Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6646-7808

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułBilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacji
  AutorzyEwa Walińska, Bogusława BEK-GAIK
  ŹródłoActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. — 2012 z. 263: Pomiar i sprawozdawczość dokonań podmiotów gospodarczych, s. 31–43. — tekst: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/2716/31-43.pdf?sequence=1
2
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułElementy analizy finansowo-ekonomicznej
  AutorzyBogusława BEK-GAIK
  ŹródłoNieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — S. 442–476
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułKierunki zmian sprawozdawczości finansowej
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Joanna TURLEJ, Iryna Borshchuk
  ŹródłoVìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka”. Menedžment ta pìdriêmnictvo v Ukraïnì: etapi stanovlennâ ì problemi rozvitku. — 2012 no. 721, s. 3–8
4
 • [referat, 2012]
 • TytułKoncepcja biznesowa sprawozdania finansowego w świetle regulacji IASB/FASB
  AutorzyBogusław BEK-GAIK
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–10]
5
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułOcena ekonomicznej efektywności inwestycji
  AutorzyBogusława BEK-GAIK
  ŹródłoNieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — S. 405–436
6
 • [fragment książki, 2012]
 • TytułPrezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym – podejście standardowe czy indywidualne?
  AutorzyBogusława BEK-GAIK
  ŹródłoRachunkowość : dylematy praktyki gospodarczej / pod red. Sławomira Sojaka. — Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, cop. 2012. — S. 85–102
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułRachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i strat
  AutorzyBogusława BEK-GAIK
  ŹródłoActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica. — 2012 z. 276: Zarządzanie, finanse i rachunkowość wobec wyzwań współczesnj gospodarki opartej na wiedzy, s. 233–246
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułRezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek
  AutorzyEwa Walińska, Bogusława BEK-GAIK
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. — 2012 nr 50 Zarządzanie finansami : upowszechnianie i transfer wyników badań, s. 359–374. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/50-2012/FRFU-50-359.pdf
9
 • [referat, 2012]
 • TytułSpołeczna odpowiedzialność na przykładzie Grupy LOTOS S. A.
  AutorzyBogusława BEK-GAIK, Bartosz Rymkiewicz
  ŹródłoZarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — S. [1–14]
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2012]
 • TytułSprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB : Rregulacje rachunkowości i audytingu – projekty, zmiany, opinie
  AutorzyBogusława BEK-GAIK
  ŹródłoZeszyty Teoretyczne Rachunkowości / Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Rada Naukowa. — 2012 t. 69, s. 121–141. — tekst: https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=53648