Wykaz publikacji wybranego autora

Małgorzata Maternowska, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-0971-7895 orcid iD

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e70923a878c28a047392073

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 81, z ogólnej liczby 84 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułAnaliza kosztów logistycznych wspomaga proces podejmowania decyzji w strefie dystrybucji : studium przypadku
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2002 nr 4, s. 18–20
 • słowa kluczowe: dystrybucja, strategia logistyczna, koncepcja logistyczna, analiza kosztów, transport maszyn, koszty utrzymania zapasów

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułBariery w redukowaniu kosztów łańcucha dostaw
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoWybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej / Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — 2005 nr 2, s. 291–297
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2004]
 • TytułBariery w redukowaniu kosztów łańcucha dostaw
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoTLM 2004 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic management” : VIII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 9–11 grudnia 2004 r. : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Zarządzania. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2004. — S. [1–6]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułBezpieczeństwo - kontekst ryzyka i odpowiedzialności
  AutorzyMATERNOWSKA Małgorzata, Pedryc Norbert
  ŹródłoLogistyka. — 2014 nr 5 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 1050–1056
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [fragment książki, 2020]
 • TytułCyfrowa transformacja w firmach produkcyjnych (na przykładzie General Electric): szansa czy zagrożenie?
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoDecyzje podmiotów gospodarczych w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu / pod red. Natalii Iwaszczuk. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — S. 37-[45]
 • słowa kluczowe: zarządzanie zmianą, Przemysł 4.0, procesy biznesowe, cyfrowa transformacja

  keywords: business processes, change management, Industry 4.0, digital transformation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat, 2004]
 • TytułDecyzja o wyborze rodzaju opakowań : przykład analizy kosztów
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoWybrane zagadnienia logistyki stosowanej : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. / red. nauk.  Lech A. Bukowski. — Kraków : Oficyna Wydawnicza TEXT, 2004. — S. 196–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2003]
 • TytułDecyzja o wyborze rodzaju opakowań : przykład analizy kosztów
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoTLM 2003 [Dokument elektroniczny] : “Total Logistic Management” : VII. konferencja logistyki stosowanej : Zakopane 4–6 grudnia 2003 r. : materiały konferencyjne / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica. — [Poland : CID Ltd. Spółka z o. o.], 2003. — S. [1–8]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2017]
 • TytułDiagnostyka pokładowa w transporcie i logistyce
  AutorzyNorbert Pedryc, Małgorzata MATERNOWSKA, Grzegorz Dzieniszewski
  ŹródłoAktualne problemy transportu : monografia, T. 2 / pod red. Grzegorza Dzieniszewskiego, Macieja Kubonia ; Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu. — Przemyśl : [Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska] ; Kraków : Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, 2017. — S. 217–235
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
10
 • [referat, 2000]
 • TytułFabryka XXI wieku
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoLogistics 2000 : wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku : Polski Kongres Logistyczny : Poznań, 1–2. 06. 2000 : materiały kongresowe : referaty pozasesyjne. — Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2000. — S. 93–97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułFourth Party Logistics $^{TM}$ (4PL) k : kolejny etap ewolucji outsourcingu w ramach łańcucha dostawczego
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2002 nr 1, s. 22–24
 • słowa kluczowe: outsourcing, strategia logistyczna, koncepcja logistyczna, fourth party logistisc, łańcuch dostawczy, przedsiębiorstwo typu 4PL

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKalkulacja kosztów przy wyborze dostawcy : studium przypadku
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2001 nr 5, s. 25–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [referat, 2001]
 • TytułKooperacja przedsiębiorstw w łańcuchu dostaw – alianse strategiczne
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoEurologistyka drogą do sukcesu firmy : III ogólnopolskie warsztaty logistyczne : w ramach obchodów 75-lecia Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dniach 2–3 kwietnia 2001 roku / red. nauk. Elżbieta Gołembska ; Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Katedra Logistyki Międzynarodowej. — Poznań : AE, 2001. — S. 97–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKoszt utrzymania zapasów – bez tajemnic
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2003 nr 1, s. 12–14
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2000]
 • TytułLogistyczna obsługa klienta
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoKompleksowe zarządzanie logistyczne : IV międzynarodowa konferencja naukowa : Ustroń, 5–7 październik 2000 rok : materiały konferencyjne. — Częstochowa : Wydawnictwo WZPCz, 2000. — S. 247–253
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułLogistyka a wartość i metody jej tworzenia
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2010 nr 6, s. 22–23
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułLogistyka i łańcuchy dostaw a wartość i metody jej tworzenia
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoLogistyka. — 2011 nr 2 dod.: Logistyka – nauka, s. 11
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [fragment książki, 1999]
 • TytułLogistyka w systemie zintegrowanych sieci w procesie produkcji
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoZarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka : wyzwania XXI wieku / red. nauk. Anna Jankowska-Kłapkowska, Marianna Księżyk, Adam Peszko ; Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : [s. n.], 1999. — S. 285–296
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 1993]
 • TytułMetoda oceny poziomu zorganizowania procesu produkcyjnego
  AutorzyZygmunt MAZUR, Małgorzata MATERNOWSKA, Andrzej JAMRÓZ
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 1993 nr 1477 z. 47, s. 43–50
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 1994]
 • TytułNiektóre nowoczesne metody zarządzania
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA, Roman WRONA
  ŹródłoZarządzanie w przemyśle : teoria i praktyka podejmowania decyzji : [konferencja naukowa : 22 października 1994 Kraków] / red. nauk. Tadeusz Sawik ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AG, 1994. — S. 311–318
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2007]
 • TytułOdpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem : determinanty atrakcyjności stosowania
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoFinanční a logistické řízení – 2007 : sborník referátů z mezinárodní konference : Malenovice, 7.–8.6.2007 / Vysoká škola bánská – Technická univerzita Ostrava. Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii. — Ostrava : VŠB – TU, 2007. — S. 509–513
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułOdpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoSystemy Logistyczne Wojsk / Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Logistyki. — 2007 nr 33, s. 241–250
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułOdpowiedzialność i regulacja jako instrumenty zarządzania ryzykiem w globalnych łańcuchach dostaw : determinanty stosowania
  AutorzyMałgorzata MATERNOWSKA
  ŹródłoNowe wyzwania dla zarządzania w świetle współczesnych zagrożeń gospodarczych i cywilizacyjnych : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kisperskiej-Moroń, Artura Świerczka. — Katowice : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 2010. — S. 139–144
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: