Wykaz publikacji wybranego autora

Beata Basiura, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kis, Katedra Informatyki Stosowanej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913508

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Advances in fuzzy decision making
2
 • Application fuzzy clustering to grouping computer industry listed companies
3
 • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
4
 • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
5
 • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
6
 • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
7
 • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
8
 • Efektywność klasyfikacji w metodzie Warda
9
 • Empiryczny test jednorodności dla metody Warda stosowanej do analizy zbioru województw Polski
10
 • Fuzzy numbers in decision making
11
 • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH
12
 • Klasyfikacja województw Polski pod względem wybranych wskaźników bezrobocia z wykorzystaniem empirycznego testu jednorodności
13
 • Liczby rozmyte w problemach podejmowania decyzji
14
 • Metoda Warda w zastosowaniu klasyfikacji województw Polski z różnymi miarami odległości
15
 • Preferencje pracownicze w warunkach ryzyka
16
 • Przestrzenne zróżnicowanie wypadkowości przy pracy w Polsce
17
 • Symulacyjne badanie wpływu zaburzeń na grupowanie szeregów czasowych na podstawie modelu Copula-GARCH
18
 • Taksonomiczna analiza województw Polski pod kątem wyposażenia gospodarstw domowych – metodologia
19
 • The classification indicator based on the entropy properties
20
 • The position of the WIG index in comparison with 42 selected market indexes before and after Poland's accession to the EU – tested by means of Copula-Garch model
21
 • The position of the WIG index in comparison with 42 selected market indexes before and after Poland's accession to the EU – tested by means of Copula-Garch model
22
 • The position of the WIG index in comparison with selected market indices in boom and bust periods
23
 • Validity and timing in decision support systems
24
 • Wskaźnik klasyfikacji oparty na mierze entropii
25
 • Zarządzanie ryzykiem w wybranych obszarach życia gospodarczego