Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Obrzud, dr inż.

starszy wykładowca

Faculty of Management
WZ-kzp


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a04739207f

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 85, z ogólnej liczby 85 publikacji Autora


1
 • [proceedings, 2018]
 • TytułAnaliza korelacji notowań bitcoina
  AutorzyVasyl Fedoriv, Jacek OBRZUD
  ŹródłoInformacìjnì tehnologìï ta komp'ûterne modelûvannâ : materìali mìžnarodnoï naukovo-praktičnoï konferencìï : 14–19 travnâ 2018 roku, Ìvano-Frankìvs'k / naukovì redaktori L. B. Petrišin ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, [et al.]. — Ivano-Frankivs'k : Suprun V. P., 2018. — S. 36–39
2
 • [proceedings, 2005]
 • TytułAnaliza korzyści wprowadzenia systemów wspomagania zarządzaniem utrzymania ruchu
  AutorzyJacek OBRZUD, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ, N. P. Kozenkova
  ŹródłoEkonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 31–34
3
 • [proceedings, 1997]
 • TytułDobór struktury produkcyjnej komórki obróbki grupowej
  AutorzyZygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Tomasz Sikora, Marek DUDEK
  ŹródłoNowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II konferencja naukowa : [17–19. 09. 1997 Zielona Góra]. — Zielona Góra : Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania, 1997. — S. 405–416
4
 • [chapter, 2010]
 • TytułEfektywne wykorzystanie urządzeń jako element usprawnienia zarządzania produkcją
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoRestrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — S. 543–558
5
 • [chapter, 2003]
 • TytułFormowanie wzorca wytwarzania w gniazdach wieloprzedmiotowych
  AutorzyMarek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003. — S. 275–282
6
 • [proceedings, 2004]
 • TytułFormy organizacji procesów eksploatacji
  AutorzyJacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoTLM 2004 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic management” : VIII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 9–11 grudnia 2004 r. : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2004. — S. [1–4]
7
 • [proceedings, 2005]
 • TytułFormy organizacji procesów remontowych
  AutorzyJacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — S. 464–467
8
 • [chapter, 2009]
 • TytułHolonowe systemy montażowe
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoInstrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. — Warszawa : Difin SA, cop. 2009. — S. 209–217
9
 • [chapter, 2008]
 • TytułInnowacje organizacyjne i produktowe jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UEK. KEiOP, cop. 2008. — S. 57–64
10
 • [chapter, 2013]
 • TytułKastomizacja produkcji – nowy trend w systemach produkcji klasy światowej
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoInżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — S. 75–100
11
 • [chapter, 2011]
 • TytułKierunki zmian inteligentnych systemów wytwórczych
  AutorzyJacek OBRZUD, Dariusz SALA
  ŹródłoWspółczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa / pod red. Jana Skalika, Adeli Barabasz ; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — S. 200–209
12
 • [proceedings, 2006]
 • TytułKoncepcja nowej formy zarządzania procesem eksploatacji w systemie wytwarzania
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoDoskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Zakopane Kościelisko, 14–17 IX 2006 r.), T. 2 / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2006. — S. 41–45
13
 • [proceedings, 2007]
 • TytułKoncepcja oceny efektywności systemu utrzymania ruchu
  AutorzyJacek OBRZUD, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoZarządzanie w przedsiębiorstwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 2 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — S. 13–16
14
 • [chapter, 2007]
 • TytułKoncepcja systemów wytwarzania XXI wieku
  AutorzyJacek OBRZUD, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoPotencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP UE, 2007. — S. 187–193
15
 • [chapter, 2011]
 • TytułKoncepcja wykorzystania technologii agentowej w modelowaniu systemów wytwórczych
  AutorzyJacek OBRZUD, Gabriela MAZUR
  ŹródłoWybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — S. 139–147
16
 • [proceedings, 2006]
 • TytułKoncepcja zarządzania procesem eksploatacji maszyn i urządzeń
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie w przedsiębiorstwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 28 czerwca – 1 lipca 2006, Cz. 2 / red. nauk. Ryszard Budzik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej. — Częstochowa : [PCz], 2006. — S. 184–187
17
 • [chapter, 2008]
 • TytułKontrola zapasów w systemach produkcyjnych opartych na metodzie MRP
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 204–214
18
 • [chapter, 2004]
 • TytułKształtowanie struktury systemu wytwarzania w zmiennym otoczeniu
  AutorzyJacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoWspółczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, Marek Pawlak. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. — S. 143–150
19
 • [chapter, 2012]
 • TytułLean concept in plant maintenance organization
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoManagement and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — S. 102–116
20
 • [chapter, 2011]
 • TytułLogika biznesowa elementem procesu wyboru strategicznego
  AutorzyJacek OBRZUD, Dariusz SALA
  ŹródłoPodejście procesowe w organizacjach / red. nauk. Stanisław Nowosielski. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — S. 107–116
21
 • [book, 2002]
 • TytułMarketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową
  AutorzyMarek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO
  DetailsKraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarządzania AGH ; Scriptorium „TEXTURA”, 2002. — 182 s.
22
 • [book, 2004]
 • TytułMarketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych
  AutorzyMarek DUDEK, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Anita PROSZOWSKA, Ewa PRYMON-RYŚ, Beata TARCZYDŁO, Wiesław WASZKIELEWICZ ; pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 161, [1] s.
23
 • [proceedings, 1994]
 • TytułMetoda oceny porządkowania macierzy incydencji w projektowaniu form struktury przestrzennej
  AutorzyZygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AG, 1994. — S. 72–83
24
 • [chapter, 2005]
 • TytułMetodyka diagnozowania systemu wytwarzania
  AutorzyMarek DUDEK, Jacek OBRZUD, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoRestrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej : instrumenty – przebieg – efekty / oprac. i red. nauk.: Ryszard Borowiecki i Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : [AE w Krakowie], 2005. — S. 132–139
25
 • [chapter, 2004]
 • TytułModelowanie obiektowe w organizacji procesów wytwarzania
  AutorzyGabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoPodejście procesowe w zarządzaniu : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. — S. 19–29