Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stronczek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9343-936X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913619

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAccounting for indirect costs on the example of the salaries of the university employees
  AutorzyAnna STRONCZEK, Weronika Chwaleba
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–16]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • [referat, 1997]
 • TytułAspekt kosztowy logistyki
  AutorzyAnna STRONCZEK, Anna SUROWIEC
  Źródło19. Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra, kwiecień, 1997. T. 5, Zarządzanie / Politechnika Zielonogórska. — Zielona Góra : [PZ], 1997. — S. 226–230
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAspekt teoretyczny wyboru sposobu ustalania wyników
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoRachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Rachunkowości, Akademia Rolnicza. Katedra Finansów i Rachunkowości. — Szczecin : KR USz ; KFiR AR, 2004. — S. 217–221
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • Tytułemph{Balanced Scorecard} jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznego
  AutorzySylwia Krajewska, Anna STRONCZEK
  ŹródłoZeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa. — 2015 t. 82, s. 65–76. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=59644
 • słowa kluczowe: Balanced Scorecard, zaufanie publiczne, zawody zaufania publicznego, instytucje zaufania publicznego, BSC w szpiatlu

  keywords: Balanced Scorecard, public trust, BSC in hospital, public trust professions, public trust institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/16414381.1155809

6
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBeyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej
  AutorzyAnna STRONCZEK, Joanna SAWICKA
  ŹródłoZarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — S. 117–126
 • słowa kluczowe: zarządzanie, budżetowanie, beyond budgeting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
  AutorzyAnna STRONCZEK, Sylwia Krajewska
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. — 2015 nr 41 Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, T. 1, s. 377–388
 • słowa kluczowe: szkoły wyższe, wizerunek, zaufanie publiczne, BSC, nauczyciel akademicki, cele ekonomiczne i społeczne

  keywords: image, public trust, BSC, academic staff, economical and social goals, higher education institutes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułBudżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Anna STRONCZEK
  ŹródłoBudżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2005. — S. 40–47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2013]
 • TytułDecyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzyka
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 1997]
 • TytułEwolucja sposobów rozliczania kosztów pośrednich
  AutorzyAnna STRONCZEK, Grzegorz Łukawski
  Źródło19. Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Zielona Góra, kwiecień, 1997. T. 5, Zarządzanie / Politechnika Zielonogórska. — Zielona Góra : [PZ], 1997. — S. 124–129
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułInformacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 132–141
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułInformatyczne wsparcie rachunkowości zarządczej na przykładzie wdrożenia w agencji wykonawczej WAM
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoRachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 491–500
 • słowa kluczowe: planowanie, budżetowanie, zintegrowane systemy informatyczne, agencja wykonawcza

  keywords: planning, budgeting, integrated information systems, executive agency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.440.47

14
 • [monografia, 2019]
 • TytułInnowacje społeczne
  Autorzyred. nauk. Norbert Laurisz, Anna STRONCZEK
  DetailsKraków : Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, 2019. — 70 s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2013]
 • TytułInsights into franchising in Poland: a review of empirical and theoretical perspectives
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoARSA 2013 [Dokument elektroniczny] : the 2textsuperscript{nd} virtual international conference on Advanced Research in Scientific Areas, Slovakia, December 2–6, 2013. — [Slovakia : s. n.], 2013. — S. 66–70
 • keywords: franchising, method of distribution, cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [referat, 1999]
 • TytułIntegracja Europejska, a koszty przedsiębiorstwa
  AutorzyJoanna SAWICKA, Anna STRONCZEK-SZMAJSER
  ŹródłoZarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 1999 : materiały konferencyjne, Cz. 1 / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo WZ PCz, 1999. — S. 298–303
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKalkulacja kosztów działalności
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoRachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — S. 239–242
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKonsorcja w zamówieniach publicznych jako przykład współpracy międzyorganizacyjnej
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoStudia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 209–219. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/19_07.pdf
 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, zamówienia publiczne, konsorcja

  keywords: public procurement, consortia, inter-organizational cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKonto księgowe
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoRachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — S. 49–81
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułKontrola zarządcza w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoInstrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — S. 448–457
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 1996]
 • TytułKorzyści i pułapki metod analizy portfelowej
  AutorzyAnna SUROWIEC, Anna STRONCZEK
  ŹródłoIV Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika Lubelska, 1996. — S. 150–155
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2001]
 • TytułKoszt kapitału jako wielkość współtworząca wartość dla akcjonariuszy
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoZarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : II międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 2001 : materiały konferencyjne / [Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, cop. 2001. — S. 138–145
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułKosztowe formuły ustalania cen w praktyce polskich przedsiębiorstw
  AutorzyAnna STRONCZEK, Katarzyna Petka, Iwona Wieczerzak
  ŹródłoFinansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 197–203
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 1996]
 • TytułKoszty procesów logistycznych
  AutorzyAnna SUROWIEC, Anna STRONCZEK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — S. 227–232
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 1996]
 • TytułMarketing-mix ekologiczny
  AutorzyJoanna WOJANOWSKA, Anna STRONCZEK
  ŹródłoIV Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika Lubelska, 1996. — S. 185–192
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: