Wykaz publikacji wybranego autora

Antoni Korcyl, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kbo, Katedra Badań Operacyjnych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506245996

PBN: 913552

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 20, z ogólnej liczby 20 publikacji Autora


1
 • Analizy komputerowe i metody obliczeniowe w inżynierii produkcji
2
 • A MILP model for capaciteted Vehicle Routing Problem in municipal services with time windows and limited resources
3
 • A MILP model for route optimization problem in a municipal multi-landfill waste collection system
4
 • Determinanty efektywności i skuteczności procesu zarządzania projektami w wybranych obszarach gospodarki
5
 • Modele optymalizacji transportu odpadów komunalnych i substancji niebezpiecznych
6
 • Model PLCM do optymalizacji tras odbioru odpadów komunalnych
7
 • Optimisation of facility location – heuristic approach
8
 • Optimization of routes in a municipal waste collection system with various types of vehicles and time windows for customer service
9
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
10
 • Optymalizacja procesów logistycznych w gospodarce leśnej
11
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów – podejście heurystyczne
12
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
13
 • Optymalizacja rozmieszczenia obiektów z uwzględnieniem punktów pośredniczących w dostawach
14
 • Optymalizacja rozmieszczenia układów i składowisk odpadów
15
 • Optymalizacja rozmieszczenia zakładów i składowisk odpadów
16
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
17
 • Optymalizacja transportu ładunków niebezpiecznych
18
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu
19
 • Optymalizacja transportu substancji niebezpiecznych z uwzględnieniem przepustowości tras i prawdopodobieństwa wystąpienia awarii podczas transportu
20
 • Optymalizacja tras odbioru odpadów komunalnych z wykorzystaniem różnych typów pojazdów i ograniczeniami czasowymi w obsłudze klienta