Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4982-5356

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Pomiar efektywności społecznej odpowiedzialności biznesu w świetle teorii i praktykiMeasuring the effectiveness of social responsibility in the light of theory and practice / Bogusława BEK-GAIK, Bartosz RYMKIEWICZ // W: Budżetowanie – dziś i jutro = Budgeting – today and tomorrow / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0544). — ISBN: 978-83-7464-683-3. — S. 30–46. — Bibliogr. s. 45–46, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, pomiar CSR, raportowanie społeczne, wytyczne dotyczące raportowania

  keywords: corporate social responsibility, measurement of CSR, social reporting, guidelines for reporting

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Prezentacja innych dochodów całkowitych w sprawozdaniach finansowych wybranych spółek publicznych w Polsce w latach 2009–2011Presentation of other comprehensive income in the financial statements of selected public companies in Poland in 2009–2011 / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa ; ISSN 1641-4381. — 2013 t. 70, s. 7–23. — Bibliogr. s. 22, Streszcz., Summ. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=54242

 • słowa kluczowe: sprawozdanie z całkowitych dochodów, całkowite dochody, inne całkowite dochody, sprawozdanie finansowe, analiza sprawozdań spółek giełdowych w Polsce

  keywords: financial statement, comprehensive income statement, comprehensive income, other comprehensive income, analysis of financial statements of Polish listed companies

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Rachunek zysków i strat – czas na zmiany?Profit and loss account – time for a change? / Bogusława BEK-GAIK // W: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy / red. nauk. Anna Karmańska. — Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2013. — ISBN: 978-83-7378-862-6. — S. 907–922. — Bibliogr. s. 920–921, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, sprawozdanie z dochodów całkowitych, rachunek wyników, wynik całościowy

  keywords: financial reporting, statement of comprehensive income, income statement, the result of a comprehensive

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Sprawozdanie z całkowitych dochodów jako nowy element sprawozdania finansowego – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczneComprehensive income statement as a new element of financial statements – selected theoretical and practical aspects / Bogusława BEK-GAIK // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 760. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2013 nr 59 Zarządzanie finansami : mierzenie wyników przedsiębiorstw i ocena efektywności inwestycji, s. 21–37. — Bibliogr. s. 34–36, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: sprawozdawczość finansowa, sprawozdanie z dochodów całkowitych, rachunek wyników

  keywords: financial reporting, statement of comprehensive income, income statement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku[Reporting dimension of the income statement in a global market] / Bogusława BEK-GAIK. — Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. — 442 s.. — Bibliogr. s. 367–381. — ISBN: 978-83-7525-891-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: