Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisława Guca, mgr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913541

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem153822
201011
200811
200711
200622
2004321
20033111
2002211
200111
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1515
201011
200811
200711
200622
200433
200333
200222
200111
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1515
201011
200811
200711
200622
200433
200333
200222
200111
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1515
201011
200811
200711
200622
200433
200333
200222
200111
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem15213
201011
200811
200711
200622
200433
200333
200222
200111
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem15411
201011
200811
200711
200622
2004312
2003312
200222
200111
2000111
 • Benchmarking – zarys koncepcji zarządzania organizacjami[Benchmarking – outline of the organization management concept] / Stanisława GUCA // W: Stan i perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi w progu XXI wieku : III ogólnopolska konferencja naukowa Kraków–Krynica 2000 : praca zbiorowa / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. Zakład Zarządzania Kadrami. — Kraków : Wydawnictwo POLDEX, 2000. — S. 49–57. — Bibliogr. s. 57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Dylematy etyczne biznesuEthical dilemmas of bussines / Stanisława GUCA // W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej – aspekty społeczne, prawne, psychologiczne / red. nauk. Wojciech Pawnik, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — ISBN: 978-83-7464-169-2. — S. 229–237. — Bibliogr. s. 237

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dylematy etyczne w zarządzaniuEthical dilemmas in management / Stanisława GUCA // W: Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym” : organizacje, ludzie, procesy, procedury / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg, Ewy Beck. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-059-6. — S. 73–80. — Bibliogr. s. 79–80

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Misja firmy w świetle etyki biznesuCompany mission with regard to the rules of business ethics / Stanisława GUCA // W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg, Wojciecha Pawnika. — Kraków : Wydawnictwo Poldex, 2003. — ISBN10:  8388979124. — s. 557–566. — Bibliogr. s. 566, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Patologia stosunków międzyludzkich w organizacjiPathology of the interpersonal relations in an organisation / Stanisława GUCA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2004 t. 49 z. 3 Zarządzanie, s. 241–246. — Bibliogr. s. 246

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Patologiczne zachowania ludzi w organizacji i w jej otoczeniu[Human pathological behaviours in organisation and its environment] / Stanisława GUCA // W: Nowe tendencje i wyzwania w zarządzaniu personelem / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2006. — (HR). — ISBN: 9788374840286 ; ISBN10: 8374840285. — S. 263–281. — Bibliogr. s. 280–281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Role menedżera w zarządzaniu[The role of manager in management] / Stanisława GUCA // W: Doskonalenie zarządzania zasobami ludzkimi / pod red. Lidii Zbiegień-Maciąg. — Wyd. 2 uzup.. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0053). — ISBN10: 8388408135. — S. 53–[61]. — Bibliogr. s. [61]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Strategie personalne a wymogi etycznePersonnel strategies and ethical requirement / Stanisława GUCA // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 377–385. — Bibliogr. s. 385, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Wpływ zmian strukturalnych w organizacji na powstawanie i kształtowanie się mobbinguThe influence of structural changes in an organization on the arising and development of mobbing / Stanisława GUCA // W: Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie / pod red. nauk. Lidii Zbiegień-Maciąg i Dagmary Lewickiej. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — ISBN10: 8389388278. — S. 415–424. — Bibliogr. s. 424

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wpływ zmian w zarządzaniu organizacją na stosunki interpersonalneThe influence of the management of an organisation on interpersonal relations / Stanisława GUCA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 201–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zarządzanie etycznym wizerunkiem firmy w środowisku zewnętrznym i wewnętrznymManagement of the ethical image of a company in external and internal environment / Stanisława GUCA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 4 : Marketing i Zarządzanie Kadrami, s. 1019–1028. — Bibliogr. s. 1027–1028, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: wizerunek firmy, wizerunek zewnętrzny firmy, wizerunek wewnętrzny firmy

  keywords: image of a company, external image of the company, internal image of the company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zarządzanie pracownikami[The personnel management] / Ewa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red. nauk. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2002. — 148, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0052). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zarządzanie pracownikami[The personnel management] / Ewa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red. nauk. Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Wyd. 2. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2003. — 148, [1] s. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0092). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Zarządzanie pracownikami[The personnel management] / Ewa BECK, Elżbieta DŁUGOSZ-TRUSZKOWSKA, Stanisława GUCA, Marek LENART, Bogusław WIERNEK, Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG ; red nauk.: Lidia ZBIEGIEŃ-MACIĄG. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 148, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0246). — Bibliogr. przy rozdz.. — Wyd. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Zmiany w zarządzaniu i ich wpływ na kształtowanie się stosunków międzyludzkichChanges management and their influence on the development of interpersonal relations / Stanisława GUCA // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 281–296. — Bibliogr. s. 295–296

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: