Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Podobiński, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
 • Czynniki wewnętrzne wpływające na tworzenie strategii marketingowej przedsiębiorstwa
2
 • Czynniki zewnętrzne budowania strategii marketingowej rozwoju eksportu przedsiębiorstwa
3
 • External factors determining the mining company's choice of marketing strategy on a foreign market
4
 • Foreign market research as the key element in the export of minerals
5
 • Imitation strategy as a key factor in mining company exports
6
 • Internal factors influencing the choice of mining company's marketing strategy on foreign markets
7
 • Market gap strategy as an element developing export by mining companies
8
 • Market position of a mining company as a factor determining the choice of the marketing strategy
9
 • Marketing management in the minerals sector
10
 • Marketing strategies of gaining advantage over competitors as a form of export development in a mining company
11
 • Marketingowa strategia walki jako forma konfrontacji przedsiębiorstwa przemysłowego z konkurentami
12
 • Methods of data collection about foreign markets for minerals
13
 • Podstawowe marketingowe strategie cen
14
 • Podstawowe marketingowe strategie cen jako element współczesnego marketingu międzynarodowego
15
 • Pozycja przedsiębiorstwa przemysłowego na rynku jako element wyboru jego strategii marketingowej
16
 • Strategia imitacji jako rodzaj strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłowego
17
 • Strategia kooperacji jako forma strategii marketingowej przedsiębiorstw przemysłowych
18
 • Strategia kooperacji między przedsiębiorstwami przemysłu wydobywczego jako forma rozwoju ich eksportu
19
 • Strategia luk rynkowych i imitacji jako czynnik rozwoju eksportu przedsiębiorstw przemysłu wydobywczego
20
 • Strategia luki rynkowej jako czynnik rozwoju sprzedaży produktów małych i średnich przedsiębiorstw
21
 • Strategia walki jako ofensywna forma strategii marketingowej przedsiębiorstwa przemysłu wydobywczego na rynku zagranicznym
22
 • Strategy of cooperation between mining companies to improve exports
23
 • Strategy of struggle as an offensive form of marketing strategy
24
 • The analysis of the definition of the mining company's marketing strategy
25
 • Tworzenie marketingowej strategii rozwoju eksportu surowców mineralnych