Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Stronczek, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (25%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9343-936X

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913619

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem869341726
20203111
20195131
20185113
20177115
20166114
20158116
2014413
2013633
2012211
20118161
20104112
2009321
2008312
2007211
200622
200544
2004422
2003211
2002211
200122
2000312
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem867673
2020312
2019541
2018541
201777
2016651
2015871
201444
20136312
2012211
201188
201044
200933
200833
200722
200622
200544
200444
200322
200222
200122
200033
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem86824
2020321
201955
201855
201777
2016651
2015871
201444
2013651
201222
201188
201044
200933
200833
200722
200622
200544
200444
200322
200222
200122
200033
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem86185
2020312
201955
201855
201777
201666
201588
201444
201366
201222
201188
201044
200933
200833
200722
200622
200544
200444
200322
200222
200122
200033
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem865333
202033
2019532
201855
2017761
2016642
2015862
201444
2013642
201222
2011871
201044
200933
2008312
2007211
200622
200544
200444
200322
200222
200122
200033
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem865828
202033
201955
201855
2017761
2016642
2015862
201444
2013633
2012211
201188
201044
200933
2008312
200722
2006211
200544
200444
2003211
2002211
200122
200033
1999111
 • Accounting for indirect costs on the example of the salaries of the university employees / Anna STRONCZEK, Weronika Chwaleba // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–16]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [15–16], Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • Aspekt teoretyczny wyboru sposobu ustalania wyników[Theoretical aspect of selecting method for economic result calculation] / Anna STRONCZEK // W: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; Uniwersytet Szczeciński. Katedra Rachunkowości, Akademia Rolnicza. Katedra Finansów i Rachunkowości. — Szczecin : KR USz ; KFiR AR, 2004. — ISBN10: 83-89260-77-8. — S. 217–221. — Bibliogr. s. 221

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • \emph{Balanced Scorecard} jako instrument ostrzegający przed utratą zaufania publicznegoBalanced Scorecard as a tool warning against the loss of public trust / Sylwia Krajewska, Anna STRONCZEK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2015 t. 82, s. 65–76. — Bibliogr. s. 76, Streszcz., Abstr.. — Ogólnopolski zjazd katedr rachunkowości : 21–23 września 2015, Wrocław. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=59644

 • słowa kluczowe: Balanced Scorecard, zaufanie publiczne, zawody zaufania publicznego, instytucje zaufania publicznego, BSC w szpiatlu

  keywords: Balanced Scorecard, public trust, BSC in hospital, public trust professions, public trust institutions

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/16414381.1155809

5
 • Beyond budgeting jako koncepcja uwzględniająca behawioralne aspekty rachunkowości zarządczej[Beyond budgeting as a conception of taking into account the behavioural aspects of management accounting] / Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka : aspekty teoretyczne : monografia / red. nauk. Jolanta Chluska, Jolanta Rubik ; Politechnika Częstochowska. Wydział Zarządzania. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2014. — ISBN: 978-83-63500-73-3. — S. 117–126. — Bibliogr. s. 125–126, Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, budżetowanie, beyond budgeting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • BSC jako narzędzie realizacji celów społecznych i ekonomicznych instytucji zaufania publicznego na przykładzie uczelni wyższejBSC as a tool to achieve social and economic goals by institutions of public trust on the example of a university / Anna STRONCZEK, Sylwia Krajewska // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1509-0507 ; nr 875. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu ; ISSN 1509-0507. — 2015 nr 41 Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki, T. 1, s. 377–388. — Bibliogr. s. 387–388, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: szkoły wyższe, wizerunek, zaufanie publiczne, BSC, nauczyciel akademicki, cele ekonomiczne i społeczne

  keywords: image, public trust, BSC, academic staff, economical and social goals, higher education institutes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego[Capital budgeting as an instrument assisting financial planning in the firm] / Bogusława BEK-GAIK, Anna STRONCZEK // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka / pod red. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział, 2005. — Książka jest rezultatem VI konferencji naukowej nt. „Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych : teoria i praktyka” : Zakopane, 13–15 czerwca 2005 roku. — ISBN10: 83-922045-1-4. — S. 40–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Decyzje outsourcingowe w systemie decyzyjnym przedsiębiorstwa z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzykaThe outsourcing decisions incorporation in companies decision making model, with highlighted associated risks / Elżbieta MARCINKOWSKA, Anna STRONCZEK, Joanna SAWICKA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: ryzyko, decyzje, podejmowanie decyzji, outsourcing

  keywords: risk, decisions, outsourcing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Informacyjna rola rachunkowości a sprawozdawczość zarządcza[The informative role of accountancy and the managerial reporting] / Anna STRONCZEK // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 132–141. — Bibliogr. s. 140–141, Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja: Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Informatyczne wsparcie rachunkowości zarządczej na przykładzie wdrożenia w agencji wykonawczej WAMComputer support of accounting management – a case study of implementation in executive agency WAM / Anna STRONCZEK // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 440). — ISBN: 978-83-7695-595-7. — S. 491–500. — Bibliogr. s. 499-500, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: planowanie, budżetowanie, zintegrowane systemy informatyczne, agencja wykonawcza

  keywords: planning, budgeting, integrated information systems, executive agency

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.440.47

12
13
 • Insights into franchising in Poland: a review of empirical and theoretical perspectives / Anna STRONCZEK // W: ARSA 2013 [Dokument elektroniczny] : the 2\textsuperscript{nd} virtual international conference on Advanced Research in Scientific Areas, Slovakia, December 2–6, 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Slovakia : s. n.], 2013. — S. 66–70. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.arsa-conf.com/uploads/proc/ARSA-2013_Proc.zip [2014-02-21]. — Bibliogr. s. 70

 • keywords: franchising, method of distribution, cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Integracja Europejska, a koszty przedsiębiorstwa[Europe Community Integration and cost of enterprise business activity] / Joanna SAWICKA, Anna STRONCZEK-SZMAJSER // W: Zarządzanie kosztami w polskich przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 1999 : materiały konferencyjne, Cz. 1 / Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Częstochowa : Wydawnictwo WZ PCz, 1999. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; ISSN 1428-1597 ; 2). — Opis częśc. wg okładki. — S. 298–303. — Bibliogr. s. 303, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Kalkulacja kosztów działalności[Calculation of costs activity] / Anna STRONCZEK // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 239–242. — Afiliacja: Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Konsorcja w zamówieniach publicznych jako przykład współpracy międzyorganizacyjnejConsortia in public procurements as an example of interorganizational cooperation / Anna STRONCZEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 209–219. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/19_07.pdf

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, zamówienia publiczne, konsorcja

  keywords: public procurement, consortia, inter-organizational cooperation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Konto księgowe[Books and accounting records] / Anna STRONCZEK // W: Rachunkowość finansowa : podstawy i ewidencje szczegółowe / pod red. Joanny Sawickiej, Anny Stronczek. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2011. — ISBN: 978-83-7556-398-6. — S. 49–81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Kontrola zarządcza w znowelizowanej ustawie o finansach publicznychManagement control in the new public finance act / Anna STRONCZEK // W: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 252). — ISBN: 978-83-7695-245-1. — S. 448–457. — Bibliogr. s. 457, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Koszt kapitału jako wielkość współtworząca wartość dla akcjonariuszy[A capital cost as a factor co-creating value for shareholders] / Anna STRONCZEK // W: Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską : II międzynarodowa konferencja naukowa : Częstochowa, 1–2 luty 2001 : materiały konferencyjne / [Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk [etc.]]. — Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, cop. 2001. — (Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Seria Seminaria i Konferencje ; ISSN 1428-1597 ; 5). — S. 138–145. — Bibliogr. s. 145, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kosztowe formuły ustalania cen w praktyce polskich przedsiębiorstwThe cost formulas fixing prices in practical use by Polish enterprises / Anna STRONCZEK, Katarzyna Petka, Iwona Wieczerzak // W: Finansowe aspekty transformacji gospodarki w Polsce = Financial aspects of economic transition in Poland / red. nauk. Leszek Preisner. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — ISBN: 978-83-7464-154-8. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Metodyczne aspekty korygowania ekonomicznej wartości dodanej (EVA)[Methodical aspects correction of Economic Value-Added] / Anna STRONCZEK // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2007 nr 1, s. 89–100. — Bibliogr. s. 99–100, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • „Motywacyjny System Gospodarki Odpadami” EcoTech System jako narzędzie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji idei Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta„Motivational Waste Management System” by EcoTech System as a tool to support enterprises in the implementation of the Extended Producer Resposibility / Łukasz Waksmundzki, Anna STRONCZEK // W: Gospodarka o obiegu zamkniętym : racjonalne gospodarowanie zasobami : XIX międzynarodowa konferencja naukowa : Racławice, 2-3 lipca 2019 : abstrakty / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2019. — ISBN: 978-83-953167-6-0. — S. 84–85. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • „Motywacyjny system gospodarki odpadami” – innowacja procesowa autorstwa EcoTech System jako sposób na realizację założonych poziomów odzysku”Motivating waste management system” – process innovation by EcoTech System as a method for the implementation of the assumed levels of recovery / Łukasz Waksmundzki, Anna STRONCZEK // W: Elementy zarządzania w zrównoważonym rozwoju i gospodarce o obiegu zamkniętym [Dokument elektroniczny] / red. nauk. Joanna Kulczycka, Grzegorz Ginda ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2018. — Zawiera materiały z konferencji: "Gospodarka o obiegu zamkniętym – racjonalne wykorzystanie surowców" : 18–19 września 2018, Kraków. — e-ISBN: 978-83-62922-93-2. — S. 137–146. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://konferencja-pan.pl/wp-content/uploads/2017/04/elementy_tom_1.pdf [2019-01-05]. — Bibliogr. s. 145–146, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • MSGO-EcoTech System as a tool to support enterprises in the implementation of Extended Producer Responsibility (EPR)MSGO-EcoTech System jako narzędzie wsparcia przedsiębiorstw w realizacji Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP) / Anna STRONCZEK, Łukasz Waksmundzki // Ekonomia i Środowisko : czasopismo Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych = Economics and Environment : journal of the Polish Association of Environmental and Resource Economists ; ISSN 0867-8898. — 2020 no. 1(72), s. 126–138. — Bibliogr. s. 137–138, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/ekonomiaisrodowisko72/eis72.pdf

 • słowa kluczowe: odpady, Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta, EPR, EcoTech System

  keywords: EPR, waste, Extended Producer Responsibility, EcoTech System

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.34659/2020/1/8

25
 • Ocena efektywności restrukturyzowanego przedsiębiorstwa z wykorzystaniem koncepcji EVA[Evaluation of the efficiency of a restructured company with the use of EVA concept] / Anna STRONCZEK // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Cz. 3 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania AGH. Katedra Zarządzania Finansami. — Kraków : KZF WZ AGH, 2002. — Do książki dołącz. CD-ROM. — ISBN10:  8391638405. — S. 241–249. — Bibliogr. s. 249, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: