Wykaz publikacji wybranego autora

Gabriela Mazur, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kbot, *Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • [referat, 2005]
 • TytułÂkìst' âk element marketingovoï polìtiki
  AutorzyKvasova L. S., Dmutrenko Û. Ì., Marek DUDEK, Gabriela MAZUR
  ŹródłoEkonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 63–65
2
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAnaliza konfiguracji sieci dystrybucji na przykładzie hurtowni opakowań
  AutorzyGabriela MAZUR, Marek DUDEK
  ŹródłoMechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. — S. 175–183
3
 • [referat, 2005]
 • TytułAnaliza korzyści wprowadzenia systemów wspomagania zarządzaniem utrzymania ruchu
  AutorzyJacek OBRZUD, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ, N. P. Kozenkova
  ŹródłoEkonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 31–34
4
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułAnaliza sprawności operacyjnej pośredniego ogniwa w kanale dystrybucji na przykładzie hurtowni opakowań
  AutorzyGabriela MAZUR, Marek DUDEK
  ŹródłoMechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach / pod red. nauk. Arkadiusza Potockiego. — Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., cop. 2007. — S. 184–193
5
 • [referat, 2005]
 • TytułComplex top – management estimation
  AutorzyD. E. Kozenkov, L. S. Kvasova, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, A. B. Radchenko
  ŹródłoXIII konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 29 czerwca – 2 lipca 2005. Cz. 2, Zarządzanie w przedsiębiorstwie / red. nauk. Ryszard Budzik. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej, 2005. — S. 323–326
6
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułControlling w zarządzaniu asortymentem produkcji
  AutorzyGabriela MAZUR, Marek DUDEK
  ŹródłoZarządzanie restrukturyzacją przedsiębiorstw w procesie globalizacji gospodarki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. — Warszawa ; Kraków : KEOP AE, 2005. — S. 426–432
7
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułDostosowanie struktur organizacji systemu wytwarzania do realizowanych procesów
  AutorzyMAZUR Z., DUDEK M., MAZUR G., Kozenkov D. E.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 597–601
8
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułEfektywne wykorzystanie urządzeń jako element usprawnienia zarządzania produkcją
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoRestrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych : zarządzanie – strategia – analiza / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UE KEiOP, cop. 2010. — S. 543–558
9
 • [referat, 2005]
 • TytułEwolucja metod oceny zorganizowania struktur systemu wytwarzania
  AutorzyMarek DUDEK, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR
  ŹródłoIron and steelmaking : XV. international scientific conference : 14.–16. 9. 2005 Malenovice–Frýdlant nad Ostravicí : sborník přednášek. Sekce 2, Technologie výroby oceli / ed. Dana Horáková ; Vysoká Škola Báňská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra metalurgie, Politechnika Śląska Katowice. Katedra Metalurgii, Technická univerzita Košice. Katedra metalurgie železa a zlievarenstva. — Ostrava : VŠB – TU, 2005. — S. 62–65
10
 • [referat, 2004]
 • TytułFormy organizacji procesów eksploatacji
  AutorzyJacek OBRZUD, Zygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoTLM 2004 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic management” : VIII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 9–11 grudnia 2004 r. : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2004. — S. [1–4]
11
 • [referat, 2005]
 • TytułFormy organizacji zintegrowanego procesu wytwarzania
  AutorzyZygmunt MAZUR, Gabriela MAZUR, K. F. Kovalchuk, D. E. Kozenkov
  ŹródłoEkonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 7–9
12
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułHolonowe systemy montażowe
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoInstrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji / red. nauk. Arkadiusz Potocki. — Warszawa : Difin SA, cop. 2009. — S. 209–217
13
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułInnowacje organizacyjne i produktowe jako element restrukturyzacji przedsiębiorstwa
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : UEK. KEiOP, cop. 2008. — S. 57–64
14
 • [referat, 2005]
 • TytułKačestvo kak element makerketingovoj politiki
  AutorzyKvasova L. S., Dmitrenko Û. I., Marek DUDEK, Gabriela MAZUR
  ŹródłoEkonomìka ì upravlìnnâ u promislovostì : materìali Vseukraïns'koï naukovo-praktičnoï konferencìï, âka prisvâčena 70 rìččû fakul'tetu ekonomìki ì menedžmentu Nacìonal'noï metalurgìjnoï akademìï Ukraïni : 26–28 žovtnâ 2005 r., T. 2 / red. Koval'čuk K. F. [et al.] ; Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni. — Dnìpropetrovs'k : Nacìonal'na metalurgìjna akademìâ Ukraïni, cop. 2005. — S. 96–99
15
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułKastomizacja produkcji – nowy trend w systemach produkcji klasy światowej
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoInżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — S. 75–100
16
 • [referat, 2006]
 • TytułKoncepcja nowej formy zarządzania procesem eksploatacji w systemie wytwarzania
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoDoskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Zakopane Kościelisko, 14–17 IX 2006 r.), T. 2 / pod red. Adama Stabryły ; Akademia Ekonomiczna w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2006. — S. 41–45
17
 • [referat, 2007]
 • TytułKoncepcja oceny efektywności systemu utrzymania ruchu
  AutorzyJacek OBRZUD, Gabriela MAZUR, Wiesław WASZKIELEWICZ
  ŹródłoZarządzanie w przedsiębiorstwie : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Zakopane, 27–30 czerwca 2007 r., Cz. 2 / pod red. Ryszarda Budzika, Jana Mroza, Jerzego Siwki ; Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2007. — S. 13–16
18
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKoncepcja wykorzystania technologii agentowej w modelowaniu systemów wytwórczych
  AutorzyJacek OBRZUD, Gabriela MAZUR
  ŹródłoWybory strategiczne w przedsiębiorstwach : strategie funkcjonalne / red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin ; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. — Poznań : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2011. — S. 139–147
19
 • [referat, 2006]
 • TytułKoncepcja zarządzania procesem eksploatacji maszyn i urządzeń
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie w przedsiębiorstwie : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Szczyrk 28 czerwca – 1 lipca 2006, Cz. 2 / red. nauk. Ryszard Budzik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Częstochowie. Koło przy Politechnice Częstochowskiej. — Częstochowa : [PCz], 2006. — S. 184–187
20
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułKontrola zapasów w systemach produkcyjnych opartych na metodzie MRP
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2008. — S. 204–214
21
 • [referat w czasopiśmie, 2004]
 • TytułKryteria oceny zorganizowania systemu wytwarzania
  AutorzyDUDEK M., WASZKIELEWICZ W., MAZUR G.
  ŹródłoActa Metallurgica Slovaca. — 2004 R. 10 vol. 3 spec. iss., s. 577–581
22
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułLean concept in plant maintenance organization
  AutorzyGabriela MAZUR, Jacek OBRZUD
  ŹródłoManagement and production engineering / eds. Marek Dudek, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — S. 102–116
23
 • [referat, 2006]
 • TytułLean Production w tworzeniu łańcucha wartości
  AutorzyGabriela MAZUR, Marek DUDEK
  ŹródłoSocìal'no-ekonomìčnì problemi regìonal'nogo rozvitku : zbìrnik naukovih prac' : materìali VIII naukovo-praktičnoï konferencìï : 10 listopada 2006 r. / Asocìacìâ navčal'nih zakladìv Ukraïni privatnoï formi vlasnostì. Zahìdnodonbas'kij ìnstitut ekonomìki ì upravlìnnâ. — Pavlograd : ZPÌEU, 2006. — S. 212–217
24
 • [monografia, 2009]
 • TytułLogističeskoe upravlenie proizvodstvennymi sistemami : [monografiâ]
  AutorzyK. F. Koval'čuk, D. E. Kozenkov, O. G. Šatohin, O. V. Cymbalûk, Z. MAZUR, M. DUDEK, G. MAZUR ; Nacional'naâ metallurgičeskaâ akademiâ Ukrainy
  DetailsDnepropetrovsk : Nauka i obrazovanie, 2009. — 217, [1] s.
25
 • [książka, 2002]
 • TytułMarketingowe aspekty zarządzania produkcją przemysłową
  AutorzyMarek DUDEK, Małgorzata MATERNOWSKA, Gabriela MAZUR, Zygmunt MAZUR, Jacek OBRZUD, Andrzej PODOBIŃSKI, Ewa PRYMON-RYŚ, Adam RYŚ, Wiesław WASZKIELEWICZ ; praca pod red. Andrzeja PODOBIŃSKIEGO
  DetailsKraków : Zakład Marketingu Wydziału Zarządzania AGH ; Scriptorium „TEXTURA”, 2002. — 182 s.