Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stronczek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9343-936X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913619

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • [referat, 2012]
 • TytułAccounting for indirect costs on the example of the salaries of the university employees
  AutorzyAnna STRONCZEK, Weronika Chwaleba
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–16]
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułAnswer from entities of the public finance sector to the idea of new public governance – the bsc in the public sector
  AutorzyAnna STRONCZEK, Elżbieta MARCINKOWSKA
  ŹródłoEuropean Scientific Journal. — 2016 Aug. spec. ed., s. 412–422. — tekst: http://eujournal.org/index.php/esj/article/download/7850/7567
3
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAspekt teoretyczny wyboru sposobu ustalania wyników
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoRachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Rachunkowości, Akademia Rolnicza. Katedra Finansów i Rachunkowości. — Szczecin : KR USz ; KFiR AR, 2004. — S. 217–221
4
 • [referat w czasopiśmie, 2015]
 • Tytułemph{Balanced Scorecard} jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznego
  AutorzySylwia Krajewska, Anna STRONCZEK
  ŹródłoZeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa. — 2015 t. 82, s. 65–76
5
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułBeyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej
  AutorzyAnna STRONCZEK, Joanna SAWICKA
  ŹródłoZarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — S. 117–126
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułBSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
  AutorzyAnna STRONCZEK, Sylwia Krajewska
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; nr 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. — 2015 nr 41 Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, T. 1, s. 377–388
8
 • [fragment książki, 2005]
 • TytułBudżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Anna STRONCZEK
  ŹródłoBudżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2005. — S. 40–47
9
 • [referat, 2013]
 • TytułDecyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzyka
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — [Kraków : s. n.], [2013]. — S. [1]
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułInformacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoZeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 132–141
11
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułInformatyczne wsparcie rachunkowości zarządczej na przykładzie wdrożenia w agencji wykonawczej WAM
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoRachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 491–500
12
 • [referat, 2013]
 • TytułInsights into franchising in Poland: a review of empirical and theoretical perspectives
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoARSA 2013 [Dokument elektroniczny] : the 2textsuperscript{nd} virtual international conference on Advanced Research in Scientific Areas, Slovakia, December 2–6, 2013. — [Slovakia : s. n.], 2013. — S. 66–70
13
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKalkulacja kosztów działalności
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoRachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — S. 239–242
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułKonsorcja w zamówieniach publicznych jako przykład współpracy międzyorganizacyjnej
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoStudia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 209–219. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/19_07.pdf
15
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułKonto księgowe
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoRachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — S. 49–81
16
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułKontrola zarządcza w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoInstrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — S. 448–457
17
 • [referat, 1996]
 • TytułKorzyści i pułapki metod analizy portfelowej
  AutorzyAnna SUROWIEC, Anna STRONCZEK
  ŹródłoIV Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika Lubelska, 1996. — S. 150–155
18
 • [fragment książki, 2007]
 • TytułKosztowe formuły ustalania cen w praktyce polskich przedsiębiorstw
  AutorzyAnna STRONCZEK, Katarzyna Petka, Iwona Wieczerzak
  ŹródłoFinansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — S. 197–203
19
 • [referat, 1996]
 • TytułMarketing-mix ekologiczny
  AutorzyJoanna WOJANOWSKA, Anna STRONCZEK
  ŹródłoIV Międzynarodowe sympozjum naukowe studentów i młodych pracowników nauki : Lublin, 16–17 maja 1996 / Politechnika Lubelska, KNM. — Lublin : Politechnika Lubelska, 1996. — S. 185–192
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułMetodyczne aspekty korygowania ekonomicznej wartości dodanej (EVA)
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoManagerial Economics. — 2007 nr 1, s. 89–100
21
 • [referat, 2019]
 • Tytuł„Motywacyjny System Gospodarki Odpadami” EcoTech System jako narzędzie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji idei Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
  AutorzyŁukasz Waksmundzki, Anna STRONCZEK
  ŹródłoGospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : Racławice, 2-3 lipca 2019 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — S. 84–85
22
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2018]
 • Tytuł„Motywacyjny system gospodarki odpadami” – innowacja procesowa autorstwa EcoTech System jako sposób na realizację założonych poziomów odzysku
  AutorzyŁukasz Waksmundzki, Anna STRONCZEK
  ŹródłoElementy zarządzania w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Grzegorz Ginda ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — S. 137–146
23
 • [fragment książki, 2002]
 • TytułOcena efektywności restrukturyzowanego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji EVA
  AutorzyAnna STRONCZEK
  ŹródłoBudżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Cz. 3 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania AGH. Katedra Zarządzania Finansami. — Kraków : KZF WZ AGH, 2002. — S. 241–249
24
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułOczekiwania jednostek sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania
  AutorzyAnna STRONCZEK, Sylwia Krajewska
  ŹródłoRachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Piotr Bednarek. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — S. 428–435
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOdpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne
  AutorzyElżbieta MARCINKOWSKA, Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK
  ŹródłoFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2017 nr 4 (88) cz. 1, s. 157–166