Wykaz publikacji wybranego autora

Roman Staszewski, dr inż.

adiunkt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • Badania laboratoryjne usuwania metanolu z powietrza technologicznegoLaboratory research of removing methanol from technological air / Roman STASZEWSKI // Gaz, Woda i Technika Sanitarna ; ISSN 0016-5352. — 2000 t. 74 nr 1, s. 13–16. — Bibliogr. s. 16, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bezpieczeństwo energetyczno-gazowe kraju w świetle polskiego prawa energetycznegoEnergy security in respect of Polish energy law / Roman STASZEWSKI // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 40. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • BHP w inżynierii naftowej i gazowniczej[Industrial safety in oil and gas engineering] / Roman STASZEWSKI. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — 309, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1692). — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Działalność geologiczna i górnicza – czy tylko w oparciu okoncesję? : (artykuł dyskusyjny)Geological and mining activities : are licences really necessary? / Roman STASZEWSKI // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 1999 R. 55 nr 2, s. 99–103. — Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gazowe zanieczyszczenia powietrza i ich przemiany w atmosferze[Gas impurities of the air and their changes in atmosphere] / Roman STASZEWSKI // W: Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 24–25 czerwca 1999, T. 2 / Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH, 1999. — S. 229–234. — Bibliogr. s. 234, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Metoda obliczania wymiany ciepła w procesach technologicznych górnictwa otworowego i gazownictwaMethods for calculating heat exchange in technological processes of hole mining and gas engineering / Roman STASZEWSKI // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2002 R. 19/2, s. 427–439. — Bibliogr. s. 439, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nowe możliwości instalacji adsorpcyjno-desorpcyjnych w procesach technologicznych uzdatniania gazuNew possibilities of installing adsorption-desorption systems in gas treatment technological processes / Roman STASZEWSKI, Stanisław NAGY, Tomasz Machowski, Paweł Rotko // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2006 R. 23/1, s. 389–402. — Bibliogr. s. 401–402, Streszcz., Summ.. — Toż na CD. — tekst: https://goo.gl/UMnsmR

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi : stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.[Energy law with executive acts] / Roman STASZEWSKI, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 307, [1] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1713)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Prawo geologiczne i górnicze – nowe ujęcie kwestii rzeczoznawstwa[Geological and Mining Law – a new approach to the expert opinions] / Roman STASZEWSKI // W: „Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, eksploatacji otworowej i gazownictwie” : XVI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Krynica, 15–17 czerwca 2005 = “New methods and technologies in petroleum geology, drilling and reservoir engineering” : 16\textsuperscript{th} international scientific-technical conference / kol. red. Stanisław Rychlicki, Jan Ziaja ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH, 2005. — ISBN10: 83-917286-2-5. — S. 105–111. — Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Układ regeneracji adsorbenta azotem w instalacji adsorpcyjno-desorpcyjnej[System for regenerating an adsorbent used in an adsorption-desorption plant by means of nitrogen] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Roman STASZEWSKI. — Int.Cl.\textsuperscript{7}: B01J 20/34. — Polska. — Opis patentowy ; PL 185720 B1 ; Udziel. 2003-01-31 ; Opubl. 2003-07-31. — Zgłosz. nr P.318869 z dn. 1997-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL185720B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zanieczyszczenie powietrza i meteorologia[Air pollution and meteorology] / Roman STASZEWSKI. — Kraków : [s. n.], 1999. — 228 s.. — Bibliogr. s. 227–228. — Na okł. dodatkowo: Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zaranie powstawania Wydziału Wiertniczo-Naftowego[Beginnings of the Faculty of Drilling and Oil foundation] / Roman STASZEWSKI // W: Jubileusz 40-lecia Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu 1967–2007 = 40\textsuperscript{th} anniversary 1967-2007 / oprac ed.-graf.: Jan Ziaja ; Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WWNiG AGH, 2007. — Opis częśc. wg okł.. — S. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: