Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stronczek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9343-936X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913619

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 79 publikacji Autora


1
 • Accounting for indirect costs on the example of the salaries of the university employees
2
 • Answer from entities of the public finance sector to the idea of new public governance – the bsc in the public sector
3
 • Aspekt teoretyczny wyboru sposobu ustalania wyników
4
 • \emph{Balanced Scorecard} jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznego
5
 • Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej
6
7
 • BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższej
8
 • Budżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego
9
 • Decyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzyka
10
 • Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza
11
 • Informatyczne wsparcie rachunkowości zarządczej na przykładzie wdrożenia w agencji wykonawczej WAM
12
 • Insights into franchising in Poland: a review of empirical and theoretical perspectives
13
 • Kalkulacja kosztów działalności
14
 • Konsorcja w zamówieniach publicznych jako przykład współpracy międzyorganizacyjnej
15
 • Konto księgowe
16
 • Kontrola zarządcza w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych
17
 • Korzyści i pułapki metod analizy portfelowej
18
 • Kosztowe formuły ustalania cen w praktyce polskich przedsiębiorstw
19
 • Marketing-mix ekologiczny
20
 • Metodyczne aspekty korygowania ekonomicznej wartości dodanej (EVA)
21
 • „Motywacyjny System Gospodarki Odpadami” EcoTech System jako narzędzie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji idei Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta
22
 • „Motywacyjny system gospodarki odpadami” – innowacja procesowa autorstwa EcoTech System jako sposób na realizację założonych poziomów odzysku
23
 • Ocena efektywności restrukturyzowanego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji EVA
24
 • Oczekiwania jednostek sektora zamówień publicznych w zakresie wsparcia rachunkowości zarządczej przez zintegrowane systemy zarządzania
25
 • Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe w ośrodkach wypracowujących korzyści ekonomiczne