211
20096123
20084211
200711
2006321
200511
20045212
2003211
20023111
200111
200022
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem45441
201911
201811
201722
201611
201533
2014211
201311
201233
201022
200966
200844
200711
200633
200511
200455
200322
200233
200111
200022
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem4545
201911
201811
201722
201611
201533
201422
201311
201233
201022
200966
200844
200711
200633
200511
200455
200322
200233
200111
200022
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem4545
201911
201811
201722
201611
201533
201422
201311
201233
201022
200966
200844
200711
200633
200511
200455
200322
200233
200111
200022
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem451728
201911
201811
201722
201611
2015312
201422
201311
2012321
201022
2009642
2008422
200711
200633
200511
200455
200322
200233
200111
200022
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem452223
201911
201811
201722
201611
2015312
201422
201311
2012312
201022
2009642
200844
200711
2006312
200511
2004532
200322
200233
200111
200022
1999111
 • Agresywne systemy wynagrodzeń w Polsce – niekonsekwencje wyboru porządku rynkowegoAggresive systems of rewards in Poland – inconsistency of choices of market orders / Wojciech PAWNIK // W: Metody wynagradzania za pracę – Polska i inne kraje, 3 : III konferencja z cyklu „Metody wynagradzania za pracę – Polska i inne kraje” : Wrocław 11–12 luty 2004 / red. wyd. Martyna Małgorzata Błaszczuk, Agnieszka Kądziołka. — Wrocław : WSZiF, 2004. — (Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu ; ISSN 1641-4225 ; 17). — ISBN10: 83-88680-95-1. — S. 189–194. — Bibliogr. s. 194

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aktorzy życia organizacyjnego – pomiędzy unifikacją a zróżnicowaniemThe actors of the organizational life – between the unification and diversity / Wojciech PAWNIK // Humanizacja Pracy ; ISSN 1643-7446. — 2017 nr 4 Heterogeniczność czy unifikacja – zachowania organizacyjne w XXI wieku, s. 61–78. — Bibliogr. s. 74–78, Abstr., Summ.. — tekst: http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/doc/Humanizacja%204%202017.pdf

 • słowa kluczowe: organizacja, procedury, zarządzanie różnorodnością, Diversity Index, społeczny zasób organizacji

  keywords: organization, procedures, diversity managemet, Diversity Index, social resources of organization

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Anomia jako instrument poszerzania obszaru i zakresu władzy, marginalizacji i wykluczeniaAnomia, as instrument of widen of area and range of authority marginalization and exclusions / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2004 z. nr 4: Polityka społeczno-ekonomiczna, s. 129–138. — Bibliogr. s. 137, Summ.. — ISBN10: 83-89473-61-5. — Dod. ISBN 83-89473-61-5. — tekst: http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt4/10_pawnik.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Chcemy mieszkać tutaj : [Wojciech Pawnik rozmawia z młodymi o pracy][We want to live here] / [rozm.] Wojciech PAWNIK // Po Lekcjach : nieregularnik poświęcony problemom czasu wolnego dzieci i młodzieży ; ISSN 1426-4609. — 2009 z. 34, s. 6–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Dlaczego w Polsce państwo ucieka od wspierania sztuki i kultury, czyli klasyczny problem strukturalny[Why Polish government rejects the idea on supporting art and culture : the article about classic structural problem] / Wojciech PAWNIK // W: Labirynt wolności / projekt graf. plakatu, zaproszenia i albumu Zbigniew Bajek ; oprac. materiałów fot. Wojciech Kopeć. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2012. — Na s. tyt.: Nowy Wiśnicz, Sosnowiec, Kraków 2012. — ISBN: 978-83-62321-38-4. — S. 311–315

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Dylematy władzy organizacyjnej w kontekście zjawiska globalizacjiDilemmas of the organizational power in the context of the phenomenon of globalization / Wojciech PAWNIK // W: Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji / red. nauk. Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 43). — ISBN: 978-83-7011-956-0. — S. 418–421. — Bibliogr. s. 421, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Globalny kontekst życia organizacyjnegoGlobal context of organizational life / Wojciech PAWNIK // W: Nowa ekonomia a społeczeństwo, 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. — ISBN10: 83-7363-366-9. — S. 224–232. — Bibliogr. s. 230–232, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Historyczne i kulturowe uwarunkowania etosu pracy w PolsceHistoric and cultural conditionality of ethoses of work in Poland / Wojciech PAWNIK // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 123–128. — Bibliogr. s. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Humanizacja pracy czy ucieczka od wolności – standaryzacja tożsamości pracowniczych w epoce radykalizacji nowoczesnościThe humanization of the work or the escape from the freedom – standardization identity labour within radicalness modernness / Wojciech PAWNIK // W: Praca w perspektywie humanistycznej / pod red. Jana Sikory, Danuty Walczak-Duraj ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku. — Płock ; Poznań : Oficyna Wydawnicza Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM, 2008. — Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 25–26 października 2007 r.. — ISBN: 978-83-60662-79-3. — S. 71–78. — Bibliogr. s. 77–78, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Kapitalistyczny sposób produkcji i organizacji pracy w katolickiej nauce społecznejCapitalism and it's reflection in the catholic social learning / Wojciech PAWNIK // W: Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce : model a rzeczywistość : III międzynarodowa konferencja socjologiczna : Nałęczów 15–17 czerwca 2000 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Wydział Filozofii i Socjologii [UMCS]. — Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. — ISBN10: 83-227-1569-2. — S. 383–388. — Bibliogr. s. 388, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kapitalizm w Europie czyli raz jeszcze o sile sprawczej religiiCapitalism in Europe – the instrumentality of religion / Wojcieh PAWNIK. — Kraków : Zakład Wydawniczy «NOMOS», 2008. — 176 s.. — Bibliogr. s. 161–170, Summ. — Indeks

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Konflikty organizacyjne w warunkach gospodarki innowacyjnejOrganizational conflicts in conditions of the innovative management / Wojciech PAWNIK // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 457–462. — Bibliogr. s. 462

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Konstruowanie porządku wolnorynkowego w Polsce – aspekt społecznyConstructing free market order in Poland social aspect / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2009 z. nr 15: Uwarunkowania instytucjonalne, s. 28–36. — Bibliogr. s. 35. — ISBN: 978-83-7338-479-8. — tekst: http://ur.edu.pl/pliki/Zeszyt15/02.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kulturowo-instytucjonalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczościCultural and institutional determinants of entrepreneurship development / Wojciech PAWNIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13–16], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Między uniwersalizmem a partykularyzmem – dylematy życia organizacyjnego okresu zmianyBetween universalism and particularism: dilemmas of organizational life during social change / Wojciech PAWNIK // W: Sukces w zarządzaniu kadrami : perspektywa globalna i lokalna / red. nauk. Tadeusz Listwan. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2004. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1032). — S. 290–296. — Bibliogr. s. 295–296, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Oblicza socjologii krakowskiej, T. 1[Faces of Cracow sociology] / pod red. Wojciecha PAWNIKA i Grzegorza Brydy. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — 197 s.. — (KSS Krakowskie Spotkania Socjologiczne). — ISBN 978-8360490-83-9; ISBN 978-83-901500-2-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w  Polsce w świetle badań empirycznychExpectations of employers against socio-psychological competence of potential employees in Poland in view of empirical research / Wojciech PAWNIK // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rynek pracy, kompetencje, kwalifikacje, samoocena

  keywords: labor market, qualifications, competences, self-esteem

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji społeczno-psychologicznych potencjalnych pracobiorców w Polsce w świetle badań empirycznychEmployer expectations towards competence of employees within social and psychological potential in the light of empirical research in Poland / Wojciech PAWNIK // W: Społecznie odpowiedzialne zarządzanie w teorii i praktyce [Dokument elektroniczny] / pod red. nauk. Joanny Kulczyckiej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 1 dysk optyczny. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — e-ISBN: 978-83-7464-795-3. — S. 101–115. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 114–115, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rynek pracy, kompetencje, kwalifikacje, samoocena

  keywords: labor market, competences, self-esteem, quantifications

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Organizacja ; Zachowania organizacyjne ; Perspektywa socjologiczna[Organisation ; Organizational behaviours ; Sociological perspective] / Wojciech PAWNIK. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2002. — 75, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0058). — Bibliogr. s. 73–[76]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Organizacja ; Zachowania organizacyjne ; Perspektywa socjologiczna[Organisation ; Organizational behaviours ; Sociological perspective] / Wojciech PAWNIK. — Wyd. 2. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 75, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0272). — Bibliogr. s. 73–[76]. — ISBN: 978-83-7464-143-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej[The future organizations : chances and dangers in context of the European integration process] / pod red. Lidii ZBIEGIEŃ-MACIĄG, Wojciecha PAWNIKA. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — XI, 594 s. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne[Organizations in the innovative management - social, legal and psychologic aspects] / red. nauk. Wojciech PAWNIK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 640 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-169-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Podmiotowość w organizacji a zarządzanie zasobami ludzkimi – uwagi krytyczneSubjectivity in organization but management human resources – note critical / Wojciech PAWNIK // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 277–286. — Bibliogr. s. 284–286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Podmiotowość w organizacji – fakt społeczny czy postmodernistyczny postulat?Subjectivity in the organization – a social fact or the postmodernist demand? / Wojciech PAWNIK // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy = Social Inequalities and Economic Growth / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2006 z. nr 9: Problemy globalizacji i regionalizacji, Cz. 2, s. 627–638. — Bibliogr. s. 636–637, Summ.. — ISBN10: 83-60545-13-8. — tekst: http://www.ur.edu.pl/file/46944/50_pawnik.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: