Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stronczek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9343-936X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913619

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 95, z ogólnej liczby 100 publikacji Autora


1
 • Accounting for indirect costs on the example of the salaries of the university employees
2
 • Answer from entities of the public finance sector to the idea of new public governance – the bsc in the public sector
3
 • Aspekt kosztowy logistyki
4
 • Aspekt teoretyczny wyboru sposobu ustalania wyników
5
 • \emph{Balanced Scorecard} jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznego
6
 • Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej
7
8
 • BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
9
 • Budżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego
10
 • Decyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzyka
11
 • Ewolucja sposobów rozliczania kosztów pośrednich
12
 • Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza
13
 • Informatyczne wsparcie rachunkowości zarządczej na przykładzie wdrożenia w agencji wykonawczej WAM
14
15
 • Insights into franchising in Poland: a review of empirical and theoretical perspectives
16
 • Integracja Europejska, a koszty przedsiębiorstwa
17
 • Kalkulacja kosztów działalności
18
 • Konsorcja w zamówieniach publicznych jako przykład współpracy międzyorganizacyjnej
19
 • Konto księgowe
20
 • Kontrola zarządcza w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych
21
 • Korzyści i pułapki metod analizy portfelowej
22
 • Koszt kapitału jako wielkość współtworząca wartość dla akcjonariuszy
23
 • Kosztowe formuły ustalania cen w praktyce polskich przedsiębiorstw
24
 • Koszty procesów logistycznych
25
 • Marketing-mix ekologiczny