Wykaz publikacji wybranego autora

Zygmunt Mazur, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, *Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 77, z ogólnej liczby 82 publikacji Autora


1
 • Adaptacja struktur zarządzania do nowych warunków wytwarzaniaAdaptation of structures of management to new production conditions / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR // W: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków : zarządzanie, restrukturyzacja, rozwój / red. nauk.: Maria Sierpińska, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Krakowie. — Kraków : KEiOP AE w Krakowie, 2006. — Księga Jubileuszowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Ryszarda Borowieckiego. — ISBN10: 8389726025. — S. 97–106. — Bibliogr. s. 106, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Adaptacyjne systemy wytwarzaniaCompatible production systems / Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK // W: Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Krynica, 16–19 IX 2004 r.), T. 2 / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2004. — ISBN10: 83-7252-232-4. — S. 45–51. — Bibliogr. s. 50–51

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Adaptivne planuvannâ logìstičnih lancûžkìv promislovogo pìdpriêmstva[Adaptation planning of logistical chains in industrial enterprises] / Êfìmov O. Ì, Zygmunt MAZUR // W: Ekonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 5–6. — Bibliogr. s. 6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Complex top – management estimation / D. E. Kozenkov, L. S. Kvasova, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, A. B. Radchenko // W: XIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 49). — ISBN10: 83-87745-03-0. — S. 323–326

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Dobór struktury produkcyjnej komórki obróbki grupowej[Selection of production structure of the group processing cell] / Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Tomasz Sikora, Marek DUDEK // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II konferencja naukowa : [17–19. 09. 1997 Zielona Góra]. — Zielona Góra : Politechnika Zielonogórska. Instytut Organizacji i Zarządzania, 1997. — S. 405–416. — Bibliogr. s. 415–416, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Dostosowanie struktur organizacji systemu wytwarzania do realizowanych procesówAdaptating organizational structure to realize processes in the manufacturing system / MAZUR Z., DUDEK M., MAZUR G., Kozenkov D. E. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 597–601. — Bibliogr. s. 601, Abstr.. — Iron and steelmaking : XIV. medzinárodná vedecká konferencia : 13.–15. 10. 2004 Malá Lučivná. — Košice : Technická univerzita. Hutnícka fakulta, 2004. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ewolucja metod oceny zorganizowania struktur systemu wytwarzaniaEstimate methods evolution of the manufacturing system organizing / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR // W: Iron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 62–65. — Bibliogr. s. 65, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Formowanie przepływów logistycznych w gniazdach przedmiotowychThe forming logistic flows in the production cells / Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 307–313. — Bibliogr. s. 313, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Formowanie wzorca wytwarzania w gniazdach wieloprzedmiotowychShaping the produce standard in production cells / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. — Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003. — ISBN10: 83-89321-37-8. — S. 275–282. — Bibliogr. s. 282, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Formy organizacji procesów eksploatacji[Structure form of exploitation processes] / Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: TLM 2004 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic management” : VIII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 9–11 grudnia 2004 r. : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2004. — 1 dysk optyczny. — Na CD-ROMie dod.: Modelowanie, symulacja i optymalizacja procesów logistycznych ; Kształtowanie infrastruktury systemów logistycznych. — Opis częśc. wg CD-ROMu. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Referaty)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Formy organizacji procesów remontowychStructure forms of organizing repair processes / Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: XIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 49). — ISBN10: 83-87745-03-0. — S. 464–467. — Bibliogr. s. 467, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Formy organizacji zintegrowanego procesu wytwarzania[Organizing forms of integrated manufacturing process] / Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, K. F. Kovalchuk, D. E. Kozenkov // W: Ekonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 7–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Idea oceny zintegrowanego procesu wytwarzaniaThe idea of evaluating integrated manufacturing process / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR // W: XIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia ; nr 49). — ISBN10: 83-87745-03-0. — S. 460–463. — Bibliogr. s. 463, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Koncepcja organizacji procesowej struktury systemu wytwarzaniaProcess-oriented manufacturing structure / Marek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: XII konferencja naukowo-techniczna : Ustroń–Jaszowiec 5–7 lipca 2004. Cz. 1, Zarządzanie i produkcja w hutnictwie / red. nauk. Jan Mróz ; PCz WIPMiFS. — Częstochowa : Wydawnictwo WIPMiFS PCz, 2004. — (Materiały Konferencyjne / Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej ; ISSN 2080-2080. Seria: Metalurgia). — ISBN10: 8387745421. — S. 316–319. — Bibliogr. s. 319, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Koncepcja struktury logistycznego systemu informacyjnegoConcept of structure of the information logistic system / Zygmunt MAZUR, Marek DUDEK // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Cz. 2 / red. nauk. Janina Stankiewicz ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Organizacji i Zarządzania. — Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Matematyczno-Ekonomicznych, 2002. — ISBN10: 83-89042-03-7. — S. 305–311. — Bibliogr. s. 311, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Koncepcja systemu ekspertowego szacowania kosztów wytwarzaniaThe concept of the expert system in estimating production cost / Zygmunt MAZUR, Dariusz SALA // Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ; ISSN 1506-2635. — 2000 z. 3 : Prace z zakresu zarządzania, s. 193–201. — Bibliogr. s. 201

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Kształtowanie struktury systemu wytwarzania w zmiennym otoczeniu[Forming the structure of production system in the variable environment] / Jacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Współczesne przedsiębiorstwa i systemy finansowe w procesie zmian innowacyjnych / red. Krzysztof Ciejpa-Znamirowski, Marek Pawlak. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2004. — (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 5). — ISBN10: 83-7363-172-0. — S. 143–150. — Bibliogr. s. 150

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Logističeskoe upravlenie proizvodstvennymi sistemami : [monografiâ][Logistic management of the production systems] / K. F. Koval'čuk, D. E. Kozenkov, O. G. Šatohin, O. V. Cymbalûk, Z. MAZUR, M. DUDEK, G. MAZUR ; Nacional'naâ metallurgičeskaâ akademiâ Ukrainy. — Dnepropetrovsk : Nauka i obrazovanie, 2009. — 217, [1] s.. — Bibliogr. s. 211–216. — ISBN: 978-966-8736-09-4. — Afiliacja potwierdzona oświadczeniem Kierownika Katedry Marketingu i Zarządzania Produkcją

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Logistika zakupok kak instrument povyšeniâ èffektivnosti menedžmenta predpriâtiâLogistic of purchases as instrument of increase of efficiency of management of enterprise / È. N. Mamon, D. E. Kozenkov, E. V. Ostapenko, Z. MAZUR // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — Na okł. dodatkowo: 30 lat Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. — S. 701–704. — Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Metoda oceny porządkowania macierzy incydencji w projektowaniu form struktury przestrzennejThe methods of the estimation of the arrangement of incidence matrix in the designing of forms of space structure / Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AG, 1994. — Dod. na str. tyt.: 20 lat Wydziału Zarządzania. — ISBN10: 83-902384-0-3. — S. 72–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metoda oceny poziomu zorganizowania procesu produkcyjnegoA method for evaluation of organization level of manufacturing process (MEOLMP) / Zygmunt MAZUR, Małgorzata MATERNOWSKA, Andrzej JAMRÓZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 1993 nr 1477 z. 47, s. 43–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Modelowanie obiektowe w organizacji procesów wytwarzania[Object modelling in organizing manufacturing processes] / Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Podejście procesowe w zarządzaniu : praca zbiorowa, T. 2 / pod red. nauk. Marii Romanowskiej i Michała Trockiego ; Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2004. — ISBN10: 83-7378-084-X. — S. 19–29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Modelowanie przepływów produkcji w gniazdach wieloprzedmiotowychModeling production flows / Andrzej MACIOŁ, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD // W: Zarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia = Management – theory and practice : selected issues / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — ISBN10: 83-914035-8-0. — S. 301–306. — Bibliogr. s. 306, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: