Wykaz publikacji wybranego autora

Bogusława Bek-Gaik, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4982-5356

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 5e709207878c28a04738eca0

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Aktywa trwałe w sprawozdaniu finansowym – wybrane problemy
2
 • Analiza wybranych aspektów polityki rachunkowości w jednostkach gospodarczych – wyniki badań ankietowych
3
 • Budżetowania kapitałowe w przedsiębiorstwie
4
 • Budżetowanie działalności przedsiębiorstw
5
 • Budżetowanie kapitałowe jako instrument wspomagający planowanie finansowe w przedsiębiorstwie
6
 • Budżetowanie kapitałowe narzędziem planowania finansowego
7
 • \emph {Controlling} inwestycyjny w przedsiębiorstwie
8
 • Istotne przepływy pieniężne w procesie budżetowania kapitałowego
9
 • Koncepcja biznesowa sprawozdania finansowego w świetle regulacji IASB/FASB
10
 • Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie
11
 • Koncepcja budżetowania kapitałowego w przedsiębiorstwie – teoria i zastosowanie praktyczne
12
 • Koncepcja kosztów istotnych w budżetowaniu kapitałowym
13
 • Koncepcja kosztu alternatywnego w budżetowaniu kapitałowym
14
 • Kryterium kosztu kapitału w budżetowaniu kapitałowym
15
 • Metodologiczne aspekty budżetowania kapitałowego
16
 • Organizacja systemu rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej
17
 • Przydatność narzędzi rachunkowości zarządczej w zarządzaniu strategicznym
18
 • Rozrachunki jednostki gospodarczej w świetle przepisów rachunkowości
19
 • Ryzyko w procesie budżetowania kapitałowego
20
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu w teorii i praktyce – wybrane problemy
21
 • Społeczna odpowiedzialność na przykładzie Grupy LOTOS S. A.
22
 • Statyczne techniki budżetowania kapitałowego – wady i zalety stosowania
23
 • Techniki budżetowania kapitałowego oparte na zdyskontowanych przepływach pieniężnych
24
 • Wykorzystanie rachunku kosztów działań w zarządzaniu kosztami