Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Korcyl, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kbo, Katedra Badań Operacyjnych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2271-5782

ResearcherID: brak

Scopus: 6506245996

PBN: 913552

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A MILP model for capaciteted Vehicle Routing Problem in municipal services with time windows and limited resources
2
 • A MILP model for route optimization problem in a municipal multi-landfill waste collection system
3
 • A MILP model for the municipal solid waste selective collection routing problem
4
 • A MILP model for the selective solid waste collection routing problem
5
 • An LP model for a Steel Mill capacity expansion planning
6
 • Analizy komputerowe i metody obliczeniowe w inżynierii produkcji
7
 • Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki
8
 • Fleet optimization for a selective solid waste collection system
9
 • Model PLCM do optymalizacji tras odbioru odpadów komunalnych
10
 • Modele optymalizacji transportu odpadów komunalnych i substancji niebezpiecznych
11
 • Modele optymalizacyjne dla problemu planowania tras odbioru odpadów
12
 • Od MARKAL-a do TIMES-a
13
 • Optimisation of facility location – heuristic approach
14
 • Optimization of routes in a municipal waste collection system with various types of vehicles and time windows for customer service
15
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
16
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
17
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów – podejście heurystyczne
18
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
19
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
20
 • Optymalizacja rozmieszczenia układów i składowisk odpadów
21
 • Optymalizacja rozmieszczenia zakładów i składowisk odpadów
22
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
23
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
24
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu
25
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu