Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Basiura, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913508

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem262879
201811
201511
20145122
201344
2012211
20114211
20104112
200711
2005211
200411
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem2613112
201811
201511
2014523
2013422
2012211
2011422
2010413
200711
200522
200411
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem26251
201811
201511
201455
201344
201222
201144
201044
200711
200522
200411
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2626
201811
201511
201455
201344
201222
201144
201044
200711
200522
200411
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem26197
201811
201511
201455
2013422
201222
201144
2010431
200711
200522
200411
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem26179
201811
201511
201455
2013422
2012211
2011431
2010431
200711
2005211
200411
2000111
 • Advances in fuzzy decision making
2
 • Application fuzzy clustering to grouping computer industry listed companies
3
 • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
4
 • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
5
 • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
6
 • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
7
 • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
8
 • Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda
9
 • Empiryczny test jednorodności dla metody Warda stosowanej do analizy zbioru województw Polski
10
 • Fuzzy numbers in decision making
11
 • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH
12
 • Klasyfikacja województw Polski pod względem wybranych wskaźników bezrobocia z wykorzystaniem empirycznego testu jednorodności
13
 • Liczby rozmyte w problemach podejmowania decyzji
14
 • Metoda Warda w zastosowaniu klasyfikacji województw Polski z różnymi miarami odległości
15
 • Preferencje pracownicze w warunkach ryzyka
16
 • Przestrzenne zróżnicowanie wypadkowości przy pracy w Polsce
17
 • Symulacyjne badanie wpływu zaburzeń na grupowanie szeregów czasowych na podstawie modelu Copula-GARCH
18
 • Taksonomiczna analiza województw Polski pod kątem wyposażenia gospodarstw domowych – metodologia
19
 • The classification indicator based on the entropy properties
20
 • The position of the WIG index in comparison with 42 selected market indexes before and after Poland's accession to the EU – tested by means of Copula-Garch model
21
 • The position of the WIG index in comparison with 42 selected market indexes before and after Poland's accession to the EU – tested by means of Copula-Garch model
22
 • The position of the WIG index in comparison with selected market indices in boom and bust periods
23
 • Validity and timing in decision support systems
24
 • Wskaźnik klasyfikacji oparty na mierze entropii
25
 • Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego