Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Korcyl, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kbo, Katedra Badań Operacyjnych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506245996

PBN: 913552

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analizy komputerowe i metody obliczeniowe w inżynierii produkcji
2
 • Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki
3
 • Modele optymalizacji transportu odpadów komunalnych i substancji niebezpiecznych
4
 • Od MARKAL-a do TIMES-a
5
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
6
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
7
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów – podejście heurystyczne
8
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
9
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
10
 • Optymalizacja rozmieszczenia układów i składowisk odpadów
11
 • Optymalizacja rozmieszczenia zakładów i składowisk odpadów
12
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
13
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
14
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu
15
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu
16
 • Optymalizacja tras odbioru odpadów komunalnych z wykorzystaniem różnych typów pojazdów i ograniczeniami czasowymi w obsłudze klienta
17
 • Planowanie rozwoju miejskiej sieci ciepłowniczej w Krakowie
18
 • Wielookresowy model planowania i sterowania produkcją oraz rozwoju elektrociepłowni
19
 • Wielookresowy model planowania, sterowania i rozwoju elektrociepłowni
20
 • Wielookresowy model sterowania rozwojem i produkcją zakładu przemysłowego na przykładzie wydziału huty