Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Jędrusik, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56004849900

PBN: 913544

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułA framework for multiscale modelling with knowledge based adaptation
  AutorzyPiotr MACIOŁ, Alfred Krumphals, Friedrich Krumphals, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Christof Sommitsch
  ŹródłoCMM 2013 : 20textsuperscript{th} international conference on Computer Methods in Mechanics : 27–31 August 2013, Poznan, Poland : short papers / eds. T. Łodygowski [et al.]. — Poznań : Poznan University of Technology. Institute of Structural Engineering, cop. 2013. — S. MS11-5–MS11-6
 • keywords: multiscale modelling, knowledge based systems, expert systems, models adaptation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat, 2013]
 • TytułA new measure of complexity of high-frequency financial time series
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Iwona SKALNA, Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI
  ŹródłoICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2textsuperscript{nd} international conference : 25.–29. March 2013 / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — S. 259–263
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAlgorytmy heurystyczne w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
  AutorzyWojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA, Konrad Wala, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoAutomatyka. — 2010 t. 14 z. 3/2, s. 827–840
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza porównawcza modeli wartości narażonej na stratę (VAR) dla portfela akcji
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI
  ŹródłoZarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 157–169
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elements
  AutorzyRadosław KLIMEK, Piotr SZWED, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 29. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics. — 2013 nr 3, s. 76–97
 • słowa kluczowe: metoda tablic semantycznych, ArchiMate, wnioskowanie dedukcyjne, weryfikacja oprogramowania, liniowa logika temporalna

  keywords: semantic tableaux method, ArchiMate, deductive temporal reasoning, software verification, Linear Temporal Logic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułClassification of business rule modeling languages
  AutorzyBartłomiej GAWEŁ, Iwona SKALNA, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoProduction engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — S. 79–102
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [referat, 2010]
 • TytułClassification of business rules modeling languages
  AutorzyBartłomiej GAWEŁ, Iwona SKALNA, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2010. — S. [1–26]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEfektywność algorytmu ewolucyjnego wykorzystującego mechanizm różnicowania
  AutorzyWojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1726. Automatyka. — 2006 z. 143, s. 33–44
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • [referat, 2019]
 • TytułHow to increase effectiveness of inference in rule-based systems
  AutorzyAndrzej MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI
  ŹródłoAI4I 2019 [Dokument elektroniczny] : second international conference on Artificial Intelligence for Industries : Laguna Hills, USA, 25–27 September 2019 : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2019. — S. 107–110
 • keywords: rule-based systems, reasoning effectiveness, scoring method, Business Rules Management Systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1109/AI4I46381.2019.00035

12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKoszt pozyskania kapitału dla wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  AutorzyAndrzej PALIŃSKI, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości Finansów. Katowice. — 2001 nr 5, s. 53–65
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
16
 • [referat, 2013]
 • TytułRule-based approach for supplier evaluation
  AutorzyAndrzej MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Bogdan RĘBIASZ
  ŹródłoFedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — S. 94
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2013]
 • TytułRule-based expert system application to optimizing of multiscale model of hot forging and heat treatment of $Ti-6Al-4V$
  AutorzyPiotr MACIOŁ, Alfred Krumphals, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Christof Sommitsch
  ŹródłoComputational methods for coupled problems in science and engineering V [Dokument elektroniczny] : a conference celebrating the 60textsuperscript{th} birthday of Eugenio O${tilde{n}}$ate : 17–19 June 2013, Santa Eulalia, Ibiza, Spain / eds. S. Idelsohn, M. Papadrakakis, B. Schrefler. — [Spain : s. n.], 2013. — S. 1237–1248
 • keywords: knowledge based systems, expert systems, multiscale modeling, model adaptation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułRule-based inference system and an inference method
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ
  Details
 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, systemy regułowe, zarządzanie regułami biznesowymi, wnioskowanie w systemach regułowych

  keywords: rule-based systems, artificial intelligence, inference in rule-based systems, business rules management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułRule-based inference system and an inference method
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ
  DetailsInt.Cl.: G06F 17/00textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9489628 B2 ; Udziel. 2016-11-08 ; Opubl. 2016-11-08. — Zgłosz. nr US201314092956 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9489628B2.pdf
 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, systemy regułowe, zarządzanie regułami biznesowymi, wnioskowanie w systemach regułowych

  keywords: rule-based systems, artificial intelligence, inference in rule-based systems, business rules management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób i system zarządzania regułami wspomagania decyzji
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACIOŁ Andrzej, JĘDRUSIK Stanisław
  DetailsInt.Cl.: G06N 5/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394204 A1 ; Opubl. 2012-09-24. — Zgłosz. nr P.394204 z dn. 2011-03-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 20, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394204A1.pdf
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułSymulacja Monte Carlo w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych przemysłu naftowego
  AutorzyAndrzej PALIŃSKI, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 527–535
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułSystem wnioskujący w oparciu o zbiór reguł i sposób wnioskowania
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JĘDRUSIK Stanisław, MACIOŁ Andrzej
  DetailsInt.Cl.: G06N 5/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405176 A1 ; Opubl. 2015-03-02. — Zgłosz. nr P.405176 z dn. 2013-08-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 5, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405176A1.pdf
 • słowa kluczowe: sztuczna inteligencja, systemy regułowe, zarządzanie regułami biznesowymi, wnioskowanie w systemach regułowych

  keywords: rule-based systems, artificial intelligence, inference in rule-based systems, business rules management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułTestowanie napięć w systemie zarządzania ryzykiem opartym na metodologii VAR
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 3 : Informatyka, s. 845–852
 • słowa kluczowe: systemy zarządzania, systemy zarządzania ryzykiem finansowym, testowanie napięć, VAR

  keywords: risk management system, stress testing, VAR

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2012]
 • TytułThe application of a hybrid reasoning system in metal forming technology management
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 1315–1318
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: