Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Korcyl, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kbo, Katedra Badań Operacyjnych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506245996

PBN: 913552

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2722149
201911
201811
201711
201611
2015211
201411
201311
2012211
2011413
201033
200811
2007211
200611
200111
20003111
1999211
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem272061
201911
201811
201711
201611
2015211
201411
201311
201222
201144
201033
200811
200722
200611
200111
200033
1999211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem2727
201911
201811
201711
201611
201522
201411
201311
201222
201144
201033
200811
200722
200611
200111
200033
199922
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2727
201911
201811
201711
201611
201522
201411
201311
201222
201144
201033
200811
200722
200611
200111
200033
199922
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem271017
201911
201811
201711
201611
2015211
201411
201311
201222
2011431
201033
200811
200722
200611
200111
200033
199922
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem271512
201911
201811
201711
201611
2015211
201411
201311
2012211
2011431
201033
200811
200722
200611
200111
2000312
19992111
 • Analizy komputerowe i metody obliczeniowe w inżynierii produkcji
2
 • An LP model for a Steel Mill capacity expansion planning
3
 • A MILP model for capaciteted Vehicle Routing Problem in municipal services with time windows and limited resources
4
 • A MILP model for route optimization problem in a municipal multi-landfill waste collection system
5
 • A MILP model for the selective solid waste collection routing problem
6
 • Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki
7
 • Modele optymalizacji transportu odpadów komunalnych i substancji niebezpiecznych
8
 • Model PLCM do optymalizacji tras odbioru odpadów komunalnych
9
 • Od MARKAL-a do TIMES-a
10
 • Optimisation of facility location – heuristic approach
11
 • Optimization of routes in a municipal waste collection system with various types of vehicles and time windows for customer service
12
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
13
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
14
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów – podejście heurystyczne
15
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
16
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
17
 • Optymalizacja rozmieszczenia układów i składowisk odpadów
18
 • Optymalizacja rozmieszczenia zakładów i składowisk odpadów
19
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
20
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
21
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu
22
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu
23
 • Optymalizacja tras odbioru odpadów komunalnych z wykorzystaniem różnych typów pojazdów i ograniczeniami czasowymi w obsłudze klienta
24
 • Planowanie rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej w Krakowie
25
 • Wielookresowy model planowania i sterowania produkcją oraz rozwoju elektrociepłowni