Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4982-5356

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900264

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
  • Bilans w nowej formule sprawozdawczej IASB/FASB – w kierunku ograniczenia polityki prezentacji informacji
2
  • Elementy analizy finansowo-ekonomicznej
3
  • Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej
4
  • Koncepcja biznesowa sprawozdania finansowego w świetle regulacji IASB/FASB
5
  • Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
6
  • Prezentacja informacji o dokonaniach spółki w sprawozdaniu finansowym – podejście standardowe czy indywidualne?
7
  • Rachunek wyników w okresie międzywojennym w Polsce a obecnie obowiązująca formuła sprawozdawcza rachunku zysków i strat
8
  • Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek
9
  • Społeczna odpowiedzialność na przykładzie Grupy LOTOS S. A.
10
  • Sprawozdanie z całkowitych dochodów w biznesowej koncepcji sprawozdawczości finansowej IASB/FASB