Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Staszewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1231341
2009211
2007211
200611
200511
200311
200211
200011
19993111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem12111
2009211
200722
200611
200511
200311
200211
200011
199933
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1212
200922
200722
200611
200511
200311
200211
200011
199933
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1212
200922
200722
200611
200511
200311
200211
200011
199933
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1212
200922
200722
200611
200511
200311
200211
200011
199933
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1275
200922
200722
200611
200511
200311
200211
200011
19993121
 • Badania laboratoryjne usuwania metanolu z powietrza technologicznegoLaboratory research of removing methanol from technological air / Roman STASZEWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2000 t. 74 nr 1, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezpieczeństwo energetyczno-gazowe kraju w świetle polskiego prawa energetycznegoEnergy security in respect of Polish energy law / Roman STASZEWSKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 40. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • BHP w inżynierii naftowej i gazowniczej[Industrial safety in oil and gas engineering] / Roman STASZEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 309, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1692). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Działalność geologiczna i górnicza – czy tylko w oparciu okoncesję? : (artykuł dyskusyjny)Geological and mining activities : are licences really necessary? / Roman STASZEWSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 1999 R. 55 nr 2, s. 99–103. — Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gazowe zanieczyszczenia powietrza i ich przemiany w atmosferze[Gas impurities of the air and their changes in atmosphere] / Roman STASZEWSKI // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 229–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metoda obliczania wymiany ciepła w procesach technologicznych górnictwa otworowego i gazownictwaMethods for calculating heat exchange in technological processes of hole mining and gas engineering / Roman STASZEWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 427–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe możliwości instalacji adsorpcyjno-desorpcyjnych w procesach technologicznych uzdatniania gazuNew possibilities of installing adsorption-desorption systems in gas treatment technological processes / Roman STASZEWSKI, Stanisław NAGY, Tomasz Machowski, Paweł Rotko // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 389–402. — Bibliogr. s. 401–402, Streszcz., Summ.. — Toż na CD. — tekst: https://goo.gl/UMnsmR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi : stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.[Energy law with executive acts] / Roman STASZEWSKI, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 307, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1713)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prawo geologiczne i górnicze – nowe ujęcie kwestii rzeczoznawstwa[Geological and Mining Law – a new approach to the expert opinions] / Roman STASZEWSKI // W: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Krynica, 15–17 czerwca 2005 = “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” : 16\textsuperscript{th} international scientific-technical conference / kol. red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 2005. — ISBN10: 83-917286-2-5. — S. 105–111. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Układ regeneracji adsorbenta azotem w instalacji adsorpcyjno-desorpcyjnej[System for regenerating an adsorbent used in an adsorption-desorption plant by means of nitrogen] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Roman STASZEWSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B01J 20/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 185720 B1 ; Udziel. 2003-01-31 ; Opubl. 2003-07-31. — Zgłosz. nr P.318869 z dn. 1997-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL185720B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zanieczyszczenie powietrza i meteorologia[Air pollution and meteorology] / Roman STASZEWSKI. — Kraków : [s. n.], 1999. — 228 s.. — Bibliogr. s. 227–228. — Na okł. dodatkowo: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zaranie powstawania Wydziału Wiertniczo-Naftowego[Beginnings of the Faculty of Drilling and Oil foundation] / Roman STASZEWSKI // W: Jubileusz 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2007 = 40\textsuperscript{th} anniversary 1967-2007 / oprac ed.-graf.: Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: