Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Korcyl, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kbo, Katedra Badań Operacyjnych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2271-5782

ResearcherID: brak

Scopus: 6506245996

PBN: 913552

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • A MILP model for route optimization problem in a municipal multi-landfill waste collection system
2
 • A MILP model for the municipal solid waste selective collection routing problem
3
 • Analizy komputerowe i metody obliczeniowe w inżynierii produkcji
4
 • Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki
5
 • Fleet optimization for a selective solid waste collection system
6
 • Modele optymalizacji transportu odpadów komunalnych i substancji niebezpiecznych
7
 • Modele optymalizacyjne dla problemu planowania tras odbioru odpadów
8
 • Optimisation of facility location – heuristic approach
9
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
10
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
11
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
12
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu
13
 • Optymalizacja tras odbioru odpadów komunalnych z wykorzystaniem różnych typów pojazdów i ograniczeniami czasowymi w obsłudze klienta
14
 • Solving the garbage truck routing problem for collecting recyclables from big recycling bins using the VRP spreadsheet solver