Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Kołodziej-Hajdo, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-5333-0375

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913551

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • [referat, 2005]
 • TytułActivity-based costing in the company logistic processes
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC
  ŹródłoFinance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi : sborník mezinárodní konference : Zlín 28. a 29. dubna 2005 / ed. Stanislav Palička ; Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Faculta managementu a ekonomiky. Ústav financí a účetnictví. — Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2005. — S. 91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułActivity based costing as the tool of performance management
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoPerformance management : concepts and methods / sci. eds. Janusz Nesterak and Bernard Ziębicki. — Cracow : Cracow University of Economics Foundation, 2011. — S. 75–98
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułAnaliza czynników determinujących efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznych
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej. Cz. 1, Zmiany w teorii i praktyce zarządzania / pod red. nauk. Andrzeja Podobińskiego. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2004. — S. 471–483
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • [referat, 2016]
 • TytułBudżet zadaniowy jako narzędzie wspomagające wdrożenie kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoZmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • [fragment książki, 2017]
 • TytułBudżet zadaniowy – ujęcie polskie i międzynarodowe
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoRachunkowość a controlling. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2017. — S. 236–245
 • słowa kluczowe: sektor finansów publicznych, budżet zadaniowy, nowe zarządzanie publiczne

  keywords: public finance sector, New Public Management, performance budgeting

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2017.471.21

8
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułCzynniki determinujące efektywność zarządzania zapasami w przedsiębiorstwach koksochemicznych
  AutorzyJanusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoPrace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw : zeszyt dedykowany Profesor Annie Nehring z okazji 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej / red. nauk. z. Kazimierz Górka. — Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006. — S. 213–225
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułEuropean funds for SMEs : their meaning in development of the sector
  AutorzyJanusz Nesterak, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoKnowledge – economy – society : challenges of the contemporary world / ed. Renata Oczkowska, Bogusz Mikuła ; Cracow University of Economics. Faculty of Management, Foundation of the Cracow University of Economics. — Cracow : FCUE, 2011. — S. 211–229
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułEwidencja księgowa funduszy UE w jednostce gospodarczej
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2009 nr 18: Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, s. 213–220
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [referat, 1996]
 • TytułFactoring jako metoda finansowania działalności przedsiębiorstwa
  AutorzyPaweł JASTRZĘBSKI, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Krzysztof Płaszewski
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce rynkowej : 12–13 wrzesień 1996, Kraków : materiały konferencyjne / pod red. Wiktora Krawczyka ; Komitet Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej, 1996. — S. 64–69
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułFinancial results and the reconversion processes in energy distribution companies
  AutorzyAnna SUROWIEC, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO, Beata Skowron-Grabowska
  ŹródłoTechnology & economy in industrial reconversion / eds. Maria Nowicka-Skowron, Ralph Lescroart, Piotr Pachura ; HEC du Luxemburg. Institut Superieur Industriel Pierrard ; Czestochowa University of Technology. Faculty of Management. — Virton, Belgium : HEC du Luxemburg ISI Pierrard, 2004. — S. 368–374
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułFinansowanie projektów MSP z funduszy unijnych : korzyści i bariery
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO, Anna SUROWIEC
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2011 nr 32: Rachunkowość w teorii i praktyce, s. 535–547
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułInstitutional and legal conditions of public-private partnership in Poland
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoExpectations and challenges of modern economy and enterprises : problems – concepts – activities / ed. by Jarosław Kaczmarek, Katarzyna Żmija ; Cracow University of Economics. Department of Economics and Organization of Enterprises, Foundation of Cracow University of Economics. — Cracow : Foundation of the Cracow University of Economics, 2016. — S. 57–66
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułKontrola zarządcza w jednostkach administracji publicznej – aspekty praktyczne
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoWyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 184–193
 • słowa kluczowe: zarządzanie, kontrola zarządcza, jednostki administracji rządowej

  keywords: management, management control, government administration units

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15611/pn.2016.442.17

16
 • [fragment książki, 2016]
 • TytułKontrola zarządcza z punktu widzenia nowego zarządzania publicznego
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem : analiza współczesnych uwarunkowań, koncepcji i determinant / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2016. — S. 71–79
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [fragment książki, 2013]
 • TytułKoszty logistyki w procesie zarządzania przedsiębiorstwem
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoRachunkowość a controlling / red. nauk. Edward Nowak, Maria Nieplowicz. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — S. 246–254
 • słowa kluczowe: logistyka, koszty logistyki, zarządzanie kosztami

  keywords: logistics, logistics costs, costs management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [referat, 2012]
 • TytułKoszty w systemie Just-in-Time
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–10]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułKoszty zapasów w problematyce budżetowania
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoBudżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, Cz. 4 / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka ; Wydział Zarządzania AGH. Katedra Zarządzania Finansami. — Kraków : KZF WZ AGH, 2003. — S. 79–85
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 1997]
 • TytułKoszt pozyskiwania funduszy w przedsiębiorstwie jako kryterium wyboru sposobu finansowania działalności
  AutorzyJarosław R. Fuchs, Marta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoZarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie : konferencja naukowa Forum młodych pracowników nauki : Kraków, 25–26 wrzesień 1997 / Katedra Ekonomiki i Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH. — Kraków : Wydział Zarządzania AGH, 1997. — S. 63–71
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułLogistic costing – essence and concepts
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoCost management in the enterprise under globalization : monograph, Pt. 2 / ed. Jolanta Chluska ; Faculty of Management. Częstochowa University of Technology. — Częstochowa : Sekcja Wydawnictwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2012. — S. 9–20
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [referat, 2002]
 • TytułObrotowość zapasów a koszty logistyczne przedsiębiorstwa
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoBudżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : III [trzecia] konferencja naukowa : 17–19 czerwca 2002 r. Kraków–Zakopane : materiały konferencyjne / pod red. nauk. Wiktora Krawczyka. — Kraków : Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Zarządzania AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej im St. Staszica], 2002. — S. 1–7
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [fragment książki, 2014]
 • TytułOcena efektywności w partnerstwie publiczno-prywatnym
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoMiędzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza : zastosowania metod rachunkowości w zarządzaniu sieciami biznesowymi / red. nauk. Monika Łada. — Warszawa : Wolters Kluwer SA, 2014. — S. 160–188
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułPartnerstwo publiczno-prywatne jako narzędzie nowoczesnego zarządzania organizacjami publicznymi
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoStudia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 224, s. 51–60. — tekst: https://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/05_24.pdf
 • słowa kluczowe: partnerstwo publiczno-prywatne, usługi publiczne, zarządzanie organizacjami publicznymi

  keywords: public services, public-private partnership, the management of public organizations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [fragment książki, 2015]
 • TytułPartnerstwo publiczno-prywatne - kontekst przedsiębiorcy
  AutorzyMarta KOŁODZIEJ-HAJDO
  ŹródłoKształtowanie relacji partnerskich i form współdziałania współczesnych przedsiębiorstw : strategie - procesy - narzędzia / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2015. — S. 39-47
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: