Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Łada, dr hab. inż., prof. AGH

poprzednio: Łada-Cieślak

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8484-6326

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913568

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem15994127811
202022
2019321
20188125
2017918
20168125
20151926101
201413166
20139414
2012431
20117124
20103111
2009514
20089153
200781115
20067232
20055122
2004945
2003624
20027331
20015113
20008125
19995131
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem159136212
202022
201933
2018871
2017981
201688
201519181
201413112
2013981
2012431
201177
2010321
200955
2008972
2007871
2006743
20055311
2004981
2003642
2002752
200155
200088
199955
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem15914514
2020211
201933
201888
201799
201688
201519181
201413121
201399
201244
201177
2010321
200955
200899
2007871
2006752
2005532
2004981
2003642
2002752
200155
200088
199955
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1591158
2020211
201933
201888
201799
201688
20151919
20141313
201399
201244
201177
201033
200955
200899
200788
200677
200555
200499
200366
200277
200155
200088
199955
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1597485
202022
2019321
2018862
201799
2016862
201519136
20141394
2013954
2012431
2011752
2010321
2009541
2008963
2007826
200677
200555
200499
200366
200277
200155
200088
199955
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1599069
202022
201933
2018862
201799
201688
201519136
20141313
2013954
2012431
2011761
2010321
2009541
2008954
2007817
200677
2005532
2004927
2003615
200277
2001514
2000826
19995141
 • A career in BPO and SSC Accounting Service Centers in Poland – the similarities and differences in selected aspectsKariera w centrach usług księgowych BPO i SSC – podobieństwa i różnice w wybranych aspektach / Monika ŁADA, Anna KONIECZNY, Jacek WOLAK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2020 t. 106 nr 162, s. 191–211. — Bibliogr. s. 209–211, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=202679

 • słowa kluczowe: outsourcing, offshoring, księgowy, kariera

  keywords: outsourcing, offshoring, career, accountant

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5604/01.3001.0013.9006

2
 • Analiza marż na surowcach jako narzędzie zarządzania kosztami restauracjiAnalysis of margins on raw material as a restaurant cost management tool / Monika ŁADA, Anna DEREŃ // Zeszyty Naukowe = Research Reviews / Politechnika Częstochowska. Zarządzanie = Management ; ISSN 2083-1560. — 2018 nr 30, s. 163–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://zim.pcz.pl/znwz/files/ZN%20nr%2030.pdf

 • słowa kluczowe: restauracja, analiza marż, rachunkowość zarządcza, zarządzanie kosztami

  keywords: cost management, management accounting, restaurant, margin analysis

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17512/znpcz.2018.2.14

3
 • Analiza przydatności modeli wartości dla klienta w zarządzaniu usługami finansowo-księgowymiThe analysis of useful of customer value models in manage of financial and accounting services / Monika ŁADA, Piotr ZIARKOWSKI // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2017 nr 341, s. 210–219. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_341_360/SE_341/17.pdf

 • słowa kluczowe: modele pomiaru wartości dla klienta, usługi finansowo-księgowe, wartość dla klienta

  keywords: customer value, customer value models, finance and accounting service

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza rentowności strumieni wartościValue streams profitability analysis / Monika ŁADA // W: Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 252). — ISBN: 978-83-7695-245-1. — S. 312–323. — Bibliogr. s. 323, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza rentowności strumienia wartości : przykład zastosowania w działalności handlowej[Value stream profitability analysis] / Monika ŁADA // Controlling i Rachunkowość Zarządcza ; ISSN 1644-4841. — Tytuł poprz.: Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie ; ISSN: 1428-8117. — 2013 nr 1, s. 32–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Automatyzacja procesów rachunkowości zarządczejAutomation of management accounting processes / Monika ŁADA // W: Rachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; nr 440). — ISBN: 978-83-7695-595-7. — S. 392–400. — Bibliogr. s. 400, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: systemy informatyczne, systemy kontrolne, rachunkowość zarządcza

  keywords: control systems, information systems, management accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.440.37

7
 • Badacz czy superkonsultant - wizja absolwenta studiów doktoranckich z zakresu nauk o zarządzaniuResearcher of super consultant - image of the graduate of PhD studies in management / Monika ŁADA // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica ; ISSN 2081-0644. — 2016 [nr] 327(83)2, s. 149–157. — Bibliogr. s. 157, Summ.

 • słowa kluczowe: nauki o zarządzaniu, studia doktoranckie, absolwent

  keywords: management science, graduate, PhD studies

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.21005/oe.2016.83.2.15

8
 • Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowościBig Data – a challenge for management and accounting / Monika ŁADA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 197–206. — Bibliogr. s. 205–206, Streszcz., Summ.. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_291_320/SE_299/17.pdf

 • słowa kluczowe: systemy informatyczne, Big Data, rachunkowość, zarządzanie

  keywords: information systems, Big Data, management, accounting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Budżet zadaniowy - narzędzie poprawy efektywności i tworzenia fasady legitymizacyjnejPerformance budget as a tool of effectiveness improvement and creation of legitimacy facade / Monika ŁADA, Tomasz DZIUBIŃSKI // Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 2450-7741. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN: 1733-2842. — 2017 nr 1 (85) Zarządzanie finansami, s. 93–103. — Bibliogr. s. 102–103, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: legitymizacja, budżet zadaniowy, rozwarstwienie symboliczne, fasada legitymizacyjna

  keywords: legitimacy, performance budget, symbolic decoupling, facade legitimacy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.18276/frfu.2017.1.85-08

10
 • Budżetowanie bazujące na priorytetach[Priority based budgeting] / Monika ŁADA-CIEŚLAK // Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie ; ISSN 1428-8117. — 2003 nr 8, s. 32–34

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Budżetowanie działalności przedsiębiorstw[Budgeting of enterprises activity] / Wiktor KRAWCZYK, Bogusława BEK-GAIK, Monika ŁADA-CIEŚLAK. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna „ART-TEKST”, 2001. — 228 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-88316-05-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Budżetowanie motywacyjne[Motivating budgeting] / Monika ŁADA-CIEŚLAK // Monitor Rachunkowości i Finansów ; ISSN 1506-932X. — 2004 nr 6, s. 22–25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Budżetowanie od zera[Zero-based budgeting] / Monika ŁADA-CIEŚLAK // Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie ; ISSN 1428-8117. — 2000 nr 12, s. 30–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Budżetowanie projektów[Project budgeting] / Monika ŁADA // Przegląd Organizacji ; ISSN 0137-7221. — 2007 nr 3, s. 37–40. — Bibliogr. s. 40, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Budżetowanie w świetle teorii agencyjnej[Budgeting in the light of agency theory] / Monika ŁADA-CIEŚLAK // Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej – Stowarzyszenie Księgowych Polskich ; ISSN 0137-2211. — 2000 t. 56, s. 123–128. — Bibliogr. s. 127–128

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Budżetowanie według rodzajów działalnościBudgeting according to kinds of operation / Monika ŁADA-CIEŚLAK // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2000 R. 51 z. 9, s. 10–12. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Budżety projektówThe budgets of the projects / Monika ŁADA // W: Rachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak ; AE im. Oskara Langego we Wrocławiu. — Wrocław : Wydawnictwo AE, 2006. — (Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu ; ISSN 0324-8445 ; nr 1139). — S. 242–251. — Bibliogr. s. 250–251, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Charakterystyka behawioralnego kierunku badań rachunkowości zarządczej w zakresie budżetowania operacyjnegoCharacteristic of management accounting behavioural studies on operational budgeting / Monika ŁADA-CIEŚLAK // W: Wybrane uwarunkowania działalności ekonomicznej / pod red. nauk. Rafała Pajdy ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : WZ AGH, 2000. — Materiały z III konferencji naukowej "Teoria i praktyka zarządzania", która odbyła się w dn. 28-29 IX 2000 r. na Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. — ISBN10: 83-914035-0-5. — S. 426–434. — Bibliogr. s. 433–434, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Charakterystyka ekonomicznego kierunku badań rachunkowości zarządczej w zakresie budżetowania operacyjnego[The characteristic of economic approach to management accounting research in the field of operational budgeting] / Monika ŁADA-CIEŚLAK // W: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka : Kraków–Zakopane 2000 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami WZ AGH, 2000. — ISBN10: 83-902384-4-6. — S. 97–105. — Bibliogr. s. 104–105, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • \emph {Controlling} projektówProject \emph {controlling} / Monika ŁADA, Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa = Economics and Organization of Enterprise / Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ; ISSN 0860-6846. — Tytuł poprz.: Ekonomika i Organizacja Pracy. — 2005 R. 56 nr 8, s. 12–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Controlling projektów[Project controlling] / Monika ŁADA // W: Controlling dla menedżerów / red. Edward Nowak. — Warszawa : CeDeWu Sp. z o. o., 2013. — ISBN: 978-83-7556-540-9. — S. 207–227. — Bibliogr. s. 227. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Controlling projektów informatycznych – wyniki badań pilotażowychControlling of IT projects – results of pilot studies / Alina KOZARKIEWICZ-CHLEBOWSKA, Monika ŁADA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 2–3, s. 281–289. — Bibliogr. s. 288–289

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Controlling projektów w agencji interaktywnejProject controlling in interactive agency / Monika ŁADA, Magdalena MURDZA // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki ; t. 22. Ekonomia ; ISSN 1733-8891. — 2014 nr 6, s. 45–56. — Bibliogr. s. 55, Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: system controllingu, narzędzia controllingu strategicznego

  keywords: project controlling, business inteligence system

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Customer value in contemporary performance measurement systems / Alina KOZARKIEWICZ, Monika ŁADA // W: Evropské finanční systémy 2010 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 27.5–28.5.2010, Brno, Česká republika / ed. Petr Červinek ; Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. Katedra financí. — [Brno] : Masarykova univerzita, cop. 2010. — ISBN: 978-80-210-5182-9. — S. 32–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: