Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Jędrusik, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56004849900

PBN: 913544

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • [referat, 2013]
 • TytułA framework for multiscale modelling with knowledge based adaptation
  AutorzyPiotr MACIOŁ, Alfred Krumphals, Friedrich Krumphals, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Christof Sommitsch
  ŹródłoCMM 2013 : 20textsuperscript{th} international conference on Computer Methods in Mechanics : 27–31 August 2013, Poznan, Poland : short papers / eds. T. Łodygowski [et al.]. — Poznań : Poznan University of Technology. Institute of Structural Engineering, cop. 2013. — S. MS11-5–MS11-6
2
 • [referat, 2013]
 • TytułA new measure of complexity of high-frequency financial time series
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Iwona SKALNA, Bartłomiej GAWEŁ, Andrzej PALIŃSKI
  ŹródłoICTIC 2013 [Dokument elektroniczny] : proceedings in conference of Informatics and management sciences : the 2textsuperscript{nd} international conference : 25.–29. March 2013 / eds. Karol Matiaško, Anton Lieskovský, Michal Mokryš. — Žilina : EDIS – Publishing Institution of the University of Zilina, 2013. — S. 259–263
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAlgorytmy heurystyczne w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
  AutorzyWojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA, Konrad Wala, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoAutomatyka. — 2010 t. 14 z. 3/2, s. 827–840
4
 • [referat, 2001]
 • TytułAnaliza porównawcza modeli wartości narażonej na stratę (VAR) dla portfela akcji
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI
  ŹródłoZarządzanie firmą – teoria i praktyka : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wiesława Waszkielewicza ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2001. — S. 157–169
5
 • [referat w czasopiśmie, 2013]
 • TytułApplication of deductive reasoning to the verification of ArchiMate behavioral elements
  AutorzyRadosław KLIMEK, Piotr SZWED, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; 29. Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics. — 2013 nr 3, s. 76–97
6
7
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułClassification of business rule modeling languages
  AutorzyBartłomiej GAWEŁ, Iwona SKALNA, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoProduction engineering in making / ed. Piotr Łebkowski. — Kraków : AGH University of Science and Technology Press, 2010. — S. 79–102
8
 • [referat, 2010]
 • TytułClassification of business rules modeling languages
  AutorzyBartłomiej GAWEŁ, Iwona SKALNA, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, 2010. — S. [1–26]
9
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułEfektywność algorytmu ewolucyjnego wykorzystującego mechanizm różnicowania
  AutorzyWojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1726. Automatyka. — 2006 z. 143, s. 33–44
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułGra przeciw naturze jako narzędzie podejmowania decyzji inwestycyjnych
  AutorzyAndrzej PALIŃSKI, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoManagerial Economics. — 2008 nr 3, s. 77–88. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2008-03/EM_07.pdf
11
 • [referat, 2019]
 • TytułHow to increase effectiveness of inference in rule-based systems
  AutorzyAndrzej MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI
  ŹródłoAI4I 2019 [Dokument elektroniczny] : second international conference on Artificial Intelligence for Industries : Laguna Hills, USA, 25–27 September 2019 : proceedings. — Piscataway : IEEE, cop. 2019. — S. 107–110
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2001]
 • TytułKoszt pozyskania kapitału dla wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  AutorzyAndrzej PALIŃSKI, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Bankowości Finansów. Katowice. — 2001 nr 5, s. 53–65
14
15
 • [referat w czasopiśmie, 2018]
 • TytułRule system for speed limit determination on national roads in Poland
  AutorzyWojciech CHMIEL, Andrzej DZIECH, Stanisław JĘDRUSIK, Piotr KADŁUCZKA, Joanna KWIECIEŃ, Piotr SZWED, Zbigniew MIKRUT, Grzegorz ROGUS
  ŹródłoMATEC Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2018 vol. 231 art. no. 02001, s. 1–10. — tekst: https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/pdf/2018/90/matecconf_gambit2018_02001.pdf
16
 • [referat, 2013]
 • TytułRule-based approach for supplier evaluation
  AutorzyAndrzej MACIOŁ, Stanisław JĘDRUSIK, Bogdan RĘBIASZ
  ŹródłoFedCSIS : abstracts of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems : September 8–11, 2013, Kraków, Poland. — [Piscataway : IEEE], [2013]. — S. 94
17
 • [referat, 2013]
 • TytułRule-based expert system application to optimizing of multiscale model of hot forging and heat treatment of $Ti-6Al-4V$
  AutorzyPiotr MACIOŁ, Alfred Krumphals, Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Christof Sommitsch
  ŹródłoComputational methods for coupled problems in science and engineering V [Dokument elektroniczny] : a conference celebrating the 60textsuperscript{th} birthday of Eugenio O${tilde{n}}$ate : 17–19 June 2013, Santa Eulalia, Ibiza, Spain / eds. S. Idelsohn, M. Papadrakakis, B. Schrefler. — [Spain : s. n.], 2013. — S. 1237–1248
18
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułRule-based inference system and an inference method
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ
  Details
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2016]
 • TytułRule-based inference system and an inference method
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ
  DetailsInt.Cl.: G06F 17/00textsuperscript{(2006.01)}. — Stany Zjednoczone. — Opis patentowy ; US 9489628 B2 ; Udziel. 2016-11-08 ; Opubl. 2016-11-08. — Zgłosz. nr US201314092956 z dn. 2013-11-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/US9489628B2.pdf
20
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułSposób i system zarządzania regułami wspomagania decyzji
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: MACIOŁ Andrzej, JĘDRUSIK Stanisław
  DetailsInt.Cl.: G06N 5/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394204 A1 ; Opubl. 2012-09-24. — Zgłosz. nr P.394204 z dn. 2011-03-14 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 20, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394204A1.pdf
21
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułSymulacja Monte Carlo w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych przemysłu naftowego
  AutorzyAndrzej PALIŃSKI, Stanisław JĘDRUSIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 527–535
22
 • [zgłoszenie patentowe, 2015]
 • TytułSystem wnioskujący w oparciu o zbiór reguł i sposób wnioskowania
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JĘDRUSIK Stanisław, MACIOŁ Andrzej
  DetailsInt.Cl.: G06N 5/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 405176 A1 ; Opubl. 2015-03-02. — Zgłosz. nr P.405176 z dn. 2013-08-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2015  nr 5, s. 34. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL405176A1.pdf
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułTestowanie napięć w systemie zarządzania ryzykiem opartym na metodologii VAR
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI
  ŹródłoZagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik. — 2003 t. 48 z. 3 : Informatyka, s. 845–852
24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułTestowanie wsteczne modeli wartości narażonej na stratę
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Andrzej PALIŃSKI, Wojciech CHMIEL, Piotr KADŁUCZKA
  ŹródłoManagerial Economics. — 2007 nr 1, s. 175–182
25
 • [referat, 2012]
 • TytułThe application of a hybrid reasoning system in metal forming technology management
  AutorzyStanisław JĘDRUSIK, Andrzej MACIOŁ, Bogdan RĘBIASZ
  ŹródłoMetal Forming 2012 : proceedings of the 14th international conference on Metal Forming : September 16–19, 2012, Krakow, Poland / eds. Jan Kusiak, Janusz Majta, Danuta Szeliga. — Weinheim : Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, cop. 2012. — S. 1315–1318