Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Guca, mgr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913541

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • [referat, 2000]
 • TytułBenchmarking – zarys koncepcji zarządzania organizacjami
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoStan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 49–57
2
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułDylematy etyczne biznesu
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoOrganizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — S. 229–237
3
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułDylematy etyczne w zarządzaniu
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoZarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — S. 73–80
4
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułMisja firmy w świetle etyki biznesu
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoOrganizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — s. 557–566
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułPatologia stosunków międzyludzkich w organizacji
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 241–246
6
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułPatologiczne zachowania ludzi w organizacji i w jej otoczeniu
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoNowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — S. 263–281
7
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułRole menedżera w zarządzaniu
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoDoskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — S. 53–[61]
8
 • [referat, 2001]
 • TytułStrategie personalne a wymogi etyczne
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoZarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 377–385
9
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułWpływ zmian strukturalnych w organizacji na powstawanie i kształtowanie się mobbingu
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoPoszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 415–424
10
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułWpływ zmian w zarządzaniu organizacją na stosunki interpersonalne
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 201–210
11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułZarządzanie etycznym wizerunkiem firmy w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1019–1028
12
 • [podręcznik, 2002]
 • TytułZarządzanie pracownikami
  AutorzyEwa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red. nauk. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 148, [1] s.
13
 • [podręcznik, 2003]
 • TytułZarządzanie pracownikami
  AutorzyEwa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red. nauk. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsWyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 148, [1] s
14
 • [podręcznik, 2007]
 • TytułZarządzanie pracownikami
  AutorzyEwa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red nauk.: Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG
  DetailsKraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 148, [1] s.
15
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułZmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkich
  AutorzyStanisława GUCA
  ŹródłoWyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — S. 281–296