Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Mazur, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułAdaptacja struktur zarządzania do nowych warunków wytwarzania
  AutorzyMarek DUDEK, Zygmunt MAZUR
  ŹródłoPrzedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk.: Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : KEiOP AE w Krakowie, 2006. — S. 97–106
2
 • [referat, 2004]
 • TytułAdaptacyjne systemy wytwarzania
  AutorzyZygmunt MAZUR, Marek DUDEK
  ŹródłoInstrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Krynica, 16–19 IX 2004 r.), T. 2 / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2004. — S. 45–51
3
 • [referat, 2005]
 • TytułAdaptivne planuvannâ logìstičnih lancûžkìv promislovogo pìdpriêmstva
  AutorzyÊfìmov O. Ì, Zygmunt MAZUR
  ŹródłoEkonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 5–6
4
 • [referat, 2005]
 • TytułComplex top – management estimation
  AutorzyD. E. Kozenkov, L. S. Kvasova, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, A. B. Radchenko
  ŹródłoXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — S. 323–326
5
 • [referat, 1997]
 • TytułDobór struktury produkcyjnej komórki obróbki grupowej
  AutorzyZygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Tomasz Sikora, Marek DUDEK
  ŹródłoNowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II konferencja naukowa : [17–19. 09. 1997 Zielona Góra]. — Zielona Góra : Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania, 1997. — S. 405–416
6
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułDostosowanie struktur organizacji systemu wytwarzania do realizowanych procesów
  AutorzyMAZUR Z., DUDEK M., MAZUR G., Kozenkov D. E.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 597–601
7
 • [referat, 2005]
 • TytułEwolucja metod oceny zorganizowania struktur systemu wytwarzania
  AutorzyMarek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR
  ŹródłoIron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 62–65
8
 • [referat, 2001]
 • TytułFormowanie przepływów logistycznych w gniazdach przedmiotowych
  AutorzyZygmunt MAZUR, Marek DUDEK
  ŹródłoZarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 307–313
9
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułFormowanie wzorca wytwarzania w gniazdach wieloprzedmiotowych
  AutorzyMarek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003. — S. 275–282
10
 • [referat, 2004]
 • TytułFormy organizacji procesów eksploatacji
  AutorzyJacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoTLM 2004 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic management” : VIII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 9–11 grudnia 2004 r. : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2004. — S. [1–4]
11
 • [referat, 2005]
 • TytułFormy organizacji procesów remontowych
  AutorzyJacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — S. 464–467
12
 • [referat, 2005]
 • TytułFormy organizacji zintegrowanego procesu wytwarzania
  AutorzyZygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, K. F. Kovalchuk, D. E. Kozenkov
  ŹródłoEkonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 7–9
13
 • [referat, 2005]
 • TytułIdea oceny zintegrowanego procesu wytwarzania
  AutorzyMarek DUDEK, Zygmunt MAZUR
  ŹródłoXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — S. 460–463
14
 • [referat, 2004]
 • TytułKoncepcja organizacji procesowej struktury systemu wytwarzania
  AutorzyMarek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoXII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec 5–7 lipca 2004. Cz. 1, Zarządzanie i produkcja w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — S. 316–319
15
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułKoncepcja struktury logistycznego systemu informacyjnego
  AutorzyZygmunt MAZUR, Marek DUDEK
  ŹródłoNowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Cz. 2 / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Organizacji i Zarządzania. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, 2002. — S. 305–311
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2000]
 • TytułKoncepcja systemu ekspertowego szacowania kosztów wytwarzania
  AutorzyZygmunt MAZUR, Dariusz SALA
  ŹródłoZeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. — 2000 z. 3 : Prace z zakresu zarządzania, s. 193–201
17
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułKształtowanie struktury systemu wytwarzania w zmiennym otoczeniu
  AutorzyJacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoWspółczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, Marek Pawlak. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. — S. 143–150
18
 • [monografia, 2009]
 • TytułLogističeskoe upravlenie proizvodstvennymi sistemami : [monografiâ]
  AutorzyK. F. Koval'čuk, D. E. Kozenkov, O. G. Šatohin, O. V. Cymbalûk, Z. MAZUR, M. DUDEK, G. MAZUR ; Nacional'naâ metallurgičeskaâ akademiâ Ukrainy
  DetailsDnepropetrovsk : Nauka i obrazovanie, 2009. — 217, [1] s.
19
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułLogistika zakupok kak instrument povyšeniâ èffektivnosti menedžmenta predpriâtiâ
  AutorzyÈ. N. Mamon, D. E. Kozenkov, E. V. Ostapenko, Z. MAZUR
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 701–704
20
 • [książka, 2002]
 • TytułMarketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową
  AutorzyMarek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO
  DetailsKraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarządzania AGH ; Scriptorium „TEXTURA”, 2002. — 182 s.
21
 • [książka, 2004]
 • TytułMarketingowe czynniki rozwoju sprzedaży wyrobów przemysłowych
  AutorzyMarek DUDEK, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Anita PROSZOWSKA, Ewa PRYMON-RYŚ, Beata TARCZYDŁO, Wiesław WASZKIELEWICZ ; pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO
  DetailsKraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — 161, [1] s.
22
 • [referat, 1994]
 • TytułMetoda oceny porządkowania macierzy incydencji w projektowaniu form struktury przestrzennej
  AutorzyZygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AG, 1994. — S. 72–83
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 1993]
 • TytułMetoda oceny poziomu zorganizowania procesu produkcyjnego
  AutorzyZygmunt MAZUR, Małgorzata MATERNOWSKA, Andrzej JAMRÓZ
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 1993 nr 1477 z. 47, s. 43–50
24
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułModelowanie obiektowe w organizacji procesów wytwarzania
  AutorzyGabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoPodejście procesowe w zarządzaniu : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. — S. 19–29
25
 • [referat, 2001]
 • TytułModelowanie przepływów produkcji w gniazdach wieloprzedmiotowych
  AutorzyAndrzej MACIOŁ, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 301–306